Ngày cập nhật mới nhất: 18/10/2023

VIETNAM TO SEEK EU FINANCE FOR BIG PROJECTS

VIETNAM TO SEEK EU FINANCE FOR BIG PROJECTS

Thời sự quốc tế 3

Vietnam will seek European Union inverstment in 15 big infrastructure projects this month at a Paris conference expected to have major impact on the future of the emerging Southeast Asian economy, the EU said on Friday. The EU also said it would choose three of the projects for technical assistance,

The 15 comprise two power stations, five bridges, two high-ways, to water treatment production projects, the Hanoi office of the European Commission said in a statement. It put no price tag or time frame on the schemes, but said three to be chosen for special EU technical assistance would require a total of $ 750 million in investment, implying that the cost of all 15 would be well over $ 1 billion.

They are part of a planned overhaul of vietnam’s baisc facilities that the government says will require $ 15 billion in foreign investment and $ 10 billion in government aid by the turn of the centry

The 15 project will be presented at a joint European Commission – Vietnamese workshop in November 21 and 22 for international financing under the build – operate – transfer (BOT) system, the EC statement said.

Three of the 15 would be chosen for inclusion in a new $20 million “Transition to Market Economy” technical assistance programme woulf involve about $ million un investment, the statement said.

“the conference is expected to have a major impact on the future of the highest problem facing the country’s infrastruction projects, holding up about 80 persent of the major construction works”.

Hanoi’s delegation at the EC – Vietnam conference will be led by its top investment manager Dau Ngoc Xuan, chairman of the state Committee for cooperation and investment.

The government and the World Bank are hosting a saparate conference with 18 donor government in Paris next Tuesday and Wednesday to seek at least $2 billion in offial development assistance for next year.

Từ vựng cơ sở để dịch tài liệu trên:

European Union: liên minh châu âu
Investment: vốn đầu tư
Infrastructure projects: các dự án cơ sở hạ tầng
Conference: hội nghị
Impact” sự tác động, ảnh hưởng
Emerge: nổi lên, thoát khỏi
Southeast asian economy: nền kinh tế đông nam á
Technical assistance : sự hỗ trợ
Power station: nhà máy điện
Treatment: xử lý, điều trị
Plant: nhà máy
Waste: vật thải ra, đất hoang, sự hao phí

Fertilizer: phân bón
European Commission: ủy ban châu âu
Price tag” thẻ ghi giá tiền
Farme: cấu trúc, cơ cấu. hệ thống, thứ tự
SCheme” lược đồ
Overhaul” đại tu, sự kiểm tra kỹ lưỡng
Turn: sự quay vòng, sự thay đổi
European Commission – Vietnamese workshop : hội thảo “Việt Nam – ủy ban châu âu”
Build – operate- transfer: xây dựng-khai thác-chuyển giao
Market economy: kinh tế thị trường
The state committee for cooperation and investment: ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư
World bank: ngân hàng thế giới

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch thuật mẫu:

VIỆT NAM TÌM KIẾM NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU CHO CÁC DỰ ÁN LỚN

Hôm thứ 6 vừa qua, EU đã tuyên bố, Việt nam dẽ tìm kiếm nguồn đầu tư của Liên minh châu âu cho 15 dự án lớn về cơ sở hạ tầng tại hội nghị paris diễn ra vào tháng này, hội nghị mong muốn tạo được ảnh hưởng quan trọng cho tương lai của nên kinh tế đông nam á đang vươn lên. EU cũng cho hay là sẽ chọn ba trong số các dự án về hỗ trợ kỹ thuật.

Mười lăm dự án gồm có 2 dự án xây dựng nhà máy điện, 5 sự án về cầu, 2 dự án về xa lộ, 2 dự án xây dựng nhà máy xử lý nước và 4 dự án về xử lý nước thải và sản xuất phân bón, các thông tin này đã được văn phòng của Ủy ban châu âu tại jaf nội đưa ra trong một tuyên bố.

Các dự án này không có ghi giá tiền cũng nghi ghi thứ tự thời gian cho kế hoạch thực hiện nhưng EC đã cho biết là 3 dự án sẽ được chọn cho chương trình hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt của EU với tổng số tiền 750 triệu đô la đầu tư, nghĩa là tổng cho 15 dự án sẽ trên 1 tỉ đô la.

Những dự án trên là một phần của kế hoạch đại tu đã được dự kiến cho các máy móc thiết bị thiết yếu của Việt nam mà chính phủ cho là sẽ cần đến 15 tỉ đô la vốn đầu tư nước ngoài và 10 tủ đô la do chính phủ hỗ trợ vào thời điểm chuyển giao thế kỷ.

Theo thông báo của Ủy ban châu âu, mười lăm dự án sẽ được trình bày tại cuộc hội thảo việt nam – ủy ban châu âu vào ngày 21 và 22 tháng 11 về việc tài trợ tài chính quốc tế dưới dạng BOT (xây dựng, khai thác, chuyển giao)

Bản thông báo cho biết , ba trong số 15 dự án được chọn bao gồm cả chương trình hỗ trợ kỹ thuật “ bước quá độ sang kinh tế thị trường” tại việt nam trị giá 20 triệu đô la cũng được bắt đầu vào tháng 12. Mỗi dự án cần đầu tư khoảng 250 triệu đô la.

Theo bản thông báo, “Hội nghị mong muốn tạo được một ảnh hưởng quan trọng cho tương lai của nền kinh tế việt nam!” “Người vốn hiện là vấn đề nan giải nhất cho các sự án cơ sở hạ tầng của đất nước, chiếm đến 80% các công trình xây dựng chính”.

Phái đoàn của Hà nội tại hội nghị EC – Việt nam sẽ do một viên chức hàng đầu về đầu tư, ông Đậu Ngọc Xuân, chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về hợp tác và đầu tư dẫn đầu.

Chỉnh phủ và ngân hàng thế giới sẽ chủ trì một hội nghị riêng với 18 chính phủ tài trợ tại Paris vào thứ 3 và thứ 4 tới để tìm kiếm nguồn tài trợ ODA tối thiểu là 2 tỉ đô là cho năm tới

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post