Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

OXYCONTIN WARNING

OXYCONTIN WARNING

Y tế – Giáo dục 2

The federal government and manufacturers of the drug OxyContin have increased warnings about its use. Derections on the containers of the pain-killing medicine are being changed. They now must include a warning that the effects of OxyContin are like morphine, another drug that fights pain. The warning also must say that misusing the drug can kill. Law-enforcement officials say misuse of OxyContin is linked to as many as one-hundred deaths.

The new warning labels also carry the message that only some patients should take OxyContin. The drug is meant for people suffering moderate to severe pain over extended periods. A doctor must write an order for this medicine.

Doctors say people can become physically dependent on OxyContin. People can suffer from withdrawal problems if they cannot get it. Drugstore owners report that people are stealing the drug from their stores. Illegal drug are selling OxyContin on the streets.

OxyContin pills contain the pain-killing substance oxycodone. OxyContin can release oxycodone over a twelve – hour period. Taken correctly, an OxyContin pill is swallowed whole. However, an increasing number of people are crushing OxyContin into power. They breathe power in, or force it though the skin with a needle. These methods release the effects of the medicine at one time. This results in a temporary feeling of happiness similar to the effect of the illegal drug heroin.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

  1. Nhân Vật – Sự kiện 5
  2. Y tế – Giáo dục 1
  3. DỊCH THUẬT TRUYỀN THÔNG – QUẢNG CÁO – MARKETING

The company Purdue Pharma of Stamford, Connecticut began selling the drug in Nineteen-Ninety-Six. Many doctors praise its effectiveness in treating cancer, severe burns and other painful conditions.

Yet protests against misure of the drug are spreading. It is legal action against Purdue Pharma and a company it works with Abbott Laboratories in Chicago. For example, West Virginia began legal cases against the two companies in June. The state accuses them of helping cause misuse of the drug by using aggressive sales methods.

A purdue spokesman said the company has stopped selling OxyContin pills that contain large amounts of the drug. He said purdue has warned doctors about the drug in several ways. He also says the company has spent millions of dollars to research pain-killers that could not be easily misused.

Từ vựng:

Misuse = use sht in the wrong way or for the wrong purpose: dùng (cái gì) sai hoặc cho mục đích sai, lạm dụng

Moderate = average in amount, intensity, quality : vừa phải, có mức độ
withdrawal = process of ceasing to take an addictive drug, often accompanied by unpleasant reactions: quá trình cai ma túy, thường đi kèm theo các phản ứng khó chịu

Accuse = say that sb has done wrong, is guilty (of sth) or has broken the law: buộc tội

Bài dịch:

CẢNH BÁO VỀ THUỐC OXYCONTIN

Chính phủ Liên bang Mỹ và các nhà sản xuất thuốc OxyContin đã gia tăng những cảnh cáo về cách sử dụng loại thuốc này. Các chỉ dẫn trên bao bì của loại thuốc chống đau này đang được thay đổi. Giờ đây các chỉ dẫn phải bao gầm một cảnh báo là thuốc OxyContin có các hiệu ứng giống như mooc-phin, một loại thuốc chống đau khác. Lời cảnh báo cũng cho biết rằng việc lạm dụng thuốc này có thể gây tử vong. Các viên chức thi hành pháp luật nói rằng việc lạm dụng thuốc OxyContin có liên quan tới 100 vụ tử vong.
Các nhãn hiệu cảnh báo mới cũng mang một thông tin là chỉ có một số bệnh nhận mới cần đến thuốc OxyContin. Thuốc này được dành cho những người đau vừa phải đến những người đau đớn quá mức trong một thời gian dài. Loại thuốc này phải do bác sĩ kê đơn.

Các bác sĩ nói người ta có thể trở nên nghiện thuốc OxyContin. Người ta có thể gặp khó khăn như khi đang cai nghiện nếu họ không có loại thuốc này. Các chủ cửa hiệu bán thuốc cho biết rằng người ta ăn cắp loại thuốc này ở các hiệu thuốc của họ. Những người bán ma túy bất hợp pháp đang bán thuốc OxyContin trên các đường phố.

Các viên thuốc OxyContin có chứa chấy oxycodone chống đau. Thuốc OxyContin có thể nhả chất oxycodone trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Uống OxyContin đúng cách là nuốt nguyên viên. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người nghiền OxyContin ra thành bột, họ hít hoặc chích chất bột đó vào da. Các phương pháp này làm ngấm thuốc ngay lập tức. Việc này gây nên một cảm giác sung sướng tạm thời giống như tác dụng của chất kích ma túy bất hợp pháp là heroin.

Công ty Purdue Pharma ở Stamford, bang Connecticut bắt đầu bán loại thuốc này vào năm 1996. Nhiều bác sĩ khen ngợi tính hiệu quả của thuốc OxyContin dùng trong việc điều trị bệnh ung thư, các trường hợp bỏng nặng và các tình trạng bị đau đớn khác.

Tuy nhiên các phản đối chống lại việc lạm dụng thuốc này cũng đang lan rộng. Việc công ty Purdue Pharma và một công ty khác làm việc với công ty này, đó là công ty Abbott Laboraties ở Chicago bị đem ra kiện cũng đang lan rộng. Chẳng hạn, bang West Virginia đã bắt đầu kiện hai công ty này vào tháng Sáu. Bang này báo cáo buộc hai công ty trên đã giúp gây nên việc lạm dụng thuốc OxyContin bằng cách sử dụng các phương pháp bán hàng ồ ạt.

Người phát gôn của công ty Purdue nói, công ty này đã ngừng bán OxyContin dạng viên chứa một hàm lượng lớn chất ma túy này. Ông ta nói công ty Purdue đã cảnh báo việc các bác sĩ về chất ma túy đó bằng nhiều cách. Ông ấy cũng nói công ty đã chi hàng triệu đô-la để nghiên cứu các thứ thuốc chống đau không thể dễ dàng bị lạm dụng.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post