Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

Bản tin số 9

Ca sĩ Mỹ Michael Jackson

American singer Michael Jackson has married the daughter of Elvil Presley. In a statemenr released on Monday Lisa Marie Presley Jackson confirmed marriage took place 11 weeks ago. Last month news reports said the two had been married in the Dominican Republic

Mr and Mrs.Jackson say the kepl the marriage secrect because they are private people and wanted to avoid madia attention.

Từ vựng:

And this new: tin cuối
American singer: ca sĩ người mĩ
To marry=to get married to: lấy vợ
Statement: bản tuyên bố
To be released: được đưa ra, công bố
To confirm: xác nhận
To take place-occur=happen: diễn ra, xảy ra
To keep secret: giữ bí mật
To avoid: lẩn tránh, tránh né
Media: phương tiện truyền thông đại chúng
Attention: sự chú ý

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bản dịch thuật mẫu:

Ca sĩ Mỹ Michael Jackson đã cưới con gái của Elvis Presley. Trong một bản tuyên bố được đưa ra vào hôm thứ 2, Lisa Marie Presley Jackson đã thừa nhận đám cưới đã diễn ra cách đây 11 tuần. Tháng qua nhiều tin tức đã cho biết hai người đã làm đám cưới tại nước cộng hòa đô-mi-nich.

Ông và bà Jackson cho hay họ đã giữ bí mật đám cưới vì họ là những người thích sự riêng tư và muốn tránh sự chú ý của phương tiện truyền thông đại chúng.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post