Ngày cập nhật mới nhất: 19/10/2023

Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh đến từ cùng một họ ngôn ngữ Ấn- u. Nhưng hai ngôn ngữ này xuất phát điểm từ các nhánh nhỏ khác nhau. Tiếng Anh thuộc nhánh tiếng Đức trong khi tiếng Tây Ban Nha thuộc nhánh gốc Ý. Do đó, nếu bạn học ngôn ngữ, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Tiếng Tây Ban Nha lâu đời hơn tiếng Anh và sự phát triển riêng biệt của chúng bị ảnh hưởng bởi các ngôn ngữ khác thông qua các cuộc chinh phạt và các hình thức tiếp xúc khác với các nền văn hóa khác.

Tiếng Tây Ban Nha đứng thứ hai ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới sau tiếng Trung Quốc trong khi đó tiếng Anh đứng thứ ba. Tuy nhiên, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại 27 quốc gia không có chủ quyền và 55 quốc gia có chủ quyền trên toàn thế giới. Mặt khác, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức tại 20 quốc gia. Cả hai ngôn ngữ là ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc.

Màu đỏ đậm trên bản đồ thể hiện quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính

Giống như tiếng Anh, bạn có thể giao tiếp với nhiều người trên khắp thế giới nói tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ thứ hai để học, hãy biết rằng tiếng Tây Ban Nha là một trong những ngôn ngữ được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới. Nhưng giống như hầu hết các ngôn ngữ, độ khó hay dễ học ngôn ngữ phụ thuộc vào học sinh và ngôn ngữ chính mà người đó nói. Người nói tiếng Anh có thể thấy khó học tiếng Tây Ban Nha. Mặt khác, những người nói ngôn ngữ Rôman sẽ có thời gian học tiếng Tây Ban Nha dễ dàng hơn vì tiếng Tây Ban Nha có liên quan đến các ngôn ngữ Rôman khác, như tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Rumani và tiếng Bồ Đào Nha.

Note: Sự Khác Biệt Giữa Bản Địa Hóa Ngôn Ngữ và Dịch Thuật

Sự khác biệt chính giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh

Những gì bạn đã đọc cho đến nay là các đặc điểm phân biệt tiếng Anh với tiếng Tây Ban Nha. Tất cả các ngôn ngữ có đặc điểm khác nhau, làm cho mỗi ngôn ngữ ấy là duy nhất. Hầu hết sự khác biệt lớn giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được tìm thấy trong cách xây dựng câu và ngữ pháp.

Có thể có một số chồng chéo nhưng ngôn ngữ Tây Ban Nha có cấu trúc khác và lịch sử phát triển không giống với tiếng Anh. Một số khác biệt cũng được tìm thấy trong các quy tắc, phát âm và cách viết tiếng Tây Ban Nha.

Dưới đây là 10 sự khác biệt chính giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha

1. Mệnh đề và câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha có thể được viết giống nhau.

Trong tiếng Anh, thật dễ dàng để phân biệt giữa một câu hỏi và một mệnh đề. Động từ trong một câu hỏi tiếng Anh có trước. Nếu đó là một mệnh đề, chủ ngữ được đặt trước động từ. Trong tiếng Tây Ban Nha, câu được viết theo cách tương tự, ví dụ, “Juan is talking with the man” hoặc “Juan está hablando con el hombre.” Bạn viết nó theo cùng một cách khi đặt câu hỏi, với việc thêm dấu chấm hỏi ngược trước mệnh đề và dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi.

Note: Sự Khác Biệt Chính Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Ả Rập

2. Tiếng Tây Ban Nha có nhiều chữ cái hơn

Tiếng Tây Ban Nha có 27 chữ cái trong bảng chữ cái bao gồm cả /ñ/ trong khi tiếng Anh chỉ có 26. Tuy nhiên, tiếng Tây Ban Nha có nhiều âm hơn. Tiếng Tây Ban Nha cũng có /ch/, /ll/, /rr/ và các nguyên âm có dấu /á/, /é/, /í/, /ó/, /ú/ và các chữ cái (nguyên âm và phụ âm) với một âm sắc, hai dấu chấm trên đầu một chữ cái, chẳng hạn như /ü/. Đó là một dấu hiệu chỉ cách phát âm chữ cái đó.

3. W là chữ cái nước ngoài

Bạn có tin rằng chữ W, được bao gồm trong bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha được coi là một chữ cái nước ngoài? Đó chỉ được sử dụng cho các từ mượn. Bạn có thể thử tìm kiếm các từ tiếng Tây Ban Nha bắt đầu bằng chữ w để thấy rõ điều đó.

