Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

PROTECTION BY POTATO

PROTECTION BY POTATO

Y tế – Giáo dục 3

In developing countries, diarrhea kills 2.5 million children each year. But soon, some people will protect themselve against the scourge simply eating raw potatoes.

Researchers have developed a potato-based vaccine against Norwalk Virus, a major cause of life-threatening diarrhoea world wide. In a clinical trial, 19 out of  20 patients who atr raw potatoes had protective antibodies against the virus in their bloodstream.

To make the vaccine, researchers from the Boyce Thompson Institute for Plant Research in Ithaca, New Yord, took advantage of a bacteria that normally infects plants: They spliced a section of the Norwalk virus’s DNA into the bacteria and then used the bacteria to shuttle the viral gene into the plants, which then churn out protein.

Reaearchers are also developing plant-based vaccines against Escherichia coli and hepatitis B-pathogens for which exsting vaccines are too expensive for the developing world.

“We intend to make the technology available for in-country production,” says Charles Arntzen, head of the research team. Relying on local farmers, he says, would make the vaccines affordable. Hepatitis B vaccines, for example, currently cost 90cents a dose – “with our plants, we’re talking about a few cents,” he says.

Aware of the outcry over denetically modified crops, the researchers are developing pollen-free crops so that the vaccine carrying plants would not breed with normal plants. They are also trying to engineer different colored breeds to prevent mix-ups.

 

Từ vựng:

1 infect – cause sb/sth to have a disease, contaminate sb/sth to have disease , contaminate sb/sth : gây cho ai/ cái gì bị bênh, làm nhiễm độc ai/cái gì.

2 shuttle = (cause sth to) move or travel backwards and forwards, or to and from: (làm cho cái gì) di chuyển hoặc đi đi lại lại hoặc đi tới đi lui

3 churn sth out = produe sth (usually of bad quality) in large amounts: sản xuất ra cái gì (thường chất lượng lém) với số lượng lớn

4 pathogen = any agent, esp, a micro-organism, able to cause disease: tác nhân gây bệnh

5 pollen = fine (usually yellow) powder formed in flower, wich fertilizes other flowers when carried to them by the wind, insects, etc……: phấn hoa

6 mix-up : tình trạng lẫn lộn


Bài dịch:

BẢO VỆ BẰNG KHOAI TÂY

Ở các nước đang phát triển, hằng năm bệnh tiêu chảy gây tử vong cho khoảng 2.5 triệu trẻ em. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa, một số người sẽ tự bảo vệ để chống lại tai họa này bằng cách ăn khoai tây sống.

Các nhà nghiên cứu đã phát minh ra một loại vắc-xin được chiết xuất từ khoai tây để chống lại vi rút Norwalk, một nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy, căn bệnh đe dọa đến sinh mệnh của loài người trên toàn thế giới.

Trong một thử nghiệm lâm sàng, 19 trong số 20 bênh nhân ăn khoai tây sống đã có được chất đề kháng bảo vêh chống lại vi rút này có trong máu của họ.

Để chế tạo loại vắc-xin này, các nhà nghiên cứu ở viện nghiên cứu giống cây trồng Boyce Thompson ở Ithaca, bang New York lợi dụng một vi khuẩn thông thường làm nhiễm độc các loại cây trồng: Họ đã nối một đoạn DNA của vi rút Norwalk vào vi khuẩn này và rồi dùng vi khuẩn này để đưa trở lại gen của vi rút vào các cây trồng, sau đó các cây trồng sản xuất ra nhiều chất đạm của vi rút.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Các nhà nghiên cứu cũng đang tạo ra các vắc-xin chiết xuất từ cây trồng để chống lại bệnh do vi khuẩn Escherichia coli gây ra và bệnh viêm gan siêu vi B – các tác nhân gây bệnh mà các vắc-xin chống lại chúng hiện nay còn quá đắt tiền đối với thế giới đang phát triển. Ông Charles Arntzen, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nói: “Chúng tôi dự định làm cho công nghệ này phổ biến cho sản xuất nội địa”. Ông nói rằng, dựa vào các chủ trang trại ở địa phương thì ra sẽ có thể cung cấp đầy đủ các vắc-xin này. Thí dụ, một liều vắc-xin trị bệnh viêm gan diêu vi B giá hiện thời là 90 cents. Ông ấy nói: “Với các cây do chính chúng tôi trồng, chúng tôi đang nói đến vài xu thôi.”

Ý thức được sự phản đối kịch liệt về các loại cây bị biến đổi gen, các nhà nghiên cứu đang phát triển các loại cây không có phấn hoa để cho các cây mang vắc-xin này sẽ không lai giống cới các cây bình thường. Họ cũng đang cố tạo ra các giống cây có màu sắc khác biệt để tránh sự lẫn lộn các loại cây với nhau.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post