* Chúng Tôi Chuyên Dịch Thuật, Phiên Dịch Và Thu Âm Đa Ngôn Ngữ Theo Chuyên Ngành (Có Công Chứng & Đảm Bảo Chất Lượng)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P6 – Vần J – L)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P6 – Vần J – L)

J

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P6 – Vần J - L) 1

Joint Custody: Quyền giám hộ chung

Khi cha và mẹ đều có quyền tham gia quyết định quan trọng cho con. Đứa con chủ yếu sống cùng một người giám hộ (cha hoặc mẹ) và thường xuyên gặp người kia.

Joint Liability: Trách nhiệm liên đới

Hai hay nhiều người cùng chịu trách nhiệm trả nợ, khiếu nại và các trách nhiệm khác.

Judge /’dӡᴧdӡ/, /dӡớdӡ/: Quan t̀a, thẩm phán

Người chủ trì tòa án, xét xử các vấn đề tranh chấp pháp lý.

Judgment /’dӡᴧdӡmənt/, /dӡớdӡ-mân/:

Quyết định của tòa liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các bên trong vụ kiện.

Default Judgment: Quyết định thắng kiện hiển nhiên cho nguyên đơn do bị đơn không phản bác các khiếu nại của nguyên đơn, thường do không có mặt tại phiên xử.

Summary Judgment: Quyết định thắng kiện cho 1 bên mà không mở một phiên tòa do chứng cứ rõ ràng có lợi cho 1 bên.

Judgment Creditor: Người thắng kiện và được nhận tiền từ người thua kiện theo quyết định của tòa

Judgment Debtor: Người thua kiện và phải trả tiền cho người thắng kiện theo quyết định của tòa.

Judicial Interim Release: Tại ngoại hầu tra, việc phóng thích tạm thời trước phiên tòa

Việc phóng thích nghi phạm là vô điều kiện, trừ khi công tố viên đưa ra lý do thuyết phục cho việc phóng thích có điều kiện. Việc phóng thích tạm thời không áp dụng cho một số tội phạm nguy hiểm như tội giết người hay phản quốc.

Jurisdiction /,dӡuəris’dikʃn/, /giơ-ris-dik-sân/: Quyền tài phán, thẩm quyền quản hạt, thẩm quyền

Thẩm quyền của tòa án xét xử các vấn đề pháp lý.

Jury /’dӡuəri/, /giơ-ri/: Bồi thẩm đoàn, hội đồng xét xử

Justice /’dӡᴧstis/, /dӡớs-tis/: Tư pháp

(1) Thẩm phán trong phiên tòa.

(2) Sự công bằng.

Justice of the Peace: Thẩm phán có quyền ban hành trát, quyết định bảo lãnh tại ngoại, xét xử các tội phạm ít nguy hiểm

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P6 – Vần J - L) 2

L

Law /lɔ:/: Luật

Hệ thống các quy định được thực thi thông qua các cơ quan xã hội. Luật bao gồm các đạo luật được thiết lập bởi các cơ quan lập pháp, quy định và các quy tắc do cơ quan hành pháp và tòa án quyết định.

Lawyer /’lɔ:jə/, /lói-dơ/: Luật sư

Người học luật, có chứng nhận hành nghề do Hội Luật gia cấp, hành nghề luật, tham gia hỗ trợ pháp lý hoặc đại diện cho các bên trong vụ kiện.

Leave /li:v/: Sự chấp thuận của t̀a cho vắng mặt hoặc chậm trễ

Legal Aid: Hỗ trợ pháp lý

Tổ chức được tài trợ để cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí thấp cho các cá nhân không đủ khả năng tài chính thuê luật sư.

Legislation /,ledӡis’leiʃn/, /le-gis-lấy-sân/: Sự lập pháp

Luật được cơ quan lập pháp thông qua, gọi là luật/đạo luật

Liability /,laiə’biliti/, /lai-ơ-bí-li-ti/: Trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ tài chánh, nợ

Absolute Liability: Trách nhiệm tuyệt đối đối với hành vi phạm tội cho dù không cố ý

Joint Liability: Trách nhiệm liên đới

Hai hay nhiều người cùng chịu trách nhiệm cho một sự kiện hay hành động gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Limited Liability: Trách nhiệm hữu hạn

Trách nhiệm được giới hạn bởi luật pháp hay hợp đồng của các bên. Ví dụ, trách nhiệm tài chính của các đối tác trong doanh nghiêp bị giới hạn bởi số tiền đầu tư vào doanh nghiệp.

Several Liability: Trách nhiệm cá nhân của từng người

Strict Liability: Trách nhiệm hoàn toàn đối với vi phạm luật.

Có thể biện hộ cho sự vắng mặt và sơ suất ở một mức độ nào đó đối với vi phạm này.

Vicarious liability: Trách nhiệm gián tiếp

Trách nhiệm pháp lý của một người đối với hành vi của người khác, thường liên quan đến trách nhiệm của người chủ khi nhân viên phạm lỗi trong thời gian làm việc.

