Công ty dịch thuật tiếng Anh – Việt – Trung – Nhật – Hàn giá rẻ
* Chúng Tôi Chuyên Dịch Thuật, Phiên Dịch Và Thu Âm Đa Ngôn Ngữ Theo Chuyên Ngành (Có Công Chứng & Đảm Bảo Chất Lượng)

Y tế – Giáo dục 4

RELIEVING CHRONIC PAIN WITHOUT DRUGS

RELIEVING CHRONIC PAIN WITHOUT DRUGS

Y tế – Giáo dục 4

Chronic pain – which may spring from an injury or a progressive disease – is usually viewed as any pain that lasts longers than three months and often goes on for years. While potent drugs are often prescribed, they aren’t always the best way to relieve chronic pain. In one survey funded by a pharmaceutical company, 44 percent of people with mild to moderate chronic pain continued to suffer while taking pain, it may dull concentration and disrupt sleep. What’s more, long-term use of nonsteroidel anti – inflammatory drugs (NSAIDs), which are sold over-the-counter or prescribed in stronger doses, can cause serious illness.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Today, many leading chronic-pain clinics are encouraging patients to cope with pain using drug-free therapies. Treatments once considered offbeat, such as biofeedback and meditation, are being used at major medical centers across the country, offering new hope to the ten to thirty percent of Americans who suffer pain so debilitating it disrupts their lives.

“Modern medicine is a three-legged stool,” says Dr. Herbert Benson, Associate Professor of medicine at Harvard. “Drugs and surgery are two legs. The third is what people can do for themselves.” here’s a rundown on some of the most promising drug-free treatments available to day, Biofeedback. Some people react to stress by tighting head and face muscles, which may result in tention headaches; others dilate and constrict blood vessels, which can cause migraines. Biofeedback uses electronic “feedback” (beeps and flashing lights from a machine) to teach patients how to control those physical processes.

Thermal biofeedback tells patients the skin temperature in their hands and is used mostly for migraines. Electromyographic biofeedback alerts patients to muscle strain and works especially well for tension headaches and for jaw, neck and shoulder pain.

Mindfulness meditation, chronic pain sufferers often tell themselves: “this will go on forever; I’m no good for anything anymore.” Such thoughts can actually make their pain worse. Mindfullness meditation helps patients becom aware of their thoughts and the effect of these thoughts on their lives. “Our patients often describe a process call uncoupling, where they realize their thoughts and feelings about pain are different from the pain itself,” says Dr.Saki Santorelli, associate director of the University of Massachusetts Stress Reductuon Clinic.

Life-style Changes. Good pain-management programs teach people better ways to work and get a good night’s sleep.

When andrea Schmitt first went to the University of Pittsburgh’s Pain clinic, she was amazed at how many habits she’d acquired that made her pain worse. An occupational therapist taught her better ways to approach daily activities.

For example, instead of hunching over her computer, she now sits up straight. She rests her feet on a small stool, which takes pressure off her spine.

Embracing this less-driven pace has put Schmitt back in charge of her life. “Now when I feel a painful “attack” coming on, I know how to circumvent it,” she says.

Exercise. People who have chronic pain “tend not to exercise and therefore lose muscle strengthm endurance and flexibility,” says Turk.

Acupuncture. Though it has been used in China to treat pain for thousands of years, acupuncture still makes many Western doctors uneasy. Dr,Bruce Pomeranz, a University of Toronto neurophysiologist, has a more plausible explanation: acupuncture may stimulate the release of the body;s own natural painkillers – endorphins – which at something like morphine.

Despite the controversy, acupuncture is being increasingly recommended by doctors at leading medical centers – and patients claim relief.

 

Từ vựng:

1 Offbeat = unusual, unconventional: khác thường, kỳ cục

2 Biofeedback = a technique of seeking to control certain emotional states, such as anxiety or depression, by training onself, with the aid of electronic devices, to modify automatic body functions, such as blood pressure or heartbeat: phản hồi sinh học

3 meditation = deep thought, esp about spiritual matters : sự suy nghĩ dây, đặc biệt về những vấn đề tinh thần, sự suy ngẫm, thiền

4 Debilitate = make s person or his body very weak:làm cho một người hoặc thân thế của người đó trở nên rất yếu, làm cho suy nhược

5 rundown = summary or brief analysis: bảng tóm lược hay phân tích ngắn

6 dilate = cause sth to become wider, larger or further open: làm cho cái gì trở nên rộng hơn, to hơn hoặc mở thêm nước, làm nở, dãn ra, mở rộng

