Ngày cập nhật mới nhất: 02/10/2023

NURTURING HANOI’S TALENTS

NURTURING HANOI’S TALENTS

Y tế – Giáo dục 8

Over the last 40 years, general education has made sizable contributions to training students for university studies, with an average turnout of 4000 successful candidates every year.

Futher, the recognition that numerous local high school students have received in national and international competions bears testimony to the quality of teaching in general education schools. Special classes that concentrated particularly on mathmatics were found as early as 1965 (about the time the US war against Northern Vietnam broke out) and have played a significant role in developing the talents of students.

The first classes were evacuted to Xuan Dinh. A suburban commune, where, in thatched huts, pioneer teachers such as Nguyen The Dan and Ha Lien Hai took charge of training students in mathematical disciplines.

After the war, Chu Van An secondary school became the centre of the specialized mathematics learning.

Now, The Hanoi-Amsterdam general education school established with assistance from Dutch government, has becom the prominent specialized school in the country, with 43 classed being held in mathematics, physics, chemistry, biology, computer science, literature and foreign languages.

The majority of candicates sent to international contests are students from this school.

Specialized classes are also held in most general education schools, who are given addition intensive training in selected subjects.

Trung Vuong, Chu Van An, Be Van Dan, Trung Nhi have became well-known, their students bringing in laurels from national and international competitions