* Chúng Tôi Chuyên Dịch Thuật, Phiên Dịch Và Thu Âm Đa Ngôn Ngữ Theo Chuyên Ngành (Có Công Chứng & Đảm Bảo Chất Lượng)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P8 – Vần P)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P8 – Vần P)

P

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P8 – Vần P) 1

Pardon: Ân xá

Tiến trình cho phép xóa tiền án trong hồ sơ của cảnh sát đối với người phạm tội đã thi hành án và thông tin này sẽ không được tiết lộ.

Parenting Plan: Kế hoạch nuôi dạy con

Thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ và kế hoạch chăm sóc con sau khi cha mẹ chia tay.

Parole /pə’roul/, /pơ-rốl/: Phóng thích có điều kiện

Sự phóng thích có điều kiện trước khi tù nhân hoàn thành án tù. Tù nhân phải tuân theo điều kiện và chịu sự giám sát.

Party /’pa:ti/, /pá-ti/: Người tham gia vào một giao dịch hay hợp đồng, vụ kiện.

Payor: Người phải trả tiền cho đối phương theo lệnh tòa án hay thỏa thuận.

Peace Bond: Quyết định của tòa án hình sự yêu cầu một người không gây rối và có hành vi đúng mực trong một khoảng thời gian nhất định.

Peace Officer: Cảnh sát

Người duy trì và thực thi pháp luật ở Alberta và được trao quyền bắt giữ kẻ gây rối.

Perjury /’pə:dӡəri/, /pớ-giơ-ri/: Sự khai man

Cố ý khai không đúng sự thật sau khi đã tuyên thệ. Đây là tội hình sự.

Plaintiff /’pleintif/, /pléin-tif/: Nguyên đơn, người đứng đơn kiện

Người khởi xướng vụ kiện chống lại một người khác (bị đơn).

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P8 – Vần P) 2

Plea /pli:/: Thừa nhận, lời thú tội hay không nhận tội

Thừa nhận của bị cáo trong tòa án hình sự đối với cáo buộc do công tố viên đưa ra. Bị cáo có thể nhận tội hoặc không nhận tội.

Plea Bargain: Đàm phán được tòa phê chuẩn giữa bị cáo (do luật sư đại diện) và công tố viên, trong đó công tố viên đề nghị hình phạt nhẹ hơn để đổi lại bị cáo nhận tội. Sự thỏa thuận này phải được quan tòa chấp thuận.

Pleading /’pli:diŋ/, /plí-đing/: Văn bản biện hộ, bào chữa

Bản tường trình về các sự kiện và quy định do các bên tham gia kiện tụng nộp cho tòa án để biện hộ cho khiếu nại hay bào chữa cho cáo buộc.

Power of Attorney: Ủy quyền

(1) Ủy quyền quản lý tài sản.

(2) Giấy ủy quyền.

Precedent /’presidənt/, /pré-si-dân/: Tiền lệ

Quyết định của tòa trong các vụ kiện trước đây được áp dụng cho các trường hợp tương tự sau này.

Preliminary Inquiry: Phiên xử sơ bộ, phiên sơ thẩm

Phiên xử sơ bộ do tòa án tỉnh Provincial Court tiến hành để xác định có đủ bằng chứng để truy tố bị cáo hay không. Phiên xử sơ bộ chỉ cần thiết trong vụ án hình sự đối với trọng tội/tội nặng.

Pre-sentence Report: Báo cáo thông tin cá nhân của tội phạm

Quan tòa/thẩm phán sẽ xem xét báo cáo này trước khi quyết định hình phạt.

Pre-trial conference: Cuộc thảo luận không chính thức trước phiên xử

Cuộc thảo luận không chính thức trước phiên tòa giữa luật sư của các bên và quan tòa để tìm cách hòa giải hoặc xác định thời gian xét xử cần thiết nếu phải ra tòa. Các bên cố gắng thu hẹp các vấn đề gây tranh cãi, thảo luận trách nhiệm và quyền lợi của các bên.

Prima Facie: (Thuật ngữ Latin) chỉ đặc điểm dễ nhận dạng, thường dùng để miêu tả tính chất rõ ràng của vấn đề.

