Ngày cập nhật mới nhất: 14/08/2023

Có nhiều cách để tích lũy được kinh nghiệm căn bản của nghề dịch thuật, một cách phổ biến là tìm nguyện làm việc không lương cho một công ty dịch thuật. Tốt hơn hết là xin làm việc tại một công ty địa phương hoặc làm việc từ xa trên trực tuyến. Nhưng nếu bạn không muốn chọn hướng làm việc không lương, cũng đừng quên rằng số lương sẽ phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm dịch thuật của bạn.

Tuyển thực tập sinh dịch thuật

Nếu bạn khởi nghiệp bằng công việc dịch thuật, bạn có thể phải chấp nhận một mức lương thấp ở một vài dự án đầu tiên để tích lũy được một danh sách quá trình làm việc để thể hiện cho khách các khách hàng tiềm năng.

Và đây là cơ hội của bạn và Idichthuat, nếu bạn đang tìm một công ty dịch thuật để học hỏi và phát triển cho ngành nghề của mình, hãy gửi CV về cho nhóm chúng tôi.

Tham khảo các những vị trí tuyển dụng dịch thuật của Idichthuat tại https://idichthuat.com/chuong-trinh-thuc-tap-sinh/

Chúc bạn thành công.

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hay

Rate this post