* Chúng Tôi Chuyên Dịch Thuật, Phiên Dịch Và Thu Âm Đa Ngôn Ngữ Theo Chuyên Ngành (Có Công Chứng & Đảm Bảo Chất Lượng)

Thuật Ngữ Pháp Lý Anh – Việt (P1 – Vần A)

Legal Terminology in Vietnamese – Thuật Ngữ Pháp Lý Anh – Việt P1

Thuật Ngữ Pháp Lý Anh - Việt (P1 - Vần A) 1

Translator: Anh M.H. Le i

Editor: The Vietnamese Canadian Friendship Society ii

A

• Access /’ӕkses/, /ắc-ses/: Quyền gặp gỡ, thăm viếng. Quyền (đối với cha/mẹ không trực tiếp giám hộ hay nuôi con) thăm nom, gặp con và được biết thông tin về tình trạng sức khỏe, sinh sống và học tập của con.

• Accused /ə’kju:zd/, /ờ-kius/: Bị cáo, bị can – Người bị buộc tội hay người đang bị xét xử trong phiên tòa.

• Acquittal /ə’kwitl/, /ờ-quítô/: Tuyên bố trắng án, phán quyết vô tội. Phán quyết của tòa án rằng bị cáo vô tội.

• Act /ӕkt/, /ắc/: Luật – Dự luật đã được quốc hội thông qua và ban hành.

• Action /ӕkʃn/, /ắc-sân/: Việc kiện tụng, vụ kiện – Tiến trình pháp lý chống lại một người khác.

• Actus Reus /’ӕktəs ‘reiiəs/, /ắc-tơs rế-ơs/: (thuật ngữ từ tiếng Latin) Hành vi phạm tội.

• Adjournment /ə’dӡə:nmənt/, /ờ-giơn-mân/: Sự đình hoãn

+ Xem thêm bài viết: Bạn có thể tham khảo về Dịch Vụ Dịch Giấy Tờ Hồ Sơ Pháp Lý Nhanh Chóng

• Adoption /ə’dɔpʃn/, /ờ-đóp-sân/: Nhận con nuôi – Tiến trình pháp lý chuyển quyền giám hộ từ cha mẹ sinh ra đứa trẻ sang người nhận nuôi đứa trẻ.

• Affidavit /,ӕfi’deivit/, /e-fi-đế-vit/: Bản tự khai có tuyên thệ – Văn bản do người tuyên thệ tự nguyện ký tên theo hướng dẫn của người có thẩm quyền pháp lý.

+ Affidavit of Service: còn được gọi là Proof of Service – Tài liệu tòa án do một người chuyên làm giấy tờ ở tòa án chuẩn bị. Văn kiện này phải được đưa tận tay cho người có liên quan.

• Affirmation /,ӕfə:’meiʃn/, /e-fơ-mế-sân/: Tuyên thệ sẽ nói sự thật

+ Alternative Dispute Resolution (ADR): Giải quyết tranh chấp. Đề cập đến mọi hình thức hòa giải bên ngoài tòa án, bao gồm thương lượng, dàn xếp, và hòa giải.

Thuật Ngữ Pháp Lý Anh - Việt (P1 - Vần A) 2

• Arbitration /,a:bi’treiʃn/, /a-bi-trế-sân/: Kết quả hòa giải. Tiến trình hòa giải với sự tham gia của người hòa giải trung gian, để 2 bên đồng ý đi đến thỏa thuận cuối cùng. Trong trường hợp 2 bên không đồng ý, người hòa giải trung gian có quyền quyết định tuyệt đối.

+ Collaborative Family Law: Là tiến trình hòa giải mâu thuẫn liên quan đến luật gia đình giữa các bên tranh chấp và luật sư mà không phải ra tòa.

• Mediation /mi:di’eiʃn/, /mi-đi-ế-sân/: Sự hò a giải. Đây là một phương pháp giải quyết tranh chấp (ADR) do một người thứ ba đứng ra để giàn xếp tranh chấp giữa hai bên. Người đứng ra hòa giải gọi là người hò a giải (mediator).

• Amicus Curiae /ə’mēkəs ‘kjuri,ai/, /ơ-mí-kơs kíu-ri-ai/: (thuật ngữ có nguồn gốc Latin) Luật sư hỗ trợ pháp lý cho quá trình xét xử của tò a án , theo yêu cầu của tòa.

• Annulment /ə’nᴧlmənt/, /ơ-nấn-mân/: Sự bãi bỏ. Tuyên bố không công nhận hôn nhân hợp pháp, không công nhận đã có hôn nhân.