7 constrict = make sth tight, smaller or narower: làm cho cái gì chặt lại, nhỏ hơn hoặc đẹp hơn

8 migraine = severe recurring type of headache, usu on one side of the head or face, often accompanied by nausea and disturbance of the eyesight: chứng đau nửa đầu

9 electromyography à electromyographic : phép chụp ảnh các cơ bằng điện năng

10 uncouple : tháo, bỏ móc (toa xe lửa,…)

11 hunch = bend forward into a rounded shape: cúi xuống (nhất là khom lưng và vai) thành một hình tròn, lom khom

12 circumvent = fund a way of overcoming or avoiding sth: tìm một cách thức để vượt qua hoặc tránh (cái gì)

13 acupuncture : thuật châm cứu

14 plausible: (về một bản tuyên bố, lời xin lỗi,….) dường như đúng đắn hoặc hợp lý, tin tưởng được, đáng tin cậy

15 morphine : mooc-phin, thuốc chế từ thuốc phiện được dùng để làm giảm đau

16 controversy: cuộc tranh luận hoặc tranh cãi công khai, thường có phần giận dữ về vấn đề gì mà nhiều người không đồng tình, sự tranh cãi

 

Bài dịch:

GIẢM ĐƯỢC CHỨNG ĐAU NHỨC KINH NIÊN MÀ KHÔNG CẦN DÙNG THUỐC

Chứng đau nhức kinh niên có thể xuất phát từ một vết thương hoặc do một căn bệnh đang tiến triển gây ra – thường được xem như bất cứ chứng đau nhức nào kéo dài hơn 3 tháng và thường tiếp tục đau trong nhiều năm. Mặc dù các loại thuộc hiệu nghiệm thường được các bác sĩ kê toa, nhưng không phải lúc nào chúng cũng là phương thức cách tốt nhất để làm giảm nhẹ chứng đau nhức kinh niên. Trong một nghiên cứu do một công tu dược phẩm tài trợ, 44% bệnh nhân bị đau kinh niên, từ mức nhẹ đến vừa phải, tiếp tục chịu đau trong lúc dùng thuốc giảm đau.

Ngay cả khi thuốc có làm giảm được cơn đau đi nữa, nhưng lại làm giảm khả năng tập trung và làm cho người bệnh ngủ không yên giấc. Hơn thế nữa, việc sử dugj lâu dài các loại thuốc chống viêm không có chất steroid (viêt tắt là NSAIDs), được bán nhiều ở các quầy bán dược phẩm hoặc được bác sĩ kê toa với những kiều mạnh hơn, có thể gây ra chứng bệnh trầm trọng.

Ngày nay, nhiều bệnh viện hàng đầu về điều trị chứng đau nhức kinh niên đang khuyến khích các bệnh nhân đương đầu với cơn đau bằng phương pháp điều trị không dùng thuốc. Các cách trị liệu một thời bị coi là khác thường, như sự phản hồi sinh học và thiền, đang được áp dụng tại các trung tâm y khoa lớn trên khắp nước Mỹ, những cách trị liệu này mang lại niềm hy vọng mới cho từ mười ba đến ba mươi phần trăm những người Myc bị chứng đau nhức làm cho suy yếu đến mức gây xáo trộn cuộc sống của họ.

Bác sĩ Herbert Benson, Phó giáo sư y khoa ở trường đại học Harvard, nói: “Y học hiện đại là một cái ghế đẩu có ba chân, các loại thuốc và phẫu thuật là hai chân của cái ghế đó và cái chân thứ ba của nó là những gì mà con người có thể tự làm cho bản thân mình.”

Sau đây là một bảng phân tích ngắn về một số cách trị liệu không dùng đến thuốc, có nhiều hứa hẹn nhất và hiện đang sẵn có.

Phương pháp phản hồi sinh học: một số người phản ứng lại stress bằng cách siết chặt các cơ ở đầu và mặt, phản ứng này có thể đưa đến các chứng đau nhức đầu do căng thẳng, những người khác thì có thể gây nên các chứng đau nửa đầu. Phương pháp phản hồi sinh học sử dụng “phản hồi” điện tử (những tiếng bíp bíp và ánh sáng lóe lên từ một cái máy) để dạy các bệnh nhân cách kiểm soát các tiến trình vật lý đó.

