* Chúng Tôi Chuyên Dịch Thuật, Phiên Dịch Và Thu Âm Đa Ngôn Ngữ Theo Chuyên Ngành (Có Công Chứng & Đảm Bảo Chất Lượng)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P10 – Vần T – U – V – W – Y)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P10 – Vần T – U – V – W – Y)

T

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P10 – Vần T - U - V - W - Y) 1

Testament /’testəmənt/, /tés-tơ-mân/: Di chúc

Văn bản ghi mong muốn của người viết đối với việc phân chia tài sản sau khi họ qua đời. Di chúc có hiệu lực ngay khi người viết qua đời.

Testate /’testeit/, /tés-tây/: Có để lại di chúc

Testator /te’steitə/, /tes-stấy-tơ/: Người lập di chúc, người để lại di chúc sau khi qua đời.

Testimony /’testiməni/: Lời khai trước tòa

Lời khai của nhân chứng sau khi tuyên thệ sẽ khai sự thật.

Tort /tɔ:t/: Sai phạm

Sai phạm trong luật dân sự được dùng làm cơ sở cho vụ kiện. Mục đích chính của luật sai phạm là để đền bù cho thiệt hại hay tổn thương mà một người phải chịu đựng do hành vi sai phạm của người khác.

Transcript /’trӕnskript/, /trén-skript/: Bản đánh máy ghi lại lời khai trong phiên t̀a

Trial /’traiəl/, /trái-ôl/: Phiên tòa

Trier of Fact: Người xét xử

Quan tòa/thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn nghe lời khai và quyết định kết quả của phiên tòa.

Trust /trᴧst/, /trơst/: Sự ủy thác

Nghĩa vụ pháp lý của một người quản lý tài sản vì lợi ích của người khác.

Trustee /trᴧ’sti:/, /trơs-stí/: Người được ủy thác

Người trông coi tài sản vì lợi ích của người khác (người thụ hưởng).

U

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P10 – Vần T - U - V - W - Y) 2

Uncontested /,ᴧnkən’testid/, /ân-con-tés-tid/:

Rõ ràng, không tranh cãi, khi vấn đề đã được các bên thống nhất.

Undertaking /,ᴧndə’teikiŋ/, /ân-đơ-tấy-king/:

Cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ được quy định trong vụ kiện.

Undue Hardship: Tình trạng cực kỳ khó khăn

Trong trường hợp đặc biệt, một người được giảm hoặc miễn thực thi nghĩa vụ pháp lý. Theo luật gia đình, số tiền trợ cấp nuôi con có thể được giảm nếu cha/mẹ chứng minh với tòa rằng nếu phải hỗ trợ toàn bộ số tiền như yêu cầu thì họ sẽ lâm vào cảnh túng thiếu.

Unexecuted Warrant: Lệnh chưa được thực hiện

Unlawful /,ᴧn’lɔ:fl/, /ân-ló-ful/: Phạm pháp

V

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P10 – Vần T - U - V - W - Y) 3

Valuation date:

Ngày tính giá trị tài sản chung của vợ chồng nhằm đánh giá giá trị tài sản quy ra tiền.

Variation: Sự thay đổi lệnh tòa án hay tài liệu pháp lý do quan tòa thực hiện.

Vary: Thay đổi

Verdict /’və:dikt/, /vớ-dikt/: Bản án, quyết định của tòa hay bồi thẩm đoàn sau khi xét xử.

Vexatious Litigant: Nguyên đơn không đủ chứng cớ

Người thích kiện cáo nhưng không có yêu cầu chính đáng

Vicarious liability: Trách nhiệm gián tiếp

Trách nhiệm pháp lý của một người đối với hành vi của người khác, thường liên quan đến trách nhiệm của người chủ khi nhân viên phạm lỗi trong thời gian làm việc.

Victim Impact Statement: Bản liệt kê ảnh hưởng mà nạn nhân phải chịu đựng

Bản liệt kê những ảnh hưởng mà nạn nhân phải chịu đựng do tội phạm gây ra. Quan tòa sẽ xem xét bản tường trình này khi kết án nghi phạm.

