Bản tin số 7

To be flood = bị ngập lụt

At least 4 people in the North have been killed in landslides caused by heavy rain. Hundreds of people have fled their home. More than 20 villages were reported flooded on the main island of Luzon. Areas of Manila also were flooded/ Mub and vocanic material flowed down Mount Pinatubo north of manila, trapping many families.

Từ vựng:

At least: ít nhất
To be killed: bị giết chết
Landslice: lỡ đất
Heavy rain: mưa lớn, mưa lũ
To flee: rời bỏ, trốn khỏi
Village: làng, làng mạc
To be flood: bị ngập lụt
Vocanic material: nham thạch của núi lửa
To flow down: trào xuống
Mount Pinatubo: núi lửa Pinatubo
To trap: mắc kẹt, gài bẫy

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch thuật mẫu:

Có ít nhất 4 người ở miền Bắc đã bị thiệt mạng trong những vụ lở đất do mưa lũ gây ra. Hàng trăm người đã rời bỏ nhà của của mình. Hơn 20 ngôi làng đã bị ngập lụt trên đảo chính Luzon. Các khu vực thuộc thủ đô Manila cũng bị ngập lụt. Bùn và nham thạch núi lửa đã trào ra khỏi núi lửa pinatubo ở phía Bắc Manila làm nhiều gia đình bị mắc kẹt.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post
CALL