Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

INVENTOR MICHAEL FARADAY

INVENTOR MICHAEL FARADAY

Nhân Vật – Sự kiện 4

No one ever thought Michael Faraday would change the world, least of all his own family.
His development of the principles of the generator and electric motor provided a way to make electrical energy by mechanical rather than chemical action. Modern civilization, based heavily upon electricity, owes more to Faraday than to any one else, scientists say.

But such a feat looked unlikely early in his life. Born in the Newing ton Butts section of London, Faraday was one of 10 children in a poor, uneducated family.

Faraday (1791-1867) attended day school for several years where he learned basic reading, writing and arithmetic. He knew nearly nothing about advanced mathematics.
When the penniless Faraday turned 14 in 1805, he found a needed jop as apprentice to London bookbinder George Riebau.

During the next seven years with Riebau, Faraday took advantage of his environment by reading books on science and chemistry. Among Faraday’s favorites were Jane Marcet’s “Conversations in Chemistry” and the scientific entries in the Encyclopedia Britannica.

When Faraday didn’t understand something in the books, he queried Riebau and his well-to-do clients.

When no one could answer his questions, he conducted experiments. He scoured books to learn how to build equipment to carry out these experiments. While with Riebau, he built his own electrostatic machine.

His hard work and inquisitive attitude paid off. In 1812, Faraday received tickets from one of Riebau’s customers. Royal Philharmonic Society co-founder William Dance, to hear four lectures by Humphrey Davy at the Royal instruction.

Davy was a famous chemist and teacher who directed the Royal Institution’s lab. Faraday attened every lecture and took detailed notes, according to Frank James, a Faraday expert at the Royal Institution in London.
Although Faraday had no reason to expect Davy to see him, he called on Davy at the Royal Institution later in 1812 and president the notes he had made. In that meeting, he asked for a position in the science department. Davy said he had no job available, but he interviewed Faraday anyway.

Davy was impressed enough that, when a job as his chemical assistant opened in 1813, he gave it to Faraday. Faraday worked hard conducting experiments for Davy and for himself.

Around 1820, Danish physicist Hans Christian Oersted discovered the relationship between magnetism and electricity. Davy and Faraday grew interested.

After many failed experiments, Faraday in September 1821 demonstrated electro-magnetic rotation. Working alone he found that the flow of electric current caused a magnet to revolve around a wire carrying current.

These movements continued as long as the current continued to flow.
Here was the principle of the electric motor.
Faraday died in 1867 and was buried in High gate Cemetery in England.

Từ vựng:

least of all = to an insignificant degree: ở một mức độ không đáng kể, kém hơn cả, không chút nào
feat = successful completion of sth needing skill, strength or courage: sự hoàn tất thành công cái gì cần đến sự khéo léo, sức mạnh hoặc lòng can đảm, kỳ công.
arithmetic = branch of mathematics that deals with calculations using mumbers: ngành toán học liên quan đến tính toán bằng các con số, số học
well-to-do = properous, wealthy: thịnh vượng, giàu có
conduct = direct, control, manage: chỉ đạo (việc gì), kiểm soát, quản lý
scour = go over (an area) thoroughly searching for (sb/sth) : đi khắp cả (một vùng) để tìm tòi (ai/cái gì)
inquisitive – (too) fond of inquiring into other people’s affairs: thích dò hỏi về công việc của người khác, tò mò
pay-off  = bring good results, be successful, work: đem lại kết quả tốt, thành công, có hiệu lực
rotation = rotating or being rotated: sự quay hoặc bị quay

Bài dịch:

NHÀ PHÁT MINH MICHAEL FARADAY

Không một ai nghĩ rằng Michael Faraday sẽ làm thay đổi thế giới, gia đình của ông lại càng không nghĩ như thế.

