Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

THE LANGUAGE

THE LANGUAGE

Y tế – Giáo dục 7

That language is highly complex is shown by the fact that up to now it has not proved possible to translate mechanically from one language to another, with really satisfactory results. The best programmed computer still cannot consistently translate from, say, Russian into English. The fault lies not in the computer but in the failure to provide it with sufficiently accurate instructions, because we are still unable to handle this vastly complex system. It has been calculated that if the brain used any of the known mothods of computing language, it would take several nimutes to produce or to understand a single short sentence.

Secondly, language is productive. We can produce myriads of sentences that we have never heard or uttered before. Many of the sentences in this book have been produced for the first time, yet they are intelligible to the reader. It is clear that we have some kind of sentence-producing mechanism that sentences are produced anew each time and not merely imitated. One task of grammatical theory is to explaim this quite remarkable fact.

Thirdly, language is arbitrary. There is no one-to-one relation between sound and meaning. This accounts for the fact that languages differ most of all in their grammatical structure. But how far are these differences only superficial in the shape of the words and their overt patterns? Some cholars would maitain that “deep down” there strong similarities-even “universal” characteristics, disguised by the superficial features of sound (and perhaps of meaning). It is not at all clear how we can find the answer to this problem.

From Grammar by Frank Palmer (Penguin). (Adapted)

 

Từ vựng:

1 complex: phức tạp

2 satisfactory: thỏa đáng, chấp nhận được

3 consistently: kiên định, phù hợp, hòa hợp

4 sufficiently: đủ

5 accurate : chính xác

6 to handle: xử lý, lo liệu

7 productive: năng suất cao, hữu ích

8 myriad: số lượng lớn

9 mechanism: cơ chế

10 anew: theo cách mới hoặc cách khác, lập lại

11 theory: thuyết, lý thuyết

12 arbitrary: độc đoán, tùy tiện

13 to account for sth: giải thích

14 superficial: trên bề mặt

15 overt: công khai, rõ ràng, không che giấu

16 scholar: học giả

17 universal: toàn thể, toàn cầu, phổ biến

18 to disguise: ngụy trang, che giấu

 

Bài dịch:

NGÔN NGỮ

Sự kiện ngôn ngữ rất phức tạp được chứng minh qua thực tế đến nay vẫn chưa thể dịch bằng máy từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác với kết quả thật sự thỏa đáng. Máy vi tính được lập trình tốt nhất vẫn không thể dịch được một cách nhất quán từ tiếng Nga sang tiếng Anh. Hạn chế này không phải máy vi tính mà do việc máy tính chưa được cung cấp những lệnh chính xác một cách đầy đủ vì con người vẫn chưa thể điều hành được hệ thống vô cùng phức tạp này. Người ta tính rằng nếu bộ não dùng bất cứ phương pháp quen thuộc nào của ngôn ngữ vi tính, thì phải mất mấy phút mới tạo ra hay hiểu được một câu ngắn đơn giản.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Thứ hai, ngôn ngữ có tính phát sinh. Chúng ta có thể tạo ra vô số câu mà chúng ta chưa hề nghe nói bao giờ. Nhiều câu trong sách này được viết ra lần đầu, tuy vậy người đọc vẫn hiểu. Rõ ràng là trong to có cơ chế phát sinh ra câu – nghĩa là câu mỗi lần nói ra đều mới nhưng không phải là chỉ bắt chước. Nhiệm vụ của lý thuyết ngữ pháp là giải thích sự kiện nổi bật này.

Thứ ba, ngôn ngữ có tính võ đoán. Không hề có quan hệ một – một giữa âm thanh với ý nghĩa. Vì thế các ngôn ngữ khác nhau thì khác nhau và hầy hết về cấu trúc ngữ pháp. Thế nhưng, sự khác nhau chỉ về hình thức bên ngoài, trong vỏ âm thanh của từ và những mẫu câu là bao xa? Một số học giả cho rằng tận dưới “chiều sâu” có nhiều tương đồng rõ rệt – thậm chí có những đặc tính phổ quát, ngụy trang bằng những đặc thù bên ngoài về âm thanh (và có lẽ cả ý nghĩa nữa). Làm sao tìm được giải pháp cho rằng vấn đề này chưa rõ ràng.

(Trích văn phạm của Frank Palmer (Penguin) (Chuyển thể)

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post