• Answer /’a:nsə/, /án-sơ/: Bào chữa. Lời biện hộ cho cáo buộc hay vụ kiện tụng.

• Appeal /ə’pi:l/, /ơ-píl/: Kháng cáo. Yêu cầu gởi tòa án cấp cao hơn xem xét lại kết quả xét xử của tòa án cấp dưới. Phải có lý do hợp pháp để kháng cáo. Ví dụ, quan tòa đã có sai sót khi áp dụng luật vào vụ kiện.

• Appellant /ə’pelənt/, /ơ-pé-lân/: Người kháng cáo. Người nộp đơn kháng cáo.

• Applicant /’ӕplikənt/, /é-pli-cân/: Người làm đơn hay nộp đơn

Thuật Ngữ Pháp Lý Anh - Việt (P1 - Vần A) 3

• Apprehend /,ӕpri’hend/, /epri-hén/:

(1) Bắt giữ theo lệnh của tòa án.

(2) Cách ly trẻ khỏi cha mẹ hay người giám hộ vì lý do an toàn, do nhân viên xã hội hay cảnh sát thực hiện.

• Arraignment /ə’reinmənt/, /ơ-rén-mân/: Sự buộc tội, luận tội. Tiến trình xác định bị cáo, cáo buộc được đọc lên cho bị cáo nghe và yêu cầu bị cáo xác nhận có phạm tội hay vô tội.

• Arrears /ə’riəs/, /ơ-rí-ơs/: Tiền nợ cò n khất lại, tiền nợ còn thiếu. Tiền nợ chưa trả hoặc chỉ trả một phần khi đã quá hạn trả nợ.

• Arrest /ə’rest/, /ơ-rést/: Bắt giữ. Hành động bắt giữ người của cơ quan pháp luật, thông thường đối với tội hình sự.

+ Xem thêm: Nếu bạn cần dịch hồ sơ thầu xây dựng thì dịch vụ Dịch Thuật Xây Dựng, Hồ Sơ Dự Thầu Giá Rẻ Ở Hồ Chí Minh phù hợp với bạn

• Assessment /ə’sesmənt/, /ờ-sés-mân/:

(1) Số tiền ấn định.

(2) (Trong luật hình sự) Giám định tâm thần của nghi phạm tại thời điểm gây án.

(3) (Trong luật dân sự) Giám định tâm thần của một người để đánh giá khả năng quản lý tài sản, khả năng đưa ra quyết định liên quan đến việc chăm sóc bản thân hay để thuê luật sư và cung cấp thông tin.

(4) (Trong luật gia đình) Giám định khả năng của cha mẹ trong việc chăm sóc con cái.
Attorney /ə’tə:ni, /ờ-tớ-ni/: Luật sư. Người đại diện cho người tham gia vụ kiện, thân chủ. Người đại diện này phải có bằng/giấy phép hành nghề.

Xem thêm Từ Điển Dịch thuật tài liệu pháp luật – pháp lý tại Từ Điển Dịch Thuật Chuyên Ngành

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P2)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P3 – Vần D)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P4 – Vần E)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P5 – Vần G – H – I)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P6 – Vần J – L)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P7 – Vần M – N – O)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P8 – Vần P)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P9 – Vần Q – R – S)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P10 – Vần T – U – V – W – Y)

Chia sẻ tại Công Ty Dịch Thuật IDichThuat

Dịch Thuật Nhanh – Bảo Mật – Chính Xác – Chuyên Nghiệp – Giá Rẻ Nhất

(8 ngôn ngữ chúng tôi chuyên nhất: Tiếng Việt - Anh - Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Pháp - Đức - Nga)

* Ngoài ra chúng tôi đang phát triển thêm 11 đội biên tập cho các nhóm ngôn ngữ sau: Indonesia, Khmer, Lào, Thái, Myanmar, Tây Ban Nha, Thụy điển, Ý, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Malaysia.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp, uy tín và trách nhiệm hàng đầu Việt Nam

DỊCH THUẬT KINH TẾ XÃ HỘI: DỊCH THUẬT KHOA HỌC KỸ THUẬT: DỊCH THUẬT HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ: DỊCH THUẬT LUẬN ÁN – LUẬN VĂN:
Dịch thuật quản trị nhân lực , nhân sự Dịch thuật thủy điện – thủy văn Dịch thuật thư từ - email Dịch thuật tài liệu MBA
Dịch thuật tài liệu kinh doanh thương mại Dịch thuật tài liệu y khoa Dịch thuật hợp đồng Dịch thuật đồ án
Dịch thuật tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch thuật bệnh án - hồ sơ thuốc Dịch thuật báo giá Dịch thuật khóa luận tốt nghiệp
Dịch thuật tài chính kế toán Dịch thuật môi trường Dịch thuật chứng từ thương mại Dịch thuật tài liệu cao học
Dịch thuật tài liệu chứng khoán Dịch thuật xây dựng, hồ sơ dự thầu Dịch thuật hồ sơ Visa du học Dịch thuật luận văn kinh tế
Dịch thuật quảng cáo truyền thông marketing Dịch thuật công nghệ sinh học Dịch thuật bảng điểm, học bạ Dịch thuật luận văn tài chính ngân hàng
Dịch thuật kinh tế đối ngoại Dịch thuật cơ khí chế tạo máy móc Dịch thuật bằng tốt nghiệp Dịch thuật luận văn du lịch xã hội
Dịch thuật tài liệu bảo hiểm Dịch thuật điện tử Dịch thuật giấy tờ hồ sơ pháp lý Dịch thuật luận văn quản trị kinh doanh
Dịch thuật tài liệu du lịch Dịch thuật công nghệ thực phẩm Dịch thuật hồ sơ hải quan Dịch thuật luận văn nông – lâm – thủy sản
Dịch thuật catalogue - brochure Dịch thuật kỹ thuật ô tô Dịch thuật đơn xin việc, CV Dịch thuật luận văn báo chí truyền thông
Dịch thuật tài liệu văn hóa - lịch sử Dịch thuật toán học Dịch thuật hồ sơ năng lực Dịch thuật luận văn công nghệ thông tin
Dịch thuật tài liệu tổ chức sự kiện Dịch thuật vật lý – nguyên tử Dịch thuật sơ yếu lý lịch Dịch thuật luận văn xây dựng
Dịch thuật văn học - dịch sách Dịch thuật thủy hải sản Dịch thuật giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ tùy thân Dịch tiểu luận kinh tế
Dịch thuật tài liệu chính trị xã hội Dịch thuật khoa học máy tính Dịch thuật báo cáo thuế Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý - Công Chứng Tư Pháp Nhanh:
Dịch thuật tài liệu tôn giáo Dịch thuật công nghệ thông tin Dịch thuật báo cáo tài chính > Công chứng: Sao y bản chính (không gốc) - Chứng nhận bản dịch.
Dịch thuật thể thao Dịch thuật chế biến sản xuất Dịch thuật thông tư, quyết định, quy định > Công chứng ủy quyền, công chứng hợp đồng mua bán, cho tặng, di chúc.
Dịch thuật báo chí - tạp chí Dịch thuật tài liệu hóa sinh Dịch thuật chứng chỉ - bằng cấp > Chứng nhận, công chứng hồ sơ tại đại sứ quán
Dịch thuật website Dịch thuật quy trình Dịch thuật ISO > Hợp pháp hóa lãnh sự tại cục lãnh sự - Visa đi các nước (Thăm thân, du lịch, công tác)

Nhận làm dịch thuật tài liệu chuyên ngành bảo đảm tốt nhất giá rẻ

Chuyên Dịch Thuật Chuyên Ngành Đa Ngôn Ngữ

Điểm mạnh của chúng tôi là SỰ TẬP TRUNG quy trình quản lý, công nghệ làm việc nhóm và chất lượng đội ngũ nhân sự vào mỗi dự án:

Với đội ngũ 8 Giám đốc dự án, 16 Biên tập viên, 70 Dịch thuật viên hành chính và trên 500 Dịch thuật viên cộng tác, chúng tôi luôn đảm bảo mang lại sự hài lòng tuyệt đối đến với khách hàng.

Giá Dịch Thuật Tốt Nhất – Hợp Đồng Rõ Ràng

Vì không bị áp lực bởi mức phí mặt bằng đắt đỏ ở các quận trung tâm (bằng hình thức cộng tác thuê văn phòng chia sẻ) và luôn đặt tinh thần học hỏi, tinh thần phục vụ lên hàng đầu.

Nên chúng tôi bảo đảm mang lại mức giá tốt nhất và bản dịch với độ chính xác cao chắc chắn thỏa mãn yêu cầu khắt khe nhất từ phía khách hàng.

Liên Hệ Dịch Thuật Nhanh – Công Chứng Gấp 24/7:

Hotline: 0983.106.550 - 0383.056.288

Email: dichtot@gmail.com

- Trụ sở Hà Nội: 228 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 42, đường số 32, khu phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

- Chi Nhánh Đà Nẵng: 33/5 Võ An Ninh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

 
Call Now Button
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese