Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

VIETNAM, CAMBODIA TO STRENGTREN BILATERAL TIES

VIETNAM, CAMBODIA TO STRENGTREN BILATERAL TIES

Thời sự quốc tế 2

HA NOI – Vietnam and Combodia have expressed satisfaction at new pregress make in their relations since the establishment of the Royal Government, and both pledged to do their best to further improve the traditional friendship and multi-faceted cooperation between them.

During talks held here on Monday Vietnam’s prime Minister Vo Van Kiet and Combodia’s First Prime Minister Norodom Ranariddh made clear that the friendly and cooperative ties between the two countries were based on the main principles propounded in three joint communiques signed in January 1991, August 1993 and April last year.

Prime Minister Vo Van Kiet and his Combodian counterpart discussed ar length preactical measures to expand bilateral cooperation, expecially in economy, trade and education.

The two sides also exchanged views on ways to resolve immigration, boundary and territorial issues and to start at an early date talk between expect groups so that radical and permanent solutions may be arrived at

Từ vựng trong bài dịch thuật này:

To strengthen: củng cố, làm cho mạnh, làm cho vững
Bilateral ties: các mối quan hệ song phương
Relation: mối quan hệ
Establishment: sự thành lập
The Royal Government: Chính Phủ Hoàng gia
To pledge: cam kết, hứa, nguyện
To improve: cải tiến, cải thiện
The traditional friendship : tình hữu nghị truyền thống
Multi-faceted cooperation: sự hợp tác về nhiều mặt
The First Prime Minister: thủ tướng thứ nhất
To be based on: đặt trên nền tảng
To propound: đề nghị, đề suất
At length: cuối cùng, sau hết
Practical: thực tiễn, thực tế, đang thực hành
Immigration: sự nhập cư
To start: bắt đầu, khởi động
Radical: căn bản, nguồn gốc
Permanent: thường xuyên, lâu dài

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch tài liệu mẫu:

VIỆT NAM, CAMPUCHIA CỦNG CỐ CÁC MỐI QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Hà Nội – Việt Nam và Campuchia đã bày tỏ sự hài lòng về bước tiến triển mới đã đạt được trong các mối quan hệ giữa hai nước từ sau khi chính phủ vương quốc campuchia được thành lập và hai bên đã cam kết sẽ phấn đấu hết sức mình để củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm diễn ra tại Hà Nội vào hôm thứ hay, thủ tướng việt nam Võ Văn Kiệt và thủ tướng thứ nhất Campuchia Norodom Ranaridds, đã làm sáng tỏ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được dựa trên những nguyên tắc cơ bản đưa ra trong ba bản thông báo chung ký vào tháng 1/1991, tháng 8/1993 và tháng 4 năm ngoái.

Cuối cùng, thủ tướng Võ Văn Kiệt và thủ tướng thứ nhất Cam pu chia đã trao đổi về những biện pháp thiết thực nhằm mở rộng sự hợp tác song phương, nhất là về kinh tế, thương mại và giáo dục.

Hai bên cũng đã thảo luận trao đổi về phương hướng giải quyết các vấn đề nhập sư, biên giới, lãnh thổ và xúc tiến sớm các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia để đi tới các giải pháp cơ bản và lâu dài.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post