Limitation Period: Khoảng thời gian nhất định để khiếu nại hay khởi kiện

Litigation /,liti’geiʃn/, /li-ti-gấy-sân/: Thủ tục kiện tụng dân sự trước phiên tòa

Xem thêm Từ Điển Dịch thuật tài liệu pháp luật – pháp lý tại Từ Điển Dịch Thuật Chuyên Ngành

Thuật Ngữ Pháp Lý Anh – Việt (P1 – Vần A)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P2 – Vần B – C)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P3 – Vần D)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P4 – Vần E)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P5 – Vần G – H – I)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P7 – Vần M – N – O)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P8 – Vần P)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P9 – Vần Q – R – S)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P10 – Vần T – U – V – W – Y)

Dịch Thuật Nhanh – Bảo Mật – Chính Xác – Chuyên Nghiệp – Giá Rẻ Nhất

(8 ngôn ngữ chúng tôi chuyên nhất: Tiếng Việt - Anh - Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Pháp - Đức - Nga)

* Ngoài ra chúng tôi đang phát triển thêm 11 đội biên tập cho các nhóm ngôn ngữ sau: Indonesia, Khmer, Lào, Thái, Myanmar, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy điển, Ý, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Malaysia.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp, uy tín và trách nhiệm hàng đầu Việt Nam

DỊCH THUẬT KINH TẾ XÃ HỘI: DỊCH THUẬT KHOA HỌC KỸ THUẬT: DỊCH THUẬT HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ: DỊCH THUẬT LUẬN ÁN – LUẬN VĂN:
Dịch thuật quản trị nhân lực , nhân sự Dịch thuật thủy điện – thủy văn Dịch thuật thư từ - email Dịch thuật tài liệu MBA
Dịch thuật tài liệu kinh doanh thương mại Dịch thuật tài liệu y khoa Dịch thuật hợp đồng Dịch thuật đồ án
Dịch thuật tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch thuật bệnh án - hồ sơ thuốc Dịch thuật báo giá Dịch thuật khóa luận tốt nghiệp
Dịch thuật tài chính kế toán Dịch thuật môi trường Dịch thuật chứng từ thương mại Dịch thuật tài liệu cao học
Dịch thuật tài liệu chứng khoán Dịch thuật xây dựng, hồ sơ dự thầu Dịch thuật hồ sơ Visa du học Dịch thuật luận văn kinh tế
Dịch thuật quảng cáo truyền thông marketing Dịch thuật công nghệ sinh học Dịch thuật bảng điểm, học bạ Dịch thuật luận văn tài chính ngân hàng
Dịch thuật kinh tế đối ngoại Dịch thuật cơ khí chế tạo máy móc Dịch thuật bằng tốt nghiệp Dịch thuật luận văn du lịch xã hội
Dịch thuật tài liệu bảo hiểm Dịch thuật điện tử Dịch thuật giấy tờ hồ sơ pháp lý Dịch thuật luận văn quản trị kinh doanh
Dịch thuật tài liệu du lịch Dịch thuật công nghệ thực phẩm Dịch thuật hồ sơ hải quan Dịch thuật luận văn nông – lâm – thủy sản
Dịch thuật catalogue - brochure Dịch thuật kỹ thuật ô tô Dịch thuật đơn xin việc, CV Dịch thuật luận văn báo chí truyền thông
Dịch thuật tài liệu văn hóa - lịch sử Dịch thuật toán học Dịch thuật hồ sơ năng lực Dịch thuật luận văn công nghệ thông tin
Dịch thuật tài liệu tổ chức sự kiện Dịch thuật vật lý – nguyên tử Dịch thuật sơ yếu lý lịch Dịch thuật luận văn xây dựng
Dịch thuật văn học - dịch sách Dịch thuật thủy hải sản Dịch thuật giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ tùy thân Dịch tiểu luận kinh tế
Dịch thuật tài liệu chính trị xã hội Dịch thuật khoa học máy tính Dịch thuật báo cáo thuế Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý - Công Chứng Tư Pháp Nhanh:
Dịch thuật tài liệu tôn giáo Dịch thuật công nghệ thông tin Dịch thuật báo cáo tài chính > Công chứng: Sao y bản chính (không gốc) - Chứng nhận bản dịch.
Dịch thuật thể thao Dịch thuật chế biến sản xuất Dịch thuật thông tư, quyết định, quy định > Công chứng ủy quyền, công chứng hợp đồng mua bán, cho tặng, di chúc.
Dịch thuật báo chí - tạp chí Dịch thuật tài liệu hóa sinh Dịch thuật chứng chỉ - bằng cấp > Chứng nhận, công chứng hồ sơ tại đại sứ quán
Dịch thuật website Dịch thuật quy trình Dịch thuật ISO > Hợp pháp hóa lãnh sự tại cục lãnh sự - Visa đi các nước (Thăm thân, du lịch, công tác)

Nhận làm dịch thuật tài liệu chuyên ngành bảo đảm tốt nhất giá rẻ

Chuyên Dịch Thuật Chuyên Ngành Đa Ngôn Ngữ

Điểm mạnh của chúng tôi là SỰ TẬP TRUNG quy trình quản lý, công nghệ làm việc nhóm và chất lượng đội ngũ nhân sự vào mỗi dự án:

Với đội ngũ 8 Giám đốc dự án, 16 Biên tập viên, 70 Dịch thuật viên hành chính và trên 500 Dịch thuật viên cộng tác, chúng tôi luôn đảm bảo mang lại sự hài lòng tuyệt đối đến với khách hàng.

Giá Dịch Thuật Tốt Nhất – Hợp Đồng Rõ Ràng

Vì không bị áp lực bởi mức phí mặt bằng đắt đỏ ở các quận trung tâm (bằng hình thức cộng tác thuê văn phòng chia sẻ) và luôn đặt tinh thần học hỏi, tinh thần phục vụ lên hàng đầu.

Nên chúng tôi bảo đảm mang lại mức giá tốt nhất và bản dịch với độ chính xác cao chắc chắn thỏa mãn yêu cầu khắt khe nhất từ phía khách hàng.

Liên Hệ Dịch Thuật Nhanh – Công Chứng Gấp 24/7:

Hotline: 0983 106 550

Email: dichtot@gmail.com

- Trụ sở Hà Nội: 228 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 42, đường số 32, khu phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

- Chi Nhánh Đà Nẵng: 33/5 Võ An Ninh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

 
Call Now Button