4. Tất cả các động từ tiếng Tây Ban Nha chỉ kết thúc bằng ba cụm chữ cái

Động từ tiếng Anh thường có nhiều dạng. Trong tiếng Tây Ban Nha, tất cả các động từ đều kết thúc bằng –ar, -er or –ir.

Bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha

5. Thứ tự động từ và tính từ

Trong tiếng Anh, thông thường có tính từ đứng trước danh từ, vì mục đích của tính từ là để bổ nghĩa hoặc miêu tả danh từ. Trong tiếng Tây Ban Nha, tính từ được đặt sau danh từ. Có thể cần một số điều chỉnh để người học tiếng Tây Ban Nha nhớ điều này nếu sinh viên là người nói tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu tính từ đếm được, thì nên đặt trước danh từ. Ví dụ như ”the only house” nên được viết là ”la única casa” (thay vì la casa única).

Note: Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Đức Và Tiếng Anh

6. Động từ ‘to be’ trong tiếng Tây Ban Nha có hai dạng

Tiếng Tây Ban Nha có hai dạng cho động từ ‘to be’. Một là ser và một là estar. Ser vs estar được sử dụng theo cách khác nhau. Khi bạn nói về các đặc tính lâu dài hoặc vĩnh viễn, bạn sử dụng ser. Động từ được sử dụng cho các mô tả, chẳng hạn như tên, tôn giáo, quốc tịch và mô tả vật lý. Bạn sử dụng động từ khi mô tả một nghề nghiệp (để kiếm sống) hoặc công việc của một người trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như là sinh viên hoặc người làm vườn. Ser được sử dụng để mô tả tính cách của ai đó hoặc thời gian, năm, ngày, tháng và ngày.

Ser cũng áp dụng khi mô tả nguồn gốc của một ai đó hoặc một cái gì đó, cũng như các mối quan hệ, cho dù đó là lãng mạn, thân thiện hoặc gia đình.

Estar là động từ được sử dụng để chỉ các địa điểm và trạng thái tạm thời. Estar còn được sử dụng để mô tả cảm xúc, điều kiện, hành động, địa điểm và vị trí.

Vị trí có thể là một tư thế hoặc vị trí vật lý của một người hoặc nơi một sự vật nào đó được đặt. Bạn có thể sử dụng estar để chỉ ra vị trí cố định của một căn phòng, hoặc vị trí tạm thời của một sự vật nào đó.

Ngoại lệ là cho các bên hoặc sự kiện. Trong trường hợp này, ser được sử dụng thay cho estar.
Estar cũng được sử dụng cho các hành động đang diễn ra, được theo sau bởi một phân từ hiện tại hoặc một phân từ quá khứ.

Lưu ý: Đối với người dân Tây Ban Nha, cái chết là một hành động đang diễn ra, do đó, estar được sử dụng khi nói về cái chết. Tình trạng tinh thần và thể chất có thể thay đổi trong vài giờ hoặc vài ngày được mô tả bằng estar. Điều tương tự cũng đúng với những cảm xúc có thể thay đổi nhanh chóng.

Note: Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Nga

7. Danh từ trong tiếng Tây Ban Nha có giới tính

Một số danh từ mà bạn biết thuộc giới nữ, được coi là thuộc giới nam trong tiếng Tây Ban Nha. Theo quy tắc chung, các danh từ kết thúc bằng o, nguyên âm có dấu, e, -ma và những danh từ kết thúc bằng một phụ âm trừ d và z là giới nam. Cần lưu ý rằng một số danh từ kết thúc bằng các chữ cái nêu trên là giới nữ.

Ví dụ về danh từ giới nam:

 • cartero
 • niño
 • tio
 • teatro
 • perfume
 • estante
 • colibri
 • aji
 • cojin
 • rumor
 • programa
 • idioma
 • drama

Ngoại lệ (đây là những danh từ thuộc giới nữ):

 • mano
 • foto
 • radio
 • llave
 • calle
 • nieve
 • sangre
 • madre
 • miel
 • sal
 • flor

Mặt khác, hầu hết các danh từ kết thúc bằng /a/ thuộc giới nữ, chẳng hạn như:

 • enfermera
 • hija
 • guitarra
 • rosa
 • piscina

Tương tự, các danh từ khác kết thúc bằng phụ âm /d/ và /z/, như sau đây cũng là giới nữ.