Phương pháp phản hồi sinh học bằng nhiệt độ cho các bệnh nhân biết nhiệt độ ở da bàn tay của họ và phần lớn được áp dụng cho các trường hợp bị đau nửa đầu. phương pháp chụp ảnh các cơ bằng điện năng theo phản hồi sinh học báo cho bệnh nhân biết tình trạng cơ bị căng thẳng và phương pháp này đặc biệt hiệu nghiệm đối với các chứng nhức đầu do thần kinh căng thẳng và đối với chứng nhức ở hàm, cổ và vai.

Thiền: những người bị đau nhức kinh niên thường tự nhủ: “Chứng đay này sẽ tiếp tục kéo dài, mình chẳng còn có ích gì cho ai nữa.” Những ý nghĩ như thé thực ra có thể làm cho chứng đau nhức của họ tồi tệ hơn. Thiền giúp cho các bệnh nhân ý thức được ý nghĩ của mình và ảnh hưởng của các ý nghĩ này đến cuộc đời của họ, Bác sĩ Saki Santorelli, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị căng thẳng thuộc trường đại học Massachusetts, nói: “Các bệnh nhân của chúng tôi thường mô tả một quy trình mà chúng tôi gọi là “tháo rời” và thông qua quy trình đó họ nhận thức được các ý nghĩ và cảm xúc của họ về cơn đau khác với bản thân cơn đau đó.

Thay đổi phong cách sống: Các chương trình quản lý chứng đau nhức tốt dạy cho người ra những phương pháp làm việc tốt hơn và ngủ ngon giấc hơn vào ban đêm.

Khi bà Andrea Schmitt lần đầu tiên tới bệnh viện chuyên khoa trị các chứng đau của đại học Pittsburgh, bà kinh ngạc thấy có nhiều thói quen mà bà có đã làm cho bà đau hơn. Một chuyên gia điều trị các bệnh nghề nghiệp dạy cho bà những phương pháp tốt hơn để thực hiện các hoạt động hằng ngày. Chẳng hạn, thay vì lom khom bên bàn máy vi tính, bây giờ bà ngồi thẳng lên. Bà đặt chân lên một cái ghế đẩu nhỏ, điều này làm giảm áp lự đè lên xương sống của bà.

Việc chấp nhận nhịp độ bớt căng thẳng này đã đưa bà Schmitt trở lại tình trạng điều khiển được mình. Bà nói: “Bây giờ mỗi khi tôi cảm thấy cn đau sắp tấn

Công thì tôi biết cách để tránh nó.”

Tập luyện: bác sĩ Turk nói: những người bị đau nhưng kinh niên “có khuynh hướng không tập thể dục và vì thế làm mất đi sức mạnh, sức chịu đựng và sự dẻo dai của cơ bắp”.

Châm cứu: Mặc dù đã được sử dụng ở Trung Quốc từ hàng ngàn năm nay để điều trị chứng đau nhức nhưng châm cứu vẫn làm cho  nhiều bác sĩ phương tây cảm thấy băn khoăn. Bác sĩ Bruce Pomeranz, nhà sinh lý thần kinh học ở đại học Toronto, có một cách giải thích đáng tin cậy hơn : châm cứu có thể kích thích để giải phóng các chất giảm đau tự nhiên riêng của cơ thể- gọi là các endorphin-các chất này hoạt động tương tự như chất mốc-phin.

Mặc dù có sự tranh cãi nhưng châm cứu đang ngày càng được các bác sĩ khuyên nên dùng tại các trung tâm y khoa hàng đầu và các bệnh nhân khẳng đinh là họ cảm thấy bệnh của họ thuyên giảm.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Dịch Thuật Nhanh – Bảo Mật – Chính Xác – Chuyên Nghiệp – Giá Rẻ Nhất

(Tiếng Anh <-> Tiếng Việt <-> Tiếng Trung <-> Tiếng Nhật <-> Tiếng Hàn)

* Ngoài ra chúng tôi đang phát triển thêm 11 đội biên tập cho các nhóm ngôn ngữ sau: Đức, Indonesia, Khmer, Lào, Thái, Myanmar, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy điển, Ý.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp, uy tín và trách nhiệm hàng đầu Việt Nam

