Ngày cập nhật mới nhất: 18/10/2023

JAPAN RULLING COALITION PLANS MISSION TO NORTH KOREA

JAPAN RULLING COALITION PLANS MISSION TO NORTH KOREA

Thời Sự Quốc Tế 4

TOKYO – Japan’s ruling coalition parties plan to send a joint mission to North Korea to propose restarting talks on normalising relations between Tokyo and Pyongyang, a Socialist Party spokesman said on Monday.

The ruling Socialist Party, the Liberal Decocratic Party and New Party Sakigake want to send a delegation soon after Kim Jong II, the east son and her apparent to late Presidnet Kim II-Sung, is named national president and NorthKorea Comminist Party Chief, the spokesman said: “the purpose of the mission is to meet with Kim Jong-II and ask for early resumption of normalisation talks” he said.

The Socialist Party has already informes the North Korean government of the planned trip and is awaiting a reply from Pyongyang.

Foreign Minister Yohei Kono said last Monday’s landmark agreement between the United states and North Korea to freeze Pyongyang’s nuclear programme removed a major obstacle to restarting the regutiations.
Talks between Tokyo and Pjongjang broke off in November 1992 after 22 months of fruitless exchanges on the nuclear issue.

Kim JongIl has yet to formally succed his late father, but is expected to be named national president and ruling party chief within days in a final transfer of power.

Từ vựng dịch thuật:

Coalition: sự liên kết, liên hiệp, liên minh
Coalition government: chính phủ liên hiệp
Ruling coalition parties: liên hiệp các đảng phái cầm quyền
Joint mission: phái đoàn liên hiệp
Restart:lại bắt đầu
Normalising relations: bình thường hóa các quan hệ
Tokyo: tô ki ô
Pyongyang: bình nhưỡng
The socialist party: đảng xã hội
The liberal democratic: đảng dân chủ tự do
Delegation: đoàn đại biểu
Heir apparent: hoàng thái tử(người kế vị nguyên thủ quốc gia)
Late president Kim II-Sung: cố chủ tịch Kim Nhật Thành
National president: chủ tịch nước
North Korean Communist party Chief: người đứng đầu đảng cộng sản cộng hòa nhân dân triều tiên
Resumption: sự bắt đầu lại, sự hồi phục lại, chiếm lại, lấy lại
Normalisation talks: các cuộc hội đàm về việc bình thường hóa
Planned trip: chuyến đi đã được dự kiến
Reply: hồi đáp
Landmark agreement: thỏa hiệp đánh dấu một bước ngoặt
Nuclear programme: chương trình hạt nhân
Remove: xóa bỏ, loại bỏ, thủ tiêu, xua đuổi sạch, rút ra, trở lực
Obstacle: vật chướng ngại, vật trở lực
To break off: cắt đứt quan hệ, đoạn gia, thôi kế vị
To succeed: kế vị
To expect: mong đợi
To be named: được bổ nhiệm, được chỉ định
Tranfer of power: chuyển giao quyền lực

Bài dịch văn bản mẫu:

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

LIÊN MINH CẦM QUYỀN TẠI NHẬT BẢN DỰ KIẾN CỬ MỘT PHÁI BỘ ĐẾN BẮC TRIỀU TIÊN

Liên minh các đảng phái cầm quyền Nhật Bản dự kiến cử một phái bộ liên hiệp đến Bắc triều tiên để đề nghị bắt đầu lại các cuộc hội đàm về việc bình thường háo quan hệ giữa Tokyo và Bình nhưỡng, phát ngôn viên của đảng xã hội tuyên bố hôm thứ hai.

Đảng xã hội cầm quyền, đảng tự do dân chủ và tân đảng Sakigake muốn sớm gửi một phái đoàn đến bắc triều tiên sau khi ông Kim Jong-Il, con trai trưởng và người kế vị cố chủ tịch Kim nhật thành, được chỉ định làm chủ tịch nước và người đứng đầu đảng cộng sản bắc triều tiên.

Phát ngôn viên đảng xã hội cho biết: “mục đích của phái bộ là tiếp xúc với chủ tịch Kim Jong Il và đề nghị sớm bắt đầu lại các cuộc hội đàm về việc bình thường hóa”

Đảng xã hội đã thông báo cho chính phủ bắc triều tiên về chuyến đi đã được dự kiến và đang chờ đợi bình nhưỡng trả lời.

Bộ trưởng ngoại giao Yohei Kona đã cho biết, vào hôm thứ hai vừa qua một hiệp định đánh dấu một bước ngoặt về việc hạn định chương trình hạt nhân của Bình nhưỡng giữa hoa kỳ và cộng hòa nhân dân triều tiên đã loại bỏ được các chướng ngại vật cho sự khởi đầu lại các cuộc thương thuyết.

Cuộc đàm phán giữa Tokyo và bình nhưỡng đã không thành công hồi tháng 11/1992 sau 22 tháng trao đổi không có kết quả về vấn đề hạt nhân.

Kim Jong Il chưa chính thức kế vị người cha quá cố nhưng hoàn toàn có thể được chỉ định làm chủ tịch nước và lãnh đạo đảng cầm quyền trong khoảng thời gian chuyển giao quyền lực cuối cùng.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post