Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

THE RED CROSS ORGANIZATION

THE RED CROSS ORGANIZATION

Y tế – Giáo dục 5

At any point of time there is a need for humanitarian aid in sime place in the world. The need could resuld from war, severe weather or natural disasters, such as storms, floods or earthquakes. For example, the recent conflicts in Rwanda and Bosnia-Herzegovia have created an urgent need for humanitarian assistance.

In most major international crisis, om organization usually is present. It is the Red Cross. The main goal of the Red Cross is to prevent and ease human suffering. In most countries, the organization has an international sign. It is a cross of red. In Muslim countries it is the sign of a res crescent, a halfshaped moon. Iran and Israel use other signs.

However, each Red Cross and Red Crescent Society has the same goals. The international Red Cross operated in war areas. The national societies generally work in areas that suffer natural disasters. The international Red Cross was established by a Swiss businessman named Jean Henri Dunant. He had visitedItaly in 1859. at that time several Italian city states were fighting for independence from Austria. Mr Dunant observed one of the bloodiest of the war/ the terrible things Mr. Dunant saw at that time gave him the idea for forming an organization to ease the suffering of all people in any war. It would take no sides in any conflict. In 1864 the International Red cross held its first convention in Geneva, Switzerland.

Today, Swiss citizens form the international committee of the red cross. It remains neutral in all the conflicts. It protects victims of war under the rules of the Geneva Conventions. The conventions are a series of treaties that provide for the medical treatment of sick or wounded soldiers and civilians during war time. The treaties were signed in Geneva, Switzerland, between 1864 and 1949.

Almost every nation in the world has signed the Geneva convention and has a national red cross or red crescent organization. The groups are completely independent from any government. Finance support comes from private citizens and businesses. The league of red cross and red crescent societies. It is mainly responsible for health and aid projects.

Today, it is helping organize aid efforts for thousands of refugees who hled Rwanda to escape the country’s civil war. An American Red Cross spokeswoman says that her organization so for has received medical supplies and several million dollars to ease the suffering among Rwanda refugees.

As usual, it was provided as private gifts so the Red Cross can continue its efforts to help those in need.

 

Từ  vựng
1 need: nhu cầu, sự cần thiết

2 humanitarian aid: sự trợ giúp, viện trợ nhân đạo

3 to result from: là kết quả, hậu quả tự do

4 severe weather: thời tiết khắc nghiệt

5 natual disaster: thiên tai

6 storm : bão tố

7 flood: lụt lội

8 earthquake: sự động đất, địa chấn

9 conflict: cuộc tranh chấp, xug đột

10 to create an urgent need: tạo ra một nhu cầu cấp bách

11 international crisis: cuộc khủng hoảng quốc tế

11 main goal: mục tiêu chính

13 to prevent and ease: ngăn ngừa và xoa dịu

14 international sign: dấu hiệu quốc tế

15 cross of red: chữ thập màu đỏ

16 muslim/Moslem country: nước hồi giáo

17 red crescent: lưỡi liềm đỏ

18 to operate in war areas: hoạt động trong các vùng chiến tranh, chiến sự

19 suffer natural disasters: bị thiên tai, gánh chịu thiên tai

20 to fight for independence: chiến đấu giành độc lập

21 the bloodiest battle: cuộc chiến đấu đẫm máu nhất

22 terrible things: những điều khủng khiếp, kinh khủng

23 Geneva conventions: các công ước giơ-ne-vơ

24 a series of treaties: một loạt các hiệp ước

25 to be responsible for: chịu, có trách nhiệm về

26  to flee, to flee to: trốn khỏi, trốn sang

27 to escape the country’s civil war: thoát khỏi cuộc nội chiến của đất nước.

