Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

Benjamin Franklin (1706-1790)

Benjamin Franklin (1706-1790)

Nhân Vật – Sự kiện 3

Benjamin Franklin was a great force in the history of the United States. He was a writer, printer, inventor, and diplomat. Ha was the only person to sign four historic documents. They are the Declaration of Independence, the Treaty of Alliance with France, the Treaty of Peace with Britain, and the Constitition of the United States.

United States was born in Boston, Massachusetts in 1706. he learned printing as a boy. He taught himself mathematics, science, and five foreign languages. He settled in Philadenphia, Pennsylvania. He worked for several printers. Then he bought his own print-shop. He wrote and published a newspaper called the “Pennsylvania Gazette”. He became well-known as the paper became successful. Franklin had even more success with a publication called “Poor Richard’s Almanac”. It was famous for wise saying that people still use today, for example:

early to bed and early to rise

Makes a man healthy, wealthy, and wise.”

In 1730 he married Deborah Reed. They had 3 children. Benjamin Franklin  wanted to improve life in Philadelphia. He served as its post-master. He helped establish the first library and organize a fire department. He started a program to light city streets, gathered money to open a city hospital, and helped establish the city’s first university. Benjamin Franklin also was a scientist. His experiments proved that lightning is electricity. He invited the lighting rod to protect buildings from lighting damage. He invented a stove that heated a room more affectively than other stoves. He also invented bifocal eye-glasses that permit two kinds of lenses to be set in a single frame. Benjamin Franklin helped establish the government of the United States by helping to writr Declaration of Independence and the Constitution. Later, he served as a diplomat to France.

He died in 1790 at the age of 84. but he continues to have an effect on the United States today. When he died, he left 5000 dollars each to the cities of Boston and Philadelphia. Part of the money was to be used for public works after 100 years and the rest after 200 years.

 

Từ vựng:

Lighting rod: cột thu lôi

Bi-focal eye-glasses: kính hai tròng

 

Bài dịch:

Benjamin Franklin (1706-1790)

Benjamin Franklin là một người có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Hoa kỳ. Ông là một nhà văn, một chủ nhà in, nhà phát minh và nhà ngoại giao. Ông là người duy nhất ký kết 4 văn kiện có tính lịch sử. đó là bản tuyên ngôn độc lập, hiệp ước liên minh với pháp, hiệ ước hòa bình với anh và hiến pháp của hoa kỳ.

Ông Benjamin Franklin  sinh ở Boston, bang Masachusetts vào năm 1706. ông đã học nghề in khi còn bé. Ông đã tự học toán, khoa học và 5 ngoại ngữ. ông Benjamin Franklin  đã rời Boston khi ông 17 tuổi. ông đã định cư tại philadelphia, bang pennsyvania. Ông đã làm việc cho nhiều nhà in. sau đó ông đã mua cho mình một nhà in riêng. Ông đã viết bài và xuất bản một tờ báo có tên là “Peesylvania Gazette”. Ông đã trở nên nổi tiếng khi tờ báo thành công. Ông Franklin thậm chí còn thành công hơn với một ấn phẩm mang tên “niên lịch của chang Richard khốn khổ.” Ấn phẩm này nổi tiếng với những câu châm ngôn thông thái mà cho đến ngày nay người ta vẫn còn sử dụng, chẳng hạn như:

Ngủ sớm và dậy sớm

Làm cho con người khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

  1. Nhân Vật – Sự kiện 1
  2. Nhân Vật – Sự kiện 2
  3. Thực Tập Sinh Biên Dịch

Năm 1730, ông đã cười Deborah Reed. Họ có ba con. Ông Benjamin Franklin muốn giúp cho cuộc sống của người dân ở Philadelphia được tốt hơn. Ông là trưởng phòng bưu điện ở đó. Ông đã giúp thành phpps thành lập thư viện đầu tiên và tổ chức một sử cứu hỏa cho thành phố này. Ông đã đề xướng một chương trình chiếu sáng các đường phố, quyên góp tiền bạc để mở một bệnh viện của thành phố và giúp trở thành lập trường đại học đầu tiên của thành phố. Ông Benjamin Franklin  còn là một nhà khoa học. các thí nghiệm của ông đã chứng minh rằng sét là điện. ông đã phát minh ra cột thu lôi để bảo vệ các tòa nhà khỏi bị thiệt hại do sét đánh. Ông đã phát minh ra một loại lò sưởi có thể sưởi ấm một căn phòng hiệu quả hơn các loại lò sưởi khác. Ông cũng đã phát minh ra kính hai tròng cho phép hai loại tròng ráp trong một gọng kính. Ông Benjamin Franklin  đã giúp thành lập chính phủ ở Hoa kỳ qua việc giúp soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp. Sau này, ông là một nhà ngoại giao tại Pháp.

Ông mất năm 1790, hưởng thọ 84 tuổi. nhưng ngày nay, ông vẫn tiếp tục có ảnh hưởng đối với Hoa kỳ. Khi ông qua đời, ông đã để lại cho hai thành phồ Boston và Philadelphia, mỗi thành phố 5000 đô la. Một phần của số tiền này được sử dụng cho các công trình công cộng sau 100 năm và phần còn lại sau 200 năm.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post