Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

GIANT OF ATOMIC CHEMISTRY DIES

GIANT OF ATOMIC CHEMISTRY DIES

Nhân Vật – Sự kiện 5

Glenn Theodore Seaborg, the Nobel Prize-winning nuclear chemist who discovered nine atomic alements – including one, plutonium, that drastically altered human understanding of the potential of war – died on February 25, 1999 at his East Bay home. Seaborg was 86 and had been concalescing since a stroke last summer.

Seaborg was born on April 19, 1912, is Ishpeming, a small mining town in northern Michigan. He said he had been so shy as a boy that his mother arranged with his teachers to allow him trips to the bathroom without asking because he was too bashful to raise his hand.

In 1992, the Seaborgs – his father, mother, and sister – moved to Southern California in search of opportunity. He attended high school in Watte, and, in his junior year, took chemistry frim an anthusuastic teacher. “I just thought, my god, why didn’t anybody tell me this?”, Seaborg said once, just like magic.

After earning his chemistry degree from UCLA in 1934, he transferred to UC-Berkeley, earning his doctorate in 1937. “The whole atmosphere at Berkeley was just like magic to me”, he once told a reporter. By 1939, he was appointed an instructor in the College of chemistry, but teaching did not stop his research.

Then, in 1941, leading a team that include Edwin McMillan, Joseph Kennedy and Arthur Wahl, he used a 60-inch cyclotron built by Lawrence to bombard a sample of uranium with deuterons, transmuting it into plutonium (atomic number 94), before the experiment, chemists believed that uranium (number 92) was the heaviest element.

By tradition, the symbol for plutonium should have been PL. But, Seaborg instead named it Pu –  the sound a child makes when he holds his nose against a bad odor, he once said. “we were just having a little fun.”
The discovery led to the development of the atomic bomb, and Seaborg was one of a constellation of bright scientistd – Szilard, Robert Oppenheimer, Lawrence, Bohr, Fermi, Von Neumann and Feynman among them – made famous by the Manhattan Project.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Seanorg also is known for rearranging the periodic table, the chart of chemical elements devised by the Russian chemist Dmitri Mendeleyev in the 19th century. Seaburg saw that uranium had been misplaced in Mendeleyey’s table, leading chemnists to position the new elements improperly as well. Seaborg’s revised table is now the standard one found on chemistry lab walls everywhere.

“it’s tool a lot of guts to buck Mendeleyev”, Seaborg once said.

In 1951, he was awarded the Nobel Prize in chemistry (which he shared with McMillan) and became something of a Swedish fork hero when he responded to the king’s Nobel toast in the distinctive Swedish dialect of his mother’s region.

In 1994, he received an even more unique honor when element 106 was officially named Seaborgium. In recent years, he proudly wore a blue “SG” lapel pin.

Seaborg had his troke while being honored in Boston last August. He had been bedridden since.

 

Từ vựng

Bashful = uncomfortably diffident and easily embarrassed: rụt rè, bẽn lẽn, e lệ

Magic = any extraordinary or irresistible influence charm power : ma lực, ma thuật, sự ảnh hưởng hay làm cho say mê mạnh mẽ khác thường, không cưỡng lại được

Earn = gain or deserve sth in return for one’s achievements, behavior: kiếm hay đáng có được cái gì do thành tích hay sự cư sử của mình

Cyclotron=an accelerator on which particles move in a spiral path under the influence of an alternating voltage and a magnetic field: máy làm gia tăng vận tốc các hạt cơ bản bằng cách làm cho nó chuyển động theo một quỹ đạo hình xoắn ốc do tác dụng của một điện thế xoay chiều và một từ trường

Bombard= direct high energy parlicles or radiations against: bắn các hạt cơ bản có năng lượng cao hay các tia phóng xạ vào một vật gì đó.

Transmute = change from one nature, substance, from one nature, substance, form into another transform: biến đổi

Constellation = a group of associated persons, ideas : một nhóm người, một nhóm ý tưởng
gut = courage: sự can đảm, gan dạ

Buck = resist obstinately, object strongly to: chống đối kiên cường, phản đối kịch liệt

 

Bài dịch

THIÊN TÀI CỦA NGÀNH HÓA HỌC NGUYÊN TỬ ĐÃ TỪ TRẦN

Glenn Theodore Seaburg, nhà hóa học hạt nhân đoạt giải Nobel đã khám phá ra 9 nguyên tố –  trong đó có một nguyên tố là plutonium đã làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của nhân loại về tiềm năng của chiến tranh –  đã từ trần hôm 25/2/1999 tại nhà riêng ở East Bay, bang California. Ông Seaborg thọ 86 tuổi, và đang dưỡng bệnh kể từ khi bị một cơn đột quị xảy đến với ông hồi mùa hè năm ngoái.

