Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

Bản tin số 12

MICROSOFT

TOP COURT BACKS MICROSOFT APPEALS COURT GETS CASE

The Supreme Court sided 8-1 with Microsoft, agreeing that a federal appeals court should hear the software firm’s appeal of antitrust vialations. The Justice Department wanted the Supreme Court to bypass that step and begin arguments this winter. Microsoft is seeking to overturn a court order that the company be split in two. The judge postpond enforcement during Microsoft’s appeal.

Từ vựng:

Side: đứng về phía, ủng hộ Antitrust vialation: vi phạm về độc quyền To bypass: bỏ qua, làm ngơ Enforcement: sự thi hành

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch tài liệu mẫu:

TÒA ÁN TỐI CAO HOA KỲ ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA MICROSOFT; TÒA PHÚC THẨM NHẬN XÉT XỬ VỤ KIỆN NÀY

Tòa án tối cao ủng hộ quan điểm của Microsoft với tỷ lệ 8-1 và đồng ý rằng tòa phúc thẩm liên bang nên xem xét kháng án của công ty phần mềm này về những vi phạm độc quyền. Bộ Tư phám muốn Tòa án Tối cao bỏ qua bước đó và bắt đầu xét xử vụ án vào mùa đông này. Microsoft đang tìm cách đảo ngược án lệnh của tòa, phán quyết công ty phải tách ra làm đôi. Quan tòa tạm hoãn thi hành án trong thời gian Microsoft kháng cáo.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post