Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

SPAIN-VIETNAM TO BOOST BILATERAL TIES

Tây Ban Nha -Vietnam

Thời sự quốc tế 1

MADRID – Spain and Vietnam plan to boost bilateral ties and sign a series of financial cooperatioon accords, the foreign ministers of two countries, Javier Solana and Nguyen Manh Cam said at a joint press conference on Tuesday.

In a joint statement calling for greater ecenomic, trade, cultural, scientific and technilogical cooperation, the two ministers also said they were looking at opening ambassies in each other’s countries.
The statement was issied at the end of the Vietnamese minister’s visit. The first official visit to Spain by a Vietnamese foreign minister.

The statement also said Spain has promised 80 million dollars in credits to help Spanish firms interested in the Vietnamese market.

Từ vựng:

To boost: nâng lên, thúc đẩy, tăng cường
Bilateral: hai bên song phương
Tie: thắt chặt
Financial cooperation: hợp tác về tài chính
Accord: thỏa hiệp
A joint press conference: cuộc họp chung
A joint statement : bản tuyên bố chung
Economic: thuộc về kinh tế
Economy: kinh tế
Trade: thuộc về thương mại
Cultural: thuộc về văn hóa
Scientific: thuộc về khoa học
Technological: thuộc về công nghệ, kỹ thuật
To look at: xem xét
Embassy: đại sứ quán
The first official visit: cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên
Vietnamese foreign minister: bộ trưởng ngoại giao việt nam
To promise: hứa hẹn
Credit: tín dụng, tiền cho vay
Firm: doanh nghiệp, công ty, hãng buôn
Market: chợ, thị trường

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch tài liệu mẫu:

TÂY BAN NHA-VIỆT NAM THÚC ĐẨY CÁC MỐI QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Trong cuộc họp báo chung tổ chức vào hôm thứ ba vừa qua, bộ trưởng ngoại giao hai nước-Tây Ban Nha và Việt Nam, Ông Javier Solana và ông Nguyễn Mạnh Cầm dự kiến thúc đẩy mối quan hệ song phương và ký một loạt các hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực tài chính giữa hai quốc gia.

Trong bản tuyên bố chung, hai bên đã kêu gọi một sự hợp tác với quy mô lớn hơn về kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Ngoại trưởng hai nước cũng đã tuyên bố rằng hai bên đang xem xét việc mở đại sứ quán ở mỗi nước.

Bản tuyên bố đã được công bố vào cuối chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của bộ trưởng ngoại giao việt bam đến tây ban nha

Bản tuyên bố cũng cho biết tây ban nha hứa sẽ cấp 80 triệu đô la tín dụng để hỗ trợ những doanh nghiệp tây ban nha có quan tâm đến thị trường việt nam.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post