Ngày cập nhật mới nhất: 18/10/2023

DPRK REPORTS PROGRESS IN NUCLEAR TALKS WITH WASHINGTON

Thời sự quốc tế 9

GENEVA – north Korea for the first time reported progress Wednesday in talks begun almost three weeks ago with the United States in Geneva about its suspect nuclear program.

“we have make a little progress,” a spokesman for the North Korean delegation told AFP, while refusing to elaborate on which aspect of the talks were concerned.
Top US negotiator Robert Gallucci for his part said: “whether we have made progress or not, we will see tomorrow”.

Both delegations have agreed in principle to meet again Thursday, but the time of the meeting has not yet been set, both delagations reported.

Over the past few year days, South Korean Presidenrt Kim Young Sam has multiplied public expressions of express deep concern at what Seoul sees as a softening of Washington’s position in the talks.

The pattern of the talks was for the first time broken Wednesday when both delegations which had agreed on an expert-level meeting, decided to communicate by phone and by exchanging written messages.
“it started early in the morning and it went on until late last night”, the North Korean spokesman said.

Both countries have been trying to complete a framework agreement concluded on August 12 in Geneva, which would ensure that Pyongyang would forego any attempt to acquire nuclear military capability, as it has been suspected of doing by the United States.

In exchange for North Korea’s switch to a safer nuclear technology, Washington would agree to normalize its relations with pyongyang.

Từ vựng dịch tài liệu mẫu:
North korea: bắc triều tiên
Suspect: nghi ngờ
Nuclear: thuộc về nguyên tử hạt nhân
Delegation: phái đoàn
Rufuse: từ chối
Elaborate: thảo tỉ mỉ, chế tạo, cho thêm chi tiết
To agree in principle: đồng ý trên nguyên tắc
Negotiator: người đàm phán
South Korean President : tổng thống nam triều tiên
Multiphy : nhân lên
Expression: diễn đạt, biểu lộ
Express: nói rõ ra, nhằm mục đích đặc biệt, nhanh, hỏa tốc
Concern: liên quan, sự lo lắng, sự quan tâm
Softening: sự mềm hóa, mềm dẻo, sự làm mềm
Expert- level meeting: cuộc họp cấp chuyên gia
Framework: cơ cấu, khuôn khổ
Conclude: kết thúc, chấm dứt
Forego: thôi, bỏ, kiêng
Exchange: sự trao đổi
Swich: cái ngắt, cái chuyển mạnh, cái đổi
Normalize: bình thường hóa
Relation: mối quan hệ
Pyongyang: Bình nhưỡng

Bài dịch thuật mẫu:

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN THÔNG BÁO NHỮNG TIẾN TRIỂN TRONG CUỘC HỘI ĐÀM VỚI WASHINGTON VỀ VẤN ĐỀ HẠT NHÂN

GENEVA – vào hôm thứ 4, bắc triều tiên lần đầu tiên thông báo những tiến triển trong cuộc hội đàm với mỹ cách đây ba tuần tại Geneva về “chương trình hạt nhân đáng ngờ” của nước này.

Một phát ngôn viên của phái đoàn bắc triều tiên nói với phóng viên AFP: “chúng tôi đã đạt được một ít tiển triển”, nhưng từ chối không cho biết chi tiết về những vấn đề liên quan của cuộc hội đàm.

Về phần mình, người đứng đầu đoàn đàm phán cấp cao của Mỹ, ông Robert Galluci đã tuyên bố: “ Cho dù chúng tôi có đạt được sự tiến triển hay không thì ngày mai chúng tôi cũng sẽ gặp nhau”.

Cả hai phái đoàn đồng ý trên nguyên tắc là gặp nhau lần nữa vào ngày thứ năm, nhưng hai bên cũng cho biết thời gian diễn ra cuộc họp chưa được ấn định.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Mấy ngày qua, tổng thống Nam Triều tiên Kim Yong Sam đã có những bài phát biểu công khai về những mối quan tâm sâu sắc đến những điều mà Seoul nhìn nhận về vị trí của Washington trong cuộc hội đàm,

Hình thức hội đàm lần đầu tiên đã được thay đổi vòa hôm thứ 4, khi cả hai phái đoàn đã đồng ý một cuộc họp cấp chuyên viên, quyết định liên lạc với nhau bằng điện thoại và bằng điện tín viết ra để trao đổi.
“Cuộc họp bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến đêm hôm sau sau”, phát ngôn viên của Nam Triều Tiên đã cho biết.

Cả hai nước đang cố gắng hoàn tất một hiệp định không được ký kết vào ngày 12/8/94 tại Geneva, bảo đảm là Bình nhưỡng sẽ từ bỏ bất kỳ một hành động cố gắng để đạt được khả năng quân sự về hạt nhân, vì Mỹ đã nghi ngờ Bắc Triều Tiên đang tiến hành thực hiện cố gắng này. Để đổi lại việc bắt Bắc Triều Tiên chuyển sang một công nghệ hạt nhân an toàn hơn, Washington sẽ đồng ý bình thường hóa quan hệ với Bình Nhưỡng.

 

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post