Ngày cập nhật mới nhất: 18/10/2023

BILL GATES AND HIS MICROSOFT COMPANY

BILL GATES AND HIS MICROSOFT COMPANY

Nhân Vật – Sự kiện 2

In the past few years, hundreds of magazines and newspapers stories have been written about Bill Gates and his company. The reason – the Microsoft Company is extremaly successful. It has made Bill Gates one of the richest men in the world.

William Gates III was born in 1995 in the western city of Seattle, Washington. He became interested in computers when he was 13 years old. When most young boys his age were playing baseball or football, young Bill Gates was learning to write computer programs. These programs tell computers how to perform useful tests.

Bill Gates attended Harward University after high school. At Harvard, he began developing the computer language called BASIC. He began to think that the computer would some day becom a valuable tool that could be used in every office and home.

Bill Gates returned to Seattle where he established the Microsoft Company in 1975. it employed only 3 wokers Microsoft developed computer software for established American companies like General Electric and City Bank. Soon, Microsoft was working with the International Business Machine Company known as IBM..

In 1984 IBM began selling a personal computer that used Microsoft products as part of its operating system. By then Microsoft had 129 workers.

Today IBM still uses Microsoft’s computer operating system. So do many other computer companies. One of the most famous Microsoft products is the program called WINDOWS. WINDOWS makes it much easier to use a computer. Company offcials say Microsoft has sold about 40 million copies of the WINDOWS program around the world.

Microsoft does thousands of millions of dollars in business each year. It now has more than 16000 workers in more than 48 countries. Microsoft today produces computer programs in 30 languages and sells them in more than 100 countries.

 

Từ vựng:

Bill gates III: Bill gates  đời thứ III

Bill gates I : Bill gates đời bố I

Bill gates II/Jr: Bill gates  đời con II

Bill gates III: Bill gates đời cháu III

Microsoft Company: công ty Microsoft – công ty chuyên sản xuất phần mềm máy vi tính

To be extremely successful: cực kỳ thành công

To become interested in: quan tâm, chú ý, thích thú với

Baseball: môn bóng chày

Football – rugby: bóng bầu dục

Soccer=football: bóng tròn, bóng đá

To write computer programs: viết các chương trình cho máy vi tính

To perform useful tests: thi hành, thực hiện, hoàn thành các bài thi trắc nghiệm

Harvard University: một trong những đại học nổi tiếng của Mỹ, thuộc bang Masachusetts

To develop the computer language : phát triển ngôn ngữ máy vi tính

Valuable tool: có giá trị, lợi khí có giá trị

To establish: thành lập, sáng lập

To employ: dùng, sử dụng

Established company: công ty đã được thành lập

IBM (international Business Machine): máy kinh doanh quốc tế

Personal computer: máy tính cá nhân

Microsoft’s computer operating system: hệ điều hành máy tính của Microsoft

Microsoft product: sản phầm của Microsoft

Company offcials” các nhân viên của công ty

To produce computer programs: sản xuất các chương trình cho máy vi tính

 

Bài dịch mẫu:

Bill gates và công ty Microsoft của ông

Trong vài năm qua, hàng trăm câu chuyện trên các nhật báo và tạp chí đã được đăng tải để nói về Bill gates và công ty của ông. Lý do? Công ty Microsoft cực kỳ thành công! Công ty này đã làm cho Bill gates trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

William Gates đời thứ III sinh năm 1955 tại thành phố phía tây Seattle, bang washington. ÔNg đã quan tâm đến máy tính lúc lên 13 tuổi. Khi đa số các cậu bé trạc tuổi chơi bóng chày hay bầu dục thì Bill gates học cách viết chương trình cho máy vi tính. Những chương trình này chỉ ra cho máy tính cách hoàn thành những bài trắc nghiệm hữu ích. Bill gates đã theo học đại học Harvard sau khi tốt nghiệp trung học. tại trường đại học Harvard, ông đã bắt đầu phát triển ngôn ngữ máy tính được đặt tên là “BASIC”. Ông đã bắt đầu nghĩ rằng máy vi tính một ngày nào đó sẽ trở thành công cụ hữu ích có thể sử dụng trong mỗi văn phòng và mọi nhà

Bill gates trở về Seattle nơi ông đã thành lập công ty Microsoft vào năm 1975. công ty này chỉ sử dụng 3 công nhân.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Công ty Microsoft đã phát triển phần mềm máy vi tính cho các công ty hoc kỳ đã được thành lập như General Electric và City Bank. Chẳng bao lâu, Microsoft làm việc với công ty máy kinh doanh quốc tế được biết đến với cái tên BIM.

Vào năm 1984, IBM bắt đầu bán ra các loại máy tính cá nhân sử dụng các sản phẩm của Microsoft như là một phần của hệ điều hành. Vào thời gian đó, Microsoft có 129 công nhân. Ngày nay, IBM vẫn đang sử dụng hệ điều hành máy tính của Microsoft. Nhiều công ty máy tính khác cũng vậy. Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Microsoft là chương trình được gọi là WINDOWN. WINDOWNS làm cho việc sử dụng một máy vi tính trở nên rất dễ dàng. Các nhân viên của công ty cho hay Microsoft đã bán ra khoảng 40 triệu bản chương trình WINDOWNS trên khắp thế giới.

Microsoft làm ra hàng ngàn triệu đô la trong việc kinh doanh mỗi năm. Hiện nay, công ty có hơn 16000 công nhân tại hơn 48 quốc gia. Ngày nay, Microsoft snar xuất các chương tình máy tính bằng 30 ngôn ngữ và bán chúng tại hơn 100 quốc gia.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post