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P8 – Vần P) 3

Pro-Bono Services: Dịch vụ phi lợi nhuận

(Thuật ngữ Latin) chỉ dịch vụ tình nguyện, như luật sư đại diện cho người phải ra tòa nhưng không có khả năng tài chánh.

Probate /’proubeit/, /prố-bây/: Thủ tục chứng thực di chúc

Văn bản của tòa chứng thực Di chúc hợp lệ. Sau thủ tục này, người được ủy thác quản lý tài sản mới có quyền thực hiện di chúc.

Probation Order: Án treo, quản chế

Lệnh của tòa án cho phép người thụ án được tự do nhưng phải chịu sự giám sát của tòa án.

Proceeding /prə’si:diŋ/, /prơ-sí-đing/: Tiến trình/thủ tục xúc tiến vụ kiện để được bồi thường hoặc thực thi pháp luật.

Prohibition /prouhi’biʃn/, /prô-hi-bí-sân/: Lệnh cấm, sự cấm doán

 Prohibition Order: Lệnh cấm hành vi nào đó

Writ of Prohibition: Lệnh cấm do tòa án cấp cao ban hành, hướng dẫn tòa án cấp dưới ngưng xét xử hay giải quyết tranh chấp do không có thẩm quyền thực hiện.

Property /’prɔpəti/, /pró-pơ-ti/: Tài sản

Real Property: Bất động sản

Bao gồm đất đai và những thứ gắn liền với đất đai như nhà cửa, cây cối.

Personal Property: Tài sản cá nhân, không kể bất động sản, như xe, nữ trang, tiền mặt,.., còn gọi là động sản.

Prosecute /’prɔsikju:t/, /prós-si-kiu/: Truy tố, tiến hành thủ tục tố tụng đối với nghi phạm

Prosecution /,prɔsi’kju:ʃn/, /pro-si-kíu-sân/: Quá trình/thủ tục/sự khởi tố nghi phạm

Prosecutor /’prɔsikju:tə/, /prós-si-kiu-tơ/: Công tố viên, biện lý

Luật sư do chính phủ chỉ định để truy tố nghi phạm. Công tố viên đại diện cho chính phủ, còn gọi là Crown Prosecutor.

Punitive damages: Tiền bồi thường với mục đích trừng phạt

Bồi thường thiệt hại do tòa quyết định nhằm trừng phạt hành vi sai phạm do hận thù, cố ý gây hại.

Xem thêm Từ Điển Dịch thuật tài liệu pháp luật – pháp lý tại Từ Điển Dịch Thuật Chuyên Ngành

Thuật Ngữ Pháp Lý Anh – Việt (P1 – Vần A)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P2 – Vần B – C)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P3 – Vần D)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P4 – Vần E)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P5 – Vần G – H – I)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P6 – Vần J – L)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P7 – Vần M – N – O)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P9 – Vần Q – R – S)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P10 – Vần T – U – V – W – Y)

Dịch Thuật Nhanh – Bảo Mật – Chính Xác – Chuyên Nghiệp – Giá Rẻ Nhất

(8 ngôn ngữ chúng tôi chuyên nhất: Tiếng Việt - Anh - Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Pháp - Đức - Nga)

* Ngoài ra chúng tôi đang phát triển thêm 11 đội biên tập cho các nhóm ngôn ngữ sau: Indonesia, Khmer, Lào, Thái, Myanmar, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy điển, Ý, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Malaysia.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp, uy tín và trách nhiệm hàng đầu Việt Nam

