Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

Bản tin số 6

Minister: bộ trưởng

Ministers from 17 nations in the Asia-pacific Area say their first joint meeting about security has started a new priod of cooperation. The Ministers discussed security concerns with Chinese, European and American officials at the special meeting organized by the Association of South East Asian Nations. The joint statement urged talks between North and South Korea to reduce tensiond in that area. Reports say the Ministers also discussed territorial claims at the South China Sea and the situation in Burma and Cambodia.

Từ vựng:

Minister: bộ trưởng
Asia Pacific Area: khu vực châu á thái bình dương
Joint meeting: cuộc họp chung
New period of co-operation: giai đoạn hợp tác mới
To discuss: thảo luận
Security concerns: những vấn đề an ninh
Speacial meeting: phiên họp đặc biệt
Association of South East Asian Nations : Hiệp hội các quốc gia đông nam á
Joint statement: bản tuyên bố chung
To reduce tensions: làm giảm bớt căng thẳng
Territorial claims: những vấn đề tranh chấp lãnh thổ
South China Sea: biển Nam trung hoa

 

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch tài liệu mẫu:

Bộ trưởng của 17 quốc gia trong vùng châu á thái bình dương cho hay, cuộc họp chung đầu tiên của họ về vấn đề an ninh đã khởi đầu một giai đoạn hợp tác mới. Các vị bộ trưởng đã thảo luận các vấn đề an ninh với các quan chức trung quốc, châu âu và hoa kỳ tại một phiên họp đặc biệt do hiệp hội các quốc gia đông nam á tổ chức. bản tuyên bố chung đã hối thúc các cuộc đàm phán giữa Bắc và Nam triều tiên để làm giảm bớt những căng thẳng trong khu vực đó. Các bản báo cáo cho biết các vị bộ trưởng cũng thảo luận những vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Nam trung hoa và tình hình ở Miến điện và Cao miên.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post