Ngày cập nhật mới nhất: 25/05/2024

Cách duy nhất để đo lường sự thành công của dịch thuật tiếp thị là trong bối cảnh của mục tiêu tiếp thị tổng thể của doanh nghiệp. 

Khái niệm cơ bản: Địch Thuật Tiếp Thị Là Gì?

Hãy bắt đầu với một số khái niệm cơ bản. Đó là chiến lược và chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số không phải hai khái niệm giống nhau. Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số là các hành động hoặc các bước mà doanh nghiệp cam kết thực hiện để đạt được mục tiêu tiếp thị tổng thể. Mặt khác, chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số chính xác là mục tiêu tiếp thị tổng thể của toàn doanh nghiệp. 

Bước đầu tiên trong việc phát triển một chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số là xác định các mục tiêu của chiến dịch. Trước hết, doanh nghiệp cần lập ra sứ mệnh chung cho chiến dịch này. Sứ mệnh gồm một kết quả duy nhất, chẳng hạn như cải thiện nhận thức về thương hiệu ở Anh.

Hơn nữa, họ cũng cần mục tiêu có thể đo lường được phải thực tế, phù hợp và đúng thời điểm. Ví dụ như tăng doanh số bán hàng trực tuyến tại Anh lên 30% trước tháng 5 năm 2021.

Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho sự thành công của dịch thuật tiếp thị

Đây là lúc KPI phát huy tác dụng. Theo định nghĩa của Kilpfolio, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc là giá trị có thể đo lường được cho thấy mức độ hiệu quả đạt được các mục tiêu kinh doanh chính của một doanh nghiệp. KPI sẽ đo lường giá trị trong mọi ngôn ngữ!

Vì vậy, hàm ý nào dành cho biên dịch viên? Một biên dịch viên tiếp thị giỏi có thể giữ lương tâm với chiến lược và chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số của doanh nghiệp và mang lại kết quả và KPI có thể đo lường được là như nhau trong ngôn ngữ đích. Đây là cách doanh nghiệp sẽ xác định xem Tỷ suất hoàn vốn (ROI) được bản địa hoá có đủ cao để họ tiếp tục bản địa hoá nội dung của mình cho các thị trường khác hay không. 

Các thắc mắc đáng để hỏi

Trách nhiệm của một biên dịch viên tiếp thị là khá lớn. Số lần xem trang trong ngôn ngữ đích cao như trong ngôn ngữ nguồn không? Cơ sở khách hàng phát triển nhanh như thế nào trong thị trường mục tiêu so với thị trường gốc? Tỷ lệ chuyển đổi cho phiên bản đã được bản địa hoá của trang web hoặc ứng dụng là gì?

Tương tác trên các phương tiện truyền thông xã hội sẽ tìm kiếm các bài đăng như thế nào trong ngôn ngữ đích? Các biên dịch viên tiếp thị cần tự hỏi chính mình các câu hỏi này. 

Khách hàng sẽ được đánh giá toàn bộ KPI và nhiều hơn thế, và các biên dịch viên tiếp thị chuyên nghiệp cần phải đáp ứng mong đợi của khách hàng.  

Bài viết chia sẻ kinh nghiệm dịch thuật đọc nhiều nhất:

Rate this post