Ngày cập nhật mới nhất: 18/10/2023

BRUCE LEE (1940 – 1973)

BRUCE LEE (1940 – 1973)

Nhân Vật – Sự kiện 1

Bruce Lee flashed brilliantly like a meteor through the world of martial arts and motion pictures, Then, on July 20 1973, in Hong Kong, like a meteor – he vanished, extinguished by sudden death. He was just 32.

Bruce Lee began his martial arts studies with wing chunk, under the tulelage of the late Yip Man, to alleviate the personal insecurity instilled by Hong Kong city life. Perhaps because his training enveloped him to the point of fanaticism, he was eventually able to refire, distill and mature into a philosopher, technician and innovator of the martial arts.

After intensive study of different martial arts styles and theories, Lee developed a concept of martial arts for the individual man. This concept he later labeled Jeet Kune Do, the way of the intercepting fist, It has antecedents not only in his physical training and voluminous martial arts library (over tow thousand books), but in his formal education as well (a philosophy major at the University of Washington, Seattle).

Lee also combined his martial arts expertise with his knowledge of acting skills and cinematic techniques, starring in several motion pictures: The Big Boss, First of Fury, Way of the Dragon and Enter the Dragon.

Bruce Lee’s death plunged both martial arts and film enthusiasts into an abyss of disbelief. Out of their growing demand to know more of and about him, his Tao of Jeet Kune Do was published, which is now followed by BRUCE LEE’s FIGHTING METHOD.

 

Từ vựng:

– Meteor = smakk mass of matter that enters the earth’s atmosphere from outer space, making a bright streak across the night sky as it is burnt up : sao băng

-Martial art fighting sports such as judo and karate: môn thể thao võ thuật như võ judo và karate

-Tutelage = protection of an authority over a person, country, etc, guardianship: sự giám hộ, sự dạy dỗ, kèm cặp

-Alleviate = make (sth) les severe, ease: làm cho cái gì bớt gay go, làm dịu

Instill = sth (in/into sb) cause sb gradually to acquire (a particular destrable quality) : làm cho ai đó dần dần có được (một tính chất mong muốn cụ thể), làm thấm nhuần.

-Fanaticism great or obsessive enthusiasm: nhiệt tình lớn hoặc có tính chất ám ảnh, sự cuồng tín, say mê.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

-Antecedent= (plurial) person’s ancestors or past life: tổ tiên hoặc đời sống quá khứ của một người, lai lịch, tiền sử

-Voluminous or = (of writing) great in quantity, abundant: (về sự viết lách) nhiều về số lượng, phong phú, nhiều tập, đồ sộ

-Major= principal subject or course of a student at college or university: môn hoặc khóa học chính của một sinh viên cao đẳng hoặc đại học

-enthusiast (for/about sth) person filled with enthusiasm: người say mê, hâm mộ

-abyss = a hole so deep that seems to have no bottom: số sâu đến nỗi hình như không có đáy, vực thẳm

 

Bài dịch:

LÝ TIỂU LONG ( 1940-1973)

Lý tiểu long lóe sáng rực rỡ như một vì sao băng trong thế giới võ thuật và điện ảnh. Sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1973, ở hồng koong, cũng giống như một ánh sao băng – Anh vụt tắt bởi cái chết đột ngột. Anh chỉ mới 32 tuổi.

Lý tiểu long bắt đầu học võ bằng côn nhị khúc, được ông Yip Man quá cố dạy dỗ, để giảm bớt cảm giác mất an toàn đang tràn ngập xã hội Hồng Koong. Có lẽ việc khổ luyện nhiều đã khiến anh trở nên say mê môn võ thuật này đến mức cuồng tín, cuối cùng anh cũng đã tạo được cho mình khả năng chắc lọc, tinh luyện và đạt tới độ chín để trở thành một triết gia, một bậc thầy..và là một người tiến hành đổi mới các môn võ thuật.

Sau khi nghiên cứu sâu phong cách và lý thuyết của các môn võ khác nhau, Lý tiểu long phát triển một khái niệm võ thuật cá nhân. Khái niệm này sau đó được đặt tên là Triệt Quyền Đạo – phương pháp đánh chặn bằng quả đấm. Môn võ này bắt nguồn không chỉ từ những tập luyện về thể chất của anh và tư thư viện có rất nhiều tài liệu về các môn phái võ thuật (hơn 2000 quyển sách), mà còn cả từ giáo dục chính qui của anh nữa (anh học triết học ở đại học washington, ở Seattle)

Lý tiểu long cũng kết hợp sự tinh thông võ thuật của anh với kiến thức của anh về các ký năng diễn xuất và các kỹ thuật điện ảnh, anh đóng vai chính trong một số các bộ phim: The Big Boss, First of Fury, Way of the Dragon and Enter the Dragon.

Cái chết của Lý tiểu long đã khiến cho người hâm mộ anh cả về võ thuật lẫn điện ảnh bàng hoàng sâu sắc. Do nhu cầu của những người hâm mộ ngày càng muốn biết nhiều hơn về anh, cuốn sách Tao of Jeet Kune Do đã được xuất bản, tiếp sau đó là cuốn sách Bruce Lê’s Fighting Method.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post