DỊCH THUẬT KINH TẾ XÃ HỘI: DỊCH THUẬT KHOA HỌC KỸ THUẬT: DỊCH THUẬT HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ: DỊCH THUẬT LUẬN ÁN – LUẬN VĂN:
Dịch thuật quản trị nhân lực , nhân sự Dịch thuật thủy điện – thủy văn Dịch thuật thư từ - email Dịch thuật tài liệu MBA
Dịch thuật tài liệu kinh doanh thương mại Dịch thuật tài liệu y khoa Dịch thuật hợp đồng Dịch thuật đồ án
Dịch thuật tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch thuật bệnh án - hồ sơ thuốc Dịch thuật báo giá Dịch thuật khóa luận tốt nghiệp
Dịch thuật tài chính kế toán Dịch thuật môi trường Dịch thuật chứng từ thương mại Dịch thuật tài liệu cao học
Dịch thuật tài liệu chứng khoán Dịch thuật xây dựng, hồ sơ dự thầu Dịch thuật hồ sơ Visa du học Dịch thuật luận văn kinh tế
Dịch thuật quảng cáo truyền thông marketing Dịch thuật công nghệ sinh học Dịch thuật bảng điểm, học bạ Dịch thuật luận văn tài chính ngân hàng
Dịch thuật kinh tế đối ngoại Dịch thuật cơ khí chế tạo máy móc Dịch thuật bằng tốt nghiệp Dịch thuật luận văn du lịch xã hội
Dịch thuật tài liệu bảo hiểm Dịch thuật điện tử Dịch thuật giấy tờ hồ sơ pháp lý Dịch thuật luận văn quản trị kinh doanh
Dịch thuật tài liệu du lịch Dịch thuật công nghệ thực phẩm Dịch thuật hồ sơ hải quan Dịch thuật luận văn nông – lâm – thủy sản
Dịch thuật catalogue - brochure Dịch thuật kỹ thuật ô tô Dịch thuật đơn xin việc, CV Dịch thuật luận văn báo chí truyền thông
Dịch thuật tài liệu văn hóa - lịch sử Dịch thuật toán học Dịch thuật hồ sơ năng lực Dịch thuật luận văn công nghệ thông tin
Dịch thuật tài liệu tổ chức sự kiện Dịch thuật vật lý – nguyên tử Dịch thuật sơ yếu lý lịch Dịch thuật luận văn xây dựng
Dịch thuật văn học - dịch sách Dịch thuật thủy hải sản Dịch thuật giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ tùy thân Dịch tiểu luận kinh tế
Dịch thuật tài liệu chính trị xã hội Dịch thuật khoa học máy tính Dịch thuật báo cáo thuế Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý - Công Chứng Tư Pháp Nhanh:
Dịch thuật tài liệu tôn giáo Dịch thuật công nghệ thông tin Dịch thuật báo cáo tài chính > Công chứng: Sao y bản chính (không gốc) - Chứng nhận bản dịch.
Dịch thuật thể thao Dịch thuật chế biến sản xuất Dịch thuật thông tư, quyết định, quy định > Công chứng ủy quyền, công chứng hợp đồng mua bán, cho tặng, di chúc.
Dịch thuật báo chí - tạp chí Dịch thuật tài liệu hóa sinh Dịch thuật chứng chỉ - bằng cấp > Chứng nhận, công chứng hồ sơ tại đại sứ quán
Dịch thuật website Dịch thuật quy trình Dịch thuật ISO > Hợp pháp hóa lãnh sự tại cục lãnh sự - Visa đi các nước (Thăm thân, du lịch, công tác)

Nhận làm dịch thuật tài liệu chuyên ngành bảo đảm tốt nhất giá rẻ

Chuyên Dịch Thuật Chuyên Ngành Đa Ngôn Ngữ

Điểm mạnh của chúng tôi là SỰ TẬP TRUNG quy trình quản lý, công nghệ làm việc nhóm và chất lượng đội ngũ nhân sự vào mỗi dự án:

Với đội ngũ 8 Giám đốc dự án, 16 Biên tập viên, 70 Dịch thuật viên hành chính và trên 500 Dịch thuật viên cộng tác, chúng tôi luôn đảm bảo mang lại sự hài lòng tuyệt đối đến với khách hàng.

Giá Dịch Thuật Tốt Nhất – Hợp Đồng Rõ Ràng

Vì không bị áp lực bởi mức phí mặt bằng đắt đỏ ở các quận trung tâm (bằng hình thức cộng tác thuê văn phòng chia sẻ) và luôn đặt tinh thần học hỏi, tinh thần phục vụ lên hàng đầu.

Nên chúng tôi bảo đảm mang lại mức giá tốt nhất và bản dịch với độ chính xác cao chắc chắn thỏa mãn yêu cầu khắt khe nhất từ phía khách hàng.

Liên Hệ Dịch Thuật Nhanh – Công Chứng Gấp 24/7:

Hotline: 0983 106 550

- Trụ sở Hà Nội: 228 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 42, đường số 32, khu phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

- Chi Nhánh Đà Nẵng: 33/5 Võ An Ninh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

 
Call Now Button