 • salud
 • felicidad
 • vertud
 • paz
 • luz
 • irritacion
 • cancion

Những từ dưới đây là một số ngoại lệ, vì chúng được coi là thuộc giới nam:

 • enigma
 • mapa
 • planeta
 • dia
 • sistema
 • problema
 • clima
 • panda
 • abad
 • alud
 • arroz
 • pez
 • maiz
 • lápiz
 • ansión
 • notición
 • roción
 • sentención

Đứng trước danh từ giới nam là mạo từ el (số ít) và los (số nhiều). Đứng trước danh từ giới nữ là mạo từ “la” (số ít) và “las” (số nhiều).

Lưu ý về tính từ và giới

Mạo từ và tính từ bạn sử dụng phải phù hợp với danh từ mô tả về giới tính và số lượng. Ví dụ, táo là giới nữ, do đó bạn nên nói “La manzana es roja” hoặc ”The apple is red.” Nhưng chuối là giới nam, do đó, nên là “El plátano es amarillo” hoặc “The banana is yellow.”

Dưới đây là một ví dụ khác:

Hình thức giới nữ:

 • The red flower – la flor roja
 • The red flowers – las flores rojas

Trong câu đầu, mọi thứ đều là số ít – mạo từ, danh từ và tính từ. Mọi thứ thay đổi trong câu b khi bông hoa ở dạng số nhiều.

Hình thức giới nam:

 • The red cat – El gato rojo (số ít, giới nam)
 • The red cats – Los gatos rojos (số nhiều, giới nam)

8. Tiếng Tây Ban Nha có câu phủ định đơn giản hơn

Tiếng Anh có các tiền tố khác nhau mà bạn có thể sử dụng để phủ định và quy tắc nói rằng bạn không nên sử dụng hai từ phủ định. Đó nên là sự pha trộn giữa khẳng định và phủ định. Trong tiếng Tây Ban Nha, các quy tắc ngữ pháp nói rằng nên sử dụng hai phủ định. Ví dụ, khi bạn nói, thì “I don’t want anything” bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha tương đương với “No quiero nada.” Bản dịch trực tiếp của câu là “I do not want nothing” cho thấy cách thức mà “no” và và “nada” phối hợp với nhau, làm cho việc xây dựng các câu phủ định trong tiếng Tây Ban Nha dễ dàng hơn.

9. Chủ ngữ đôi khi được bỏ qua trong tiếng Tây Ban Nha

Cách chia động từ khác nhau của các động từ Tây Ban Nha có thể khó ghi nhớ. Tuy nhiên, khi bạn hiểu cách áp dụng từng hình thức chia động từ, bạn có thể bỏ qua chủ ngữ khi nói.

Note: Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Trung Và Tiếng Anh

10. Động từ ‘tener’ có thể được sử dụng để diễn tả một cảm giác của ai đó

Tener có nghĩa là ‘có.’ Thường thì động từ này được sử dụng để thể hiện tuổi tác, sự vật nào đó được quy cho bạn hoặc những gì bạn đang cảm thấy ngay bây giờ. Vì vậy, khi bạn nghe một người nói tiếng Tây Ban Nha nói, “Tengo 20 años” (I have 20 years), người đó đang nói rằng anh ấy hoặc cô ấy 20 tuổi. Nếu bạn đói, bạn nói “tengo hambre”, hoặc ”tengo miedo” nếu bạn sợ.

Dịch Vụ Dịch Thuật Tiếng Tây Ban Nha Và Tiếng Anh Chuyên Nghiệp

Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh có rất nhiều sự khác biệt và trên đây chỉ là một số điểm nổi bật nhất mà bạn sẽ gặp nếu bạn đang học tiếng Tây Ban Nha. Bất cứ khi nào bạn cần giao tiếp hoặc có tài liệu văn bản bằng tiếng Tây Ban Nha mà bạn muốn hiểu rõ hơn bằng ngôn ngữ của mình, hãy liên hệ Idichthuat. Chúng tôi là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp có chuyên môn cao về dịch vụ dịch thuật tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Biên dịch viên của chúng tôi là những chuyên gia trong và ngoài nước sẽ làm hài lòng mọi nhu cầu của khách hàng.

Blog Chia Sẻ

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá dịch vụ nhanh nhất.

✔️ Tham khảo thêm các thông tin liên quan:  👉 Dịch Thuật Tiếng Thụy Điển Uy Tín, Giá Rẻ, Chuyên Nghiệp
👉 Dịch Thuật Điện Tử Chuyên Nghiệp Nhất
👉 Dịch Thuật Tài Liệu Thủy Hải Sản Nhanh Chóng

👉 DỊCH THUẬT TÀI LIỆU ĐÀO TẠO – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

Rate this post