DỊCH THUẬT KINH TẾ XÃ HỘI: DỊCH THUẬT KHOA HỌC KỸ THUẬT: DỊCH THUẬT HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ: DỊCH THUẬT LUẬN ÁN – LUẬN VĂN:
Dịch thuật quản trị nhân lực , nhân sự Dịch thuật thủy điện – thủy văn Dịch thuật thư từ - email Dịch thuật tài liệu MBA
Dịch thuật tài liệu kinh doanh thương mại Dịch thuật tài liệu y khoa Dịch thuật hợp đồng Dịch thuật đồ án
Dịch thuật tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch thuật bệnh án - hồ sơ thuốc Dịch thuật báo giá Dịch thuật khóa luận tốt nghiệp
Dịch thuật tài chính kế toán Dịch thuật môi trường Dịch thuật chứng từ thương mại Dịch thuật tài liệu cao học
Dịch thuật tài liệu chứng khoán Dịch thuật xây dựng, hồ sơ dự thầu Dịch thuật hồ sơ Visa du học Dịch thuật luận văn kinh tế
Dịch thuật quảng cáo truyền thông marketing Dịch thuật công nghệ sinh học Dịch thuật bảng điểm, học bạ Dịch thuật luận văn tài chính ngân hàng
Dịch thuật kinh tế đối ngoại Dịch thuật cơ khí chế tạo máy móc Dịch thuật bằng tốt nghiệp Dịch thuật luận văn du lịch xã hội
Dịch thuật tài liệu bảo hiểm Dịch thuật điện tử Dịch thuật giấy tờ hồ sơ pháp lý Dịch thuật luận văn quản trị kinh doanh
Dịch thuật tài liệu du lịch Dịch thuật công nghệ thực phẩm Dịch thuật hồ sơ hải quan Dịch thuật luận văn nông – lâm – thủy sản
Dịch thuật catalogue - brochure Dịch thuật kỹ thuật ô tô Dịch thuật đơn xin việc, CV Dịch thuật luận văn báo chí truyền thông
Dịch thuật tài liệu văn hóa - lịch sử Dịch thuật toán học Dịch thuật hồ sơ năng lực Dịch thuật luận văn công nghệ thông tin
Dịch thuật tài liệu tổ chức sự kiện Dịch thuật vật lý – nguyên tử Dịch thuật sơ yếu lý lịch Dịch thuật luận văn xây dựng
Dịch thuật văn học - dịch sách Dịch thuật thủy hải sản Dịch thuật giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ tùy thân Dịch tiểu luận kinh tế
Dịch thuật tài liệu chính trị xã hội Dịch thuật khoa học máy tính Dịch thuật báo cáo thuế Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý - Công Chứng Tư Pháp Nhanh:
Dịch thuật tài liệu tôn giáo Dịch thuật công nghệ thông tin Dịch thuật báo cáo tài chính > Công chứng: Sao y bản chính (không gốc) - Chứng nhận bản dịch.
Dịch thuật thể thao Dịch thuật chế biến sản xuất Dịch thuật thông tư, quyết định, quy định > Công chứng ủy quyền, công chứng hợp đồng mua bán, cho tặng, di chúc.
Dịch thuật báo chí - tạp chí Dịch thuật tài liệu hóa sinh Dịch thuật chứng chỉ - bằng cấp > Chứng nhận, công chứng hồ sơ tại đại sứ quán
Dịch thuật website Dịch thuật quy trình Dịch thuật ISO > Hợp pháp hóa lãnh sự tại cục lãnh sự - Visa đi các nước (Thăm thân, du lịch, công tác)

Nhận làm dịch thuật tài liệu chuyên ngành bảo đảm tốt nhất giá rẻ

Chuyên Dịch Thuật Chuyên Ngành Đa Ngôn Ngữ

Điểm mạnh của chúng tôi là SỰ TẬP TRUNG quy trình quản lý, công nghệ làm việc nhóm và chất lượng đội ngũ nhân sự vào mỗi dự án:

Với đội ngũ 8 Giám đốc dự án, 16 Biên tập viên, 70 Dịch thuật viên hành chính và trên 500 Dịch thuật viên cộng tác, chúng tôi luôn đảm bảo mang lại sự hài lòng tuyệt đối đến với khách hàng.

Giá Dịch Thuật Tốt Nhất – Hợp Đồng Rõ Ràng

Vì không bị áp lực bởi mức phí mặt bằng đắt đỏ ở các quận trung tâm (bằng hình thức cộng tác thuê văn phòng chia sẻ) và luôn đặt tinh thần học hỏi, tinh thần phục vụ lên hàng đầu.

Nên chúng tôi bảo đảm mang lại mức giá tốt nhất và bản dịch với độ chính xác cao chắc chắn thỏa mãn yêu cầu khắt khe nhất từ phía khách hàng.

Liên Hệ Dịch Thuật Nhanh – Công Chứng Gấp 24/7:

Hotline: 0983 106 550

Email: dichtot@gmail.com

- Trụ sở Hà Nội: 228 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 42, đường số 32, khu phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

- Chi Nhánh Đà Nẵng: 33/5 Võ An Ninh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

 
Call Now Button