Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

MEDICINE

MEDICINE

Y tế – Giáo dục 1

Building Up Broken Bones

Scientistd have come up with a high – tech treatment for broke bones: a cement made of calcium phosphate that can be injected directly into wrist, knee, ankle, hip, shoulder, skull and spine fractures.

Norian Skelatal Repair System (SRS) replaces damaged spongy bone tissue and hardens in ten minutes. The patient’s body gradually replaces the cement with bone. Patients are out of cast in weeks rather than months, which means less joint stiffness and muscle atrophy, and they incur lower costs than with traditional treatment. The cement may also help strengthen bones that have been weekend by osteoporosis.

Beware Bedtime Eating

Eating shortly before bedtime may encourage gastroesophageal reflux (GER) in healthy people – and the heartburn associated with it. This may cause some individuals to awaken suddenly with coughing, wheezing or shotness of breath.
Dr. Stephen Sontag, staff physician at the Edward Hines, Jr., Veterans Affairs Hospital near Chicago, says that lying down after a meal can cause the sphincter muscle at the top of the stomach to leak digestive acids back into the esophagus. While someone is sitting or standing, gravity helps keep partially digested food in the stomach.
Of the 24 individuals Sontag monitored who had no history of GER, all showed significantly higher levels of acid in the esophagus when they reclined after eating. Sontag cautions that nighttime reflux may also exacerbate asthma symptoms, and vice versa, so asthmatics should be especially wary about indilging in a pre-bedtime snack.

Từ vựng:

Come up with = find or produce (an answer, a solution, etc…) : tìm thấy hay nảy ra (một câu trả lời, một giải pháp…)
spongy = soft elastic and able to absorb water like a sponge: xốp
(plaster) cast = could made with gauze and plaster Paris to hold a broken or dislocated bone in place: khuôn bó bột
atrophy = wasting away of the body or part of it through lack of nourishment or use: sự hao mòn, teo đi của cơ thể hoặc một phần của cơ thể do thiếu dinh dưỡng.

Osteoporosis: chứng loãng xương

Reflux: (sự) hồi lưu
heartburn = burning sensation in the lower part of the chest, caused by indigestion: chứng ợ nóng
wheeze = breathe noisily, esp with a whistling sound in the chest (eg when suffering from asthma, bronchitis, etc…): thở khò khè
sphincter = ring of muscle that surrounds can contract to close it: cơ thắt, cơ vòng
esophagus = (medical) tube through which food, etc passes from the mounth to the stomach, gullet : thực quản
exacerbate = make (pain, disease, a situation) worse: aggravate: làm cho (nỗi đau, bệnh tật, một tình thế) xấu đi hơn nữa, làm trầm trọng thêm
wary = looking out for possible danger or difficulty, cautions : cảnh giác
indulge = allow oneself/sb to have whatever one/ he likes or wants : nuông chiều

 

Bài dịch

Y HỌC

Hàn gắn lại các xương gẫy vỡ

Các nhà khoa học đã tìm ra được một phương pháp điều trị bằng kỹ thuật cao cho các xương gãy/vỡ: một loại xi măng làm bằng chất phốt-phát, can-xi có thể tiêm thẳng vào các chỗ gẫy vỡ ở cổ tay, đầu gối, mắt cá, hông, vai, sọ và xương sống.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Hệ thống phục hồi xương của Norian (SRS) thay thế các mô xương xốp bị hư hại và làm cho nó cứng lại trong 10 phút. Cơ thể của bệnh nhân sẽ dần thay thế chất xi-măng này đối với xương của mình. Bệnh nhân được gỡ khuôn bó bột trong vài tuần thay vì vài tháng, điều đó có nghĩa là các khớp bị cứng và cơ ít bị teo hơn và phương pháp trị liệu này có phí tổn thấp hơn phương pháp cổ truyền. Chất xi-măng này cũng có thể giúp tăng cường cho xương đã bị yếu đi vì chứng loãng xương.

Hãy coi chừng thức ăn vào lúc trước khi ngủ

Ăn nhẹ trước lúc đi ngủ có thể kích thích chứng hồi lưu các chất ăn uống từ bao tử trở lên thực quản (GER) ở những người khỏe mạnh –  và ợ nóng đi kèm theo chứng vừa nêu trên. Hiện tượng này có thể khiến một số người thức giấc đột ngột để ho, thở khò khè hoặc thở hổn thển.
Bác sĩ Stephen Sontag, bác sĩ điều trị ở bệnh viện Edward Hines, Jr., một bệnh viện của cơ quan cựu chiến binh ở gần Chicago nói rằng, nếu ta nằm sau bữa ăn, điều đso có thể gây ra chứng co thắt ở cuống trên của bao tử khiến các axit giúp cho việc tiêu hóa thoát trở lên thực quản. Trong khi có người lại ngồi hoặc đứng sau bữa ăn, thức ăn trong bao tử đã được tiêu hóa phần nào được giữ lại nhờ trọng lực.
Trong số 24 người mà bác sĩ Sontag hướng dẫn, những người chưa hề mắc chứng GER, tất cả đều đã cho thấy mức độ axit trong thực quản cao hơn một cách đáng kể khi họ nằm sau bữa ăn. Bác sĩ Sontag cảnh báo rằng sự hồi lưu vào ban đếm cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh suyễn, và ngược lại, vì vậy những người mắc bệnh suyễn nên đặc biệt thận trọng khiing nên ăn một bữa nhẹ trước khi đi ngủ.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post