Ngày cập nhật mới nhất: 18/10/2023

ARAFAT, PERES AND RABIN SHARE NOBEL PEACE PRIZE

ARAFAT, PERES AND RABIN SHARE NOBEL PEACE PRIZE

Thời sự quốc tế 10

OSLO – Israeli Prime Minister Yithak Rabin, Foreign Minister Shimon Peres and PLO Chairman Yasser Arefat shared the 1994 Nobel Peace Prize on Friday for their roles in forging the historic Israel – PLO peace pact.

The Nobel citation said the three politicians “made substantial contributions to a historic progcess through which peace and cooperation can replace war and hate”.

The September 1993 accord, which Norway helped to broker, secured Palestinian self – rule in Gaza and the West Bank town of Jericho.

“For several decades, the conflict between Israel and its neighbour states, and between the Palestinians, has been among the most irreconcilable and menacing in international politics, “Sejersted, Chairman of the Norwegian Nobel Committee said. “The parties have coused each other great suffering”.

With the award of the peace prize, he said, the committee wished to “honour a political act which called for great courage on both sides and which has opened up opportunities for a new development towards fraternity in the Middle East”.

The inclusion of Peres surprised Nobel watchers who had expected the prize to be shared by Rabin and Arafat only.

Sejersted said the committee’s choice of two Israelis and one Palestinian for the award did not mean that it believed the Israelis had done more for peace.

“We made the choice this way because we found it too difficult to distinguish between the efforts of Rabin and Peres,” he said.

On the Palestine Liberation Organisation side, “Arafat’s contribution was clearly the most important,” he added.

The seben million Swedish crown ($950,000) prize will be divided equally among the three men, who will be invited to receive the money, gold medals and diplomas in Oslo on December 10.
It was the first time in the 93 – year history of the prize that it was shared by more than two candidates. Nobel guidelines were amended last year to allow it be given to three people.

The committee, making its choise from 132 nominees including 35 organisations, awarded the prize for the second consecutive year to former foes in a conflict.

Last year’s award was shared by South Africa’s Nelson Mandele and F.W. de Klerk for their efforts to end white minirity rule.

The peace prize, named after Alfred Nobel, the Swedish inventor of dymanite, capped the 1994 Nobek series. Winners of the prizes in medicine, economics, physics, chemistry and literature were announced in Stackholm earlier this week.

Từ vựng dịch thuật:

Role: vai trò, chức năng
Peace part: hiệp ước hòa bình
Substantial:quan trọng, trọng yếu, có giá trị vững chắc
Accord: sự thỏa hiệp
Broker: người trung gian, người môi giới
Self-rule: sự tự trị
Decade: thập niên
Conflict: sự xung đột, tranh chấp
Irreconcilable: khó hòa giải, khó dàn xếp
To menace: hăm dọa, đe dọa
The award of the peace prize: giải thưởng hòa bình
Opportunities: cơ hội
Fraternity: tình anh em
Committee’s choice: sự lựa chọn của ủy ban
To distinguish: phân biệt
Palestine Liberation Organisation: tổ chức giải phóng Palestine
Contribution: sự đóng góp
Diploma: giấy khen, bằng khen
To end while minority rule: kết thúc sự thống trị của người da trắng thiểu số
To cap: vượt, làm tốt hơn, đội mũ cho ai, ngả mũ chào.

Bài dịch tiếng anh mẫu:

ARAFAT, PERES VÀ RABIN CÙNG NHẬN GIẢI THƯỞNG HÒA BÌNH

OSLO – thủ tướng i-xra-en Yitzhak Rabin, ngoại trưởng Shimon Peres và chủ tịch tổ chức giải phóng Pa-le-xtin Yasser Arafat cùng nhận giải thưởng Nobel hòa bình năm 1994 vào hôm thứ 6, do có những đóng góp trong việc tạo ra hiệp ước hòa bình lịch sử Ixraen – tổ chức giải phóng palextin.

Bản tuyên dương của giải Nobel ghi rằng: 3 nhà chính trị đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình lịch sử, trong đó hòa bình và hợp tác đã thay thế cho chiến tranh và thù hận.

Thỏa hiệp tháng 9/1993 mà Na uy giúp làm trung gian đã thiết lập được sự tự trị của người palestin ở dải Gaza và bờ tây Jericho.

Ông sejersted, Chủ tịch ủy ban Nobel Na Uy nói: “ trong suốt nhiều thập niên, sự xung đột giữa Ixraen và các quốc gia láng giềng, giữa người Ixaen và người Palixtin thuộc vào loại những vấn đề chính trị quốc tế khó hòa giải nhất và mang tính đe dọa nhất, các bên đã gây cho nhau nỗi đau lới”.

Ông nói: “với việc trao giải thưởng hòa bình, ủy ban muốn tôn vinh một hành động chính trị đòi hỏi lòng can đảm của cả hai phía và đã mở ra những cơ hội cho một sự phát triển mới hướng tới tình hữu nghị anh em ở Trung Đông”. Việc ông peres cũng được trao giải đã khiến cho người theo dõi trao giải Nobel ngạc nhiên, họ đã cho rằng giải thưởng chỉ trao cho Rabin và Arafat mà thôi.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Ông Sejersted nói rằng việc ủy ban chọn lựa hai người ixraen và ột người palextin để trao giải không có nghĩa là cho rằng người do thái đã có nhiều nỗ lực hơn cho hòa bình.

Ông nói: “chúng tôi lựa chọn theo cách này vì chúng tôi thấy thật khó có thể phân định rạch ròi những nỗ lực của 2 ông Rabin và pares”.

Ông nói thêm: “về phía tổ chức giải phóng palextin đóng góp của ông Arafat rõ ràng là quan trọng nhất”.
Giải thưởng 7 triệu cua-ron thụy điển (tương đương 950000 đô la), huy chương và bằng khen sẽ được chua đều cho cả 3 người ở Oslo vào 10/12.

Đây là lần đầu tiên trong 93 năm lịch sự của mình, giải thưởng có trên 2 ứng cử viên cùng nhận một giải. Chủ trương của giải Nobel đã được sửa đổi năm qua để cho phép trao giải thưởng cho 3 người.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp ủy ban đã thực hiện việc chọn lựa trong số 132 ứng cử viên gồm 35 tổ chức, quyết định trao giải thưởng cho những người từng là cựu thù của nhau trong một cuộc xung đột.
Giải thưởng vừa rồi được trao chúng cho Mandela của Nam phi và F.W de Klerk về nỗ lực của họ nhằm chấm dứt sự thống trị của người da trắng thiểu số.

Giải thưởng hòa bình mang tên của Alfred Nobel, người thụy điển phát minh ra các chất nổ đinamit, đã vượt lên trong số các giải Nobel 1994. Những người đạt giải Nobel về Y học, kinh tế, vật lý, hóa học và văn học đã được công bố đầu tuần này ở Stockholm.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post