Ông Seaborg sinh ngày 19/4/1912 ở Ishpeming. Một thành phố nhỏ ở vùng mỏ phía bắc bang Michigan. Ông cho biết, lúc còn nhỏ, ông nhút nhát đến nỗi mẹ ông phải thương lượng với thầy cô giáo của ông cho ông được đi nhà vệ sinh mà không cần hỏi ý kiến bởi vì ống quá rụt rè đến nỗi không dám giơ ra xin phép.

Năm 1922, gia đình Seaborg – gồm cha, mẹ và em gái của ông dọn đến miền nam california để tìm cơ hội lập nghiệp. ông theo học bậc trung học ở Watte, và trong năm đầu tiên, học hóa học với một giáo viên nhiệt tình. Seaborg có lần đã kể: “Lúc bấy giời tôi chỉ có một ý nghĩ, Lạy Chúa, tại sao trước đây không có ai dạy cho tôi biết điều này vậy? Tật là kỳ diệu!”.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân hóa học ở UCLA (University of California – Los Angeles – Trường đại học California ở Los Angeles) năm 1934 ông chuyển đến UC- Berkeley (Đại học California ở Berkeley), ông đạt được học vị tiến sĩ Hóa học năm 1937. Có lần ông đã nói với một phóng viên: “Toàn bộ bầu không khí ở Berkelay thật kỳ diệu đối với tôi”. Năm 1939, ông được bổ nhiệm làm giảng viên ở trường Đại học Hóa học nhưng công việc giảng dạy không làm ông ngừng nghiên cứu.

Sau đó, đến năm 1941, dẫn đầu một nhóm nghiên cứu gồm Edwin McMillan, Joseph Kennedy và Arthur Wahl, ông đã dùng một cái máy gia tốc 6 – inch do Lawrence chế taoh để bắn dowteron vào một mẫu uranium, làm biến đổi nó thành plutonium (nguyên tử số 94). Trước khi có cuộc thí nghiệm này, các nhà hóa học tin rằng uranium (nguyên tử số 92) là nguyên tố nặng nhất.

Theo truyền thống, ký hiệu cho plutonium lẽ ra phải là PI. Nhưng ông Seaburg lại đặt cho nói cái tên viết tắt là Pu – âm thanh mà một đứa trẻ phát ra khi nót bịt mũi để khỏi hít phải một mùi khó chịu. Ông đã có lần nói là: “Chúng tôi chỉ đùa vui một chút vậy thôi.”

Khám phá này đã dẫn đến việc chế tạo ra bom nguyên tử, và Seaburg là một thành viên của một nhóm gồm các nhà khoa học lỗi lạc –  trong số đó có Szilard, Robert Oppenheimer, Lawrence, Bohr, Fermi, Von Neumann và Feynman  được rạng danh bởi dự án Manhattan.

Ông Seaborg cũng đã trở nên nổi tiếng vì đã có công sắp xếp lại bảng tuần hòa các nguyên tố hóa học, biểu đồ của các nguyên tố hóa học do nhà hóa học người Nga, Dmitri Mendeleyev phát minh ra vào thế kỷ 19. Ông nhận thấy chất uranium đã bị đặt sai chỗ trong bảng tuần hoàn của Mendeleyev khiến cho các nhà hóa học cũng đặt các nguyên tố mới sai chỗ luôn. Bàng tuần hoàn đã được chỉnh sửa của ông Seaborg hiện nay là bảng chuẩn dán trên tường tất cả các phòng thí nghiệm hóa học.

Ông Seaborg có lần thổ lộ, “phải bạo gan lắm mới dám phản bác lại Mendeleyev”.

Năm 1951, ông được trao giải Nobel về Hóa học (nhận chung với ông McMillan) và ông đã trở thành một người được coi như là một anh hùng dân tộc của Thụy Điển khi đáp lại chúc mừng của Đức Vua cho những người nhận giải Nobel bằng thứ phương ngữ Thụy Điển mang đậm nét quê hương của mẹ ông.

Năm 1994, ông nhận được một vinh dự còn đặc biệt hơn nữa khi nguyên tố 106 được chính thức đặt tên là Seaborgium. Trong những năm gần đây ông lấy làm hãnh diện mang cái kẹp màu xanh lơ có khắc chữ “SG”.

Ông Seaburg đã bị một cơn đột quị trong lúc ông đang được tôn vinh ở Boston vào tháng tám năm ngoái. Ông đã phải nằm liệt giường từ đó đến nay.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post