Việc ông phát minh các nguyên lý của máy phát điện và động cơ điện đã mang lại một cách tạo năng lượng điện bằng hoạt động cơ khí thay vì bằng hoạt động hóa học. Các nhà khoa học cho rằng: Nền văn minh hiện đại, phụ thuộc phần lớn vào điện năng, chịu ơn Faraday nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng một kỳ công như thế dường như không xuất hiện sớm trong cuộc đời ông. Sinh ra trong khi Newington Butts của Luân đôn, Faraday là một trong mười đứa con của một gia đình nghèo khó và không được học hành.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Faraday sinh năm 1791 và mất năm 1867, ông đi học ở trường dạy ban ngày được vài ba năm, ở đó ông học những môn cơ bản: đọc, viết và số học. Ông hầu như không biết gì về toán cao cấp.

Khi cậu Faraday nghèo không một xu dính túi lên 14 tuổi vào năm 1805, cậu tìm được một công việc cậu cần làm là học việc với ông George Riebau, một người đóng sách ở Luân Đôn.

Trong bảy năm sống với ông Riebau, ông Faraday tận dụng môi trường làm việc của mình bằng việc đọc các sách về khoa học và hóa học. Trong số các tác phẩm mà Faraday yêu thích có “Conversations in Chemistry” (Các bài nói chuyện về hóa học) của bà Jane Marcet và các mục về khoa học trong cuốn Bách khoa từ điển Britannica.

Khi ông Faraday không hiểu điều gì đó ở trong sách, ông hỏi ông Riebau và các khách hàng giàu có của ông.
Khi không ai trả lời được các câu hỏi của ông thì ông làm thí nghiệm. Ông tìm tòi sách vở để học cách chế tạo ra thiết bị để thực hiện thí nghiệm này. Trong khi làm việc với ông Riebau, ông đã chế tạo ra chiếc máy tĩnh điện của riêng ông.

Sự làm việc cật lực và tinh thần say mê tìm hiểu của ông đã được đền đáp. Năm 1812, Faraday nhận được vé mời của một trong những khách hàng của ông Riebau là William Dance, người đồng sáng lập Hội đại hòa tấu Hoàng gia, để đi nghe bốn buổi thuyết trình của ông Humphry Davy ở viện nghiên cứu Hoàng gia. Theo ông Frank James, một chuyên gia nghiên cứu về Faraday ở viện nghiên cứu hoàng gia ở Luân đôn, Faraday đã tham dự mọi buổi thuyết trình và ghi chép rất chi tiết.

Mặc dù Faraday không có lý do gì để mong đợi ông Davy cho gặp, nhưng sau này, vào năm 1812, Faraday đã đến thăm ông Davy ở viện nghiên cứu hoàng gia và đưa cho ông Davy xem những điều Faraday đã ghi chép. Trong buổi gặp gỡ đó, ông đã xin một chỗ làm ở phòng khoa học. Ông Davy nói ông không có sẵn việc, nhưng dù sao ông vẫn phỏng vấn Faraday.

Ông Davy đã có ấn tượng khá tốt về ông Faraday đến nỗi năm 1813 khi ông cần một người ở cương vị phụ tá, ông ấy đã dành vị trí đó cho Faraday. Faraday làm việc cật lực để thực hiện các thí nghiệm cho ông Davy và cho chính mình.

Vào khoảng năm 1820, ông Hans Christian Oested, nhà vật lý người đan mạch, đã phát hiện ra mối liên hệ giữa từ trường và điện năng. Ông Davy và ông Faraday trở nên quan tâm đến phát minh này.

Sau nhiều thí nghiệm bị thất bại, vào tháng chín năm 1821, ông Faraday chứng minh được sự quay do điện từ. Trong khi làm việc một mình, ông khám phá ra rằng dòng điện đã làm cho nam châm quay xunh quanh một sợi dây có dòng điện chạy qua. Các chuyển động này cứ tiếp tục kéo dài khi dòng điện vẫn còn qua sợi dây đó.

Đây chính là nguyên lý của mô tơ điện.
Faraday mất năm 1876 và được an táng ở nghĩa trang Highgate ở Anh quốc.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post