Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

Bản tin số 13

George Bush

GORE STAYS ON OFFENSIVE
BUSH VISITS BATTLEGROUNDS

Vice President Al Gore charged Gov. George Bush’s Social Security pla does not add up. “don’t use fuzzy math!”, Gore was so confident he did well in Tuesday night’s debate the he asked permission to re-air the forum in key battleground states. Bush spent the day in two such states, Wisconsin and Michigan. “I’m here to remind you that grass roots politics is going to make a big difference”, he told a rally in Eau Claire. Bush also planned to visit Florida for two days next week.

Từ vựng:

Add up: đúng, hợp lý
Fuzzy: mờ nhạt, ko rõ ràng
Invoke: lấy làm dẫn chứng, viện dẫn
Forum: diễn đàn
Politics: chính trị
Rally: đám đông người

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch thuật mẫu:

GORE TIẾP TỤC Ở THẾ TẤN CÔNG
BUSH ĐẾN VẬN ĐỘNG TẠI CÁC TIỂU BANG CÒN TRONG THẾ BẤT PHÂN THÁNG BẠI

Phó tổng thống Al Gore chỉ trích kế hoạch an sinh xã hội của Thống đốc George Bush là không hợp lý. Ông Gore tuyên bố “Đừng sử dụng toán học không rõ ràng” viện dẫn cụm từ mà ông Bush đã dùng để chống lại ông. Ông Gore rất tự tin là ông đã thể hiện tốt trong cuộc tranh luận vào đến thứ Ba nên ông xin phép chiếu lại diễn đàn này ở các tiểu bang then chốt còn lại trong thế bất phân thắng bại. Ông Bush đã ở cả ngày tại hai bang, bang Wisconsin và bang Michigan. Ông nói với một đám đông tập hợp ở Eau Claire: “Tôi đến đây để nhắc nhở các bạn rằng trò chính trị mị dân như thế sẽ tạo nên một khác biệt lớn.” Ông Bush cũng dự định đến Florida trong 2 ngày vào tuần tới.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post