 

Bài dịch

TỔ CHỨC CHỮ THẬP ĐỎ

Vào bất kỳ thời điểm nào cũng đều có nhu cầu trợ giúp nhân đạo tại một thời điểm nào đó trên thế giới. nhu cầu này có thể do hậy quả của chiến tranh, thời tiết khắc nghiệt hoặc các thiên tai như bão tố, lụt lội hay động đất. chẳng hạn như các cuộc xung đột mới đây tauh Ru-an-da và Bosnia-Hezegovina đã tạo nên một nhu cầu cấp bách về viện trợ nhân đạo..
Có một tổ chức thường xuyên có mặt trong hầu hết các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, đó là hội chữ thập đỏ. Mục tiêu chính của hội chữ thập đỏ là ngăn ngừa và lam dịu nỗi thống khổ của con người. ở hầu hết các nước, tổ chức này có một dấu hiệu quốc tế, đó là một chữ thập màu đỏ. Ở các nước hồi giáo, dấu hiệu này là một lưỡi liềm màu đỏ, một vầng trăng hình lưỡi liềm, còn Iran và Israel sử dụng các dấu hiệu khác.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Tuy nhiên, mỗi tổ chức chữ thập đỏ và lưỡi liềm đỏ đều có chung những mục tiêu. Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế hoạt đông trong các vùng xảy ra chiến sự. các tổ chức quốc gia thường hoạt động ở các khu vực đang bị thiên tai hoành hành. Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế được thành lập bởi một thương gia thụy sĩ tên là Jean Henri Dunant. Ông đã viếng thăm nước Ý vào năm 1859. vào thời gian đó, một số chính quyền thành phố của ý đang chiến đấu đòi độc lập từ tay nước áo. Ông  Dunant đã mục kích một trong những trận chiến đẫm máu nhất. những điều khủng khiếp mà ông Dunant đã chứng kiến vào thời gian đó là gợi cho ông ý tưởng thành lập một tổ chứ làm giảm bớt nỗi thống khổ của tất cả mọi người trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Tổ chức này không nghiêng về phía nào trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Vào năm 1864, tổ chức chữ thập đỏ quốc tế đã tổ chức hội nghị đầu tiên của mình tại Geveva, thụy sĩ.

Ngày nay những người thụy sĩ lập nên ủy ban quốc tế chữ thập đỏ. ủy ban này đứng trung laapk trong tất cả các xung đột và bảo vệ các nạn nhân chiến tranh theo các luật lệ của công ước Geneva. Công ước là một loạt các hiệp ước nhằm cung cấp việc chữa trị y tế cho các binh sĩ và thường dân ốm đau hoặc bị thương trong thời gian chiến tranh. Các hiệp ước này được ký kết tại Geneva, thụy sĩ vào khoảng thời gian từ 1864 đến 1949.

Hầu như mọi quốc gia đều đã ký vào công ước giơ- ne- vơ và đều có một tổ chức chữ thập đỏ hoặc lưỡi liềm đỏ. Các tổ chức này hoàn toàn độc lập với bất cứ một chính phủ nào. Nguồn tài trợ tài chính do các tư nhân và các doanh nghiệp hỗ trợ. Liên minh các hội chữ thập đỏ và lưỡi liềm đỏ giúp tổ chức các nỗ lực quốc tế trong các tổ chức thành viên của mình. liên minh này chủ yếu chịu trách nhiệm về y tế và các dự án viện trợ.

Hiện này, liên minh này đang giúp tổ chức các nỗ lực cứu trợ cho hàng ngàn người tỵ nạn vốn đã trốn khỏi Ru-an-na để tránh các cuộc nội chiến  trong nươc. Một nữ phát ngôn viên từ trước đến nay đã nhận được tiếp tế thuốc men và vài triệu đô la để xoa dịu nỗi thống khổ của những người tị nạn Ru-an-đa. Như thường lệ, những tiếp tế, dưới dạng những món quà tặng riêng đã được gửi đến để hội chứ thập đỏ có thể tiếp tục các nỗ lực của mình nhằm giúp đỡ những người tị nạn này.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post