W

Warrant /’wɔrənt/, /quá-rân/:

Lệnh của tòa yêu cầu nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ nghi phạm, tiến hành lục soát để tìm chứng cứ phạm tội, dẫn độ người có trát hầu tòa ra tòa.

 Arrest Warrant: Lệnh bắt giữ

Lệnh do quan tòa ban hành, cho phép cảnh sát bắt giữ nghi phạm.

 Search warrant: Lệnh khám xét

Lệnh của tòa cho phép cảnh sát vào nhà riêng và lục soát tìm chứng cứ phạm tội, tài sản nghi ngờ phục vụ cho việc gây ra tội phạm.

Withdrawal /wið’drɔ:əl/, /quit-tró-ô/: Sự rút đơn kiện

Từ bỏ hoặc ngưng khiếu nại, kiện tụng

Without Notice: Không báo trước

Có thể yêu cầu tòa ban hành lệnh mà không thông báo hay gặp gỡ bên kia.

Witness /’witnis/, /quít-nis/: Nhân chứng

Người biết thông tin về sự việc trước phiên tòa và cung cấp lời khai với tuyên thệ nói sự thật.

Writ /rit/: Lệnh/trát của t̀a

Lệnh của tòa án hay cơ quan tư pháp ban hành để chỉ đạo thi hành hoặc chấm dứt một nhiệm vụ cụ thể.

Y

Young Person: Thanh thiếu niên (trẻ vị thành niên)

Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Youth Court (Youth Justice Court): Tòa án thanh thiếu niên

Tòa án dành cho thanh thiếu niên vi phạm luật.

Youth Criminal Justice Act (YCJA): Luật hình sự dành cho thanh thiếu niên

Luật liên bang Canada đối với hệ thống pháp lý dành cho trẻ vị thành niên.

Xem thêm Từ Điển Dịch thuật tài liệu pháp luật – pháp lý tại Từ Điển Dịch Thuật Chuyên Ngành

Thuật Ngữ Pháp Lý Anh – Việt (P1 – Vần A)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P2 – Vần B – C)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P3 – Vần D)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P4 – Vần E)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P5 – Vần G – H – I)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P6 – Vần J – L)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P7 – Vần M – N – O)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P8 – Vần P)

Thuật Ngữ Dịch Thuật Pháp Lý Anh – Việt (P9 – Vần Q – R – S)

Dịch Thuật Nhanh – Bảo Mật – Chính Xác – Chuyên Nghiệp – Giá Rẻ Nhất

(8 ngôn ngữ chúng tôi chuyên nhất: Tiếng Việt - Anh - Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Pháp - Đức - Nga)

* Ngoài ra chúng tôi đang phát triển thêm 11 đội biên tập cho các nhóm ngôn ngữ sau: Indonesia, Khmer, Lào, Thái, Myanmar, Tây Ban Nha, Thụy điển, Ý, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Malaysia.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp, uy tín và trách nhiệm hàng đầu Việt Nam

