Dịch Thuật Công Chứng

Bạn đang tìm dịch vụ dịch thuật công chứng uy tín, chất lượng, lấy ngay tại TPHCM và Hà Nội? Với bất kì dịch vụ công chứng nào hiện tại bạn hãy liên hệ với IDichThuat để được tư vấn cụ thể .

Dịch Thuật Công Chứng Là Gì?

Dịch thuật công chứng là quá trình chuyển đổi văn bản hoặc tài liệu từ ngôn ngữ gốc (ví dụ như tiếng Anh) sang ngôn ngữ đích (ví dụ như tiếng Việt) và sau đó được công chứng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật. Trong thực tế, việc công chứng dịch thuật là việc xác nhận chữ ký của người dịch văn bản bởi một công chứng viên tại Văn phòng công chứng hoặc cán bộ tư pháp tại Phòng tư pháp.

Dịch Thuật Công Chứng Tự Làm Được Không?

Có thể tự dịch thuật văn bản nhưng không thể tự công chứng tài liệu giấy tờ đã dịch tại các đơn vị công chứng tư nhân và tư pháp, theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Công chứng 2014.

Để được công chứng, bản dịch phải được thực hiện bởi các công ty dịch thuật hoặc cộng tác viên dịch thuật liên kết với các đơn vị công chứng. Các công ty dịch thuật thường đăng ký chữ ký của người dịch tại đơn vị công chứng.

Vì vậy, nếu tự dịch thuật tài liệu giấy tờ, bạn không thể tự công chứng tại các đơn vị công chứng như Văn phòng công chứng tư nhân hay Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp các quận, huyện.

Dịch Thuật Công Chứng Ở Đâu?

1/ Công ty dịch thuật chuyên về dịch thuật có thể cung cấp cả dịch vụ công chứng tư pháp và tư nhân để chứng thực bản dịch.

2/ Văn phòng công chứng tư nhân chuyên về công chứng tư nhân, sử dụng các cộng tác viên liên kết để hỗ trợ dịch thuật, không thực hiện chức năng công chứng tư pháp.

3/ Phòng công chứng (thuộc sở tư pháp các quận huyện) là một cơ quan nhà nước chuyên về công chứng tư pháp. Chức năng dịch thuật được thực hiện bởi các cộng tác viên liên kết.