Ngày cập nhật mới nhất: 02/06/2024

Điểm danh các sự khác biệt giữa dịch thuật tiếp thị, bản địa hóa và dịch sáng tạo

Khi nhắc đến dịch thuật tiếp thị, có rất nhiều thuật ngữ khó hiểu xung quanh nó! Hầu hết mọi người đều không chắc chắn về ý nghĩa của các thuật ngữ đó. Vì vậy, chúng ta cần hình thành một sự khác biệt giữa các khái niệm như dịch thuật, bản địa hóa, dịch sáng tạo, dịch thuật tiếp thị, v.v.

Dịch thuật chung

Đây là khái niệm mà tất cả các bạn có lẽ đã quen thuộc. Dịch thuật nghĩa là diễn giải lại ý nghĩa theo từng từ hoặc từng cụm từ. Biên dịch viên thường sẽ chuyển nghĩa của văn bản ngôn ngữ nguồn trong một văn bản ngôn ngữ đích tương đương. Ví dụ, cụm từ “Tôi yêu bạn” dịch ra tiếng Đức là “Ich liebe dich”. Trong tiếng Pháp, nó được dịch là “Je t’aime”.

Bản địa hóa

Quá trình này bao gồm thêm một bước so với dịch thuật đơn giản. Bạn sẽ cần chọn các biến thể thích hợp nhất của một từ theo một nền văn hóa mục tiêu nhất định. Trong bài báo chúng tôi đã trích dẫn ở trên, ví dụ là bản địa hóa của từ “bỏng ngô” thành tiếng Tây Ban Nha. Trong ngôn ngữ này, có hơn 10 biến thể (hoặc các cách nói khác nhau) tùy theo từng khu vực.

Bạn sẽ không dịch “bỏng ngô” theo cách tương tự cho khán giả Argentina như bạn làm với người tiêu dùng Cuba hoặc Peru. Bạn đã bao giờ đọc một cái gì đó bằng ngôn ngữ của mình khiến bạn nghĩ rằng “người viết nó rõ ràng là từ quốc gia X” bởi cách diễn đạt hoặc lựa chọn từ ngữ? Nếu vậy, nội dung đó đã không được bản địa hóa theo đúng văn hóa của bạn.

Dịch thuật tiếp thị

Đây là một thuật ngữ rất dễ hiểu đề cập đến việc dịch và bản địa hóa nội dung. Nội dung lời quảng cáo là đầu ra của những người viết ra các tài liệu khuyến khích người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Do đó, dịch thuật tiếp thị bao gồm các văn bản tiếp thị, hoạt động quảng cáo, bao bì và tập quảng cáo, ấn phẩm quảng cáo, mô tả sản phẩm, trang web và nội dung web, v.v. 

Dịch sáng tạo

Một số người định nghĩa quy trình này là dịch thuật sáng tạo, nhưng chúng tôi ủng hộ định nghĩa của K International. Họ định nghĩa đó là dịch thuật quảng cáo quốc tế sáng tạo tại chỗ. Bởi vì dịch thuật sáng tạo là một định nghĩa quá rộng cho loại dịch thuật thường tập trung vào các văn bản tiếp thị này.

Mục đích của dịch sáng tạo là gợi ra sự giống nhau giữa sự phản ứng và phản ứng cảm xúc ở mỗi thị trường mục tiêu khi một người tiêu dùng trải nghiệm trong thị trường nguồn. Đây là điều mà chính bản dịch sẽ không thể đạt được. Một số người đề cập thử kích động một phản ứng cảm xúc đặc biệt trong công chúng như “tiếp thị cảm xúc”. Mặt khác, chúng tôi đang nói về việc thu hút cảm xúc để chuyển hóa khách hàng.

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn trả lời rõ những câu hỏi của bạn! Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng cho công ty dịch thuật chúng tôi biết trong phần ý kiến!

Bài viết về chia sẻ kinh nghiệm dịch thuật được xem nhiều nhất:

Rate this post