DỊCH THUẬT KINH TẾ XÃ HỘI: DỊCH THUẬT KHOA HỌC KỸ THUẬT: DỊCH THUẬT HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ: DỊCH THUẬT LUẬN ÁN – LUẬN VĂN:
Dịch thuật quản trị nhân lực , nhân sự Dịch thuật thủy điện – thủy văn Dịch thuật thư từ - email Dịch thuật tài liệu MBA
Dịch thuật tài liệu kinh doanh thương mại Dịch thuật tài liệu y khoa Dịch thuật hợp đồng Dịch thuật đồ án
Dịch thuật tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch thuật bệnh án - hồ sơ thuốc Dịch thuật báo giá Dịch thuật khóa luận tốt nghiệp
Dịch thuật tài chính kế toán Dịch thuật môi trường Dịch thuật chứng từ thương mại Dịch thuật tài liệu cao học
Dịch thuật tài liệu chứng khoán Dịch thuật xây dựng, hồ sơ dự thầu Dịch thuật hồ sơ Visa du học Dịch thuật luận văn kinh tế
Dịch thuật quảng cáo truyền thông marketing Dịch thuật công nghệ sinh học Dịch thuật bảng điểm, học bạ Dịch thuật luận văn tài chính ngân hàng
Dịch thuật kinh tế đối ngoại Dịch thuật cơ khí chế tạo máy móc Dịch thuật bằng tốt nghiệp Dịch thuật luận văn du lịch xã hội
Dịch thuật tài liệu bảo hiểm Dịch thuật điện tử Dịch thuật giấy tờ hồ sơ pháp lý Dịch thuật luận văn quản trị kinh doanh
Dịch thuật tài liệu du lịch Dịch thuật công nghệ thực phẩm Dịch thuật hồ sơ hải quan Dịch thuật luận văn nông – lâm – thủy sản
Dịch thuật catalogue - brochure Dịch thuật kỹ thuật ô tô Dịch thuật đơn xin việc, CV Dịch thuật luận văn báo chí truyền thông
Dịch thuật tài liệu văn hóa - lịch sử Dịch thuật toán học Dịch thuật hồ sơ năng lực Dịch thuật luận văn công nghệ thông tin
Dịch thuật tài liệu tổ chức sự kiện Dịch thuật vật lý – nguyên tử Dịch thuật sơ yếu lý lịch Dịch thuật luận văn xây dựng
Dịch thuật văn học - dịch sách Dịch thuật thủy hải sản Dịch thuật giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ tùy thân Dịch tiểu luận kinh tế
Dịch thuật tài liệu chính trị xã hội Dịch thuật khoa học máy tính Dịch thuật báo cáo thuế Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý - Công Chứng Tư Pháp Nhanh:
Dịch thuật tài liệu tôn giáo Dịch thuật công nghệ thông tin Dịch thuật báo cáo tài chính > Công chứng: Sao y bản chính (không gốc) - Chứng nhận bản dịch.
Dịch thuật thể thao Dịch thuật chế biến sản xuất Dịch thuật thông tư, quyết định, quy định > Công chứng ủy quyền, công chứng hợp đồng mua bán, cho tặng, di chúc.
Dịch thuật báo chí - tạp chí Dịch thuật tài liệu hóa sinh Dịch thuật chứng chỉ - bằng cấp > Chứng nhận, công chứng hồ sơ tại đại sứ quán
Dịch thuật website Dịch thuật quy trình Dịch thuật ISO > Hợp pháp hóa lãnh sự tại cục lãnh sự - Visa đi các nước (Thăm thân, du lịch, công tác)

Nhận làm dịch thuật tài liệu chuyên ngành bảo đảm tốt nhất giá rẻ

Chuyên Dịch Thuật Chuyên Ngành Đa Ngôn Ngữ

Điểm mạnh của chúng tôi là SỰ TẬP TRUNG quy trình quản lý, công nghệ làm việc nhóm và chất lượng đội ngũ nhân sự vào mỗi dự án:

Với đội ngũ 8 Giám đốc dự án, 16 Biên tập viên, 70 Dịch thuật viên hành chính và trên 500 Dịch thuật viên cộng tác, chúng tôi luôn đảm bảo mang lại sự hài lòng tuyệt đối đến với khách hàng.

Giá Dịch Thuật Tốt Nhất – Hợp Đồng Rõ Ràng

Vì không bị áp lực bởi mức phí mặt bằng đắt đỏ ở các quận trung tâm (bằng hình thức cộng tác thuê văn phòng chia sẻ) và luôn đặt tinh thần học hỏi, tinh thần phục vụ lên hàng đầu.

Nên chúng tôi bảo đảm mang lại mức giá tốt nhất và bản dịch với độ chính xác cao chắc chắn thỏa mãn yêu cầu khắt khe nhất từ phía khách hàng.

Liên Hệ Dịch Thuật Nhanh – Công Chứng Gấp 24/7:

Hotline: 0983.106.550 - 0383.056.288

Email: dichtot@gmail.com

- Trụ sở Hà Nội: 228 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 42, đường số 32, khu phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

- Chi Nhánh Đà Nẵng: 33/5 Võ An Ninh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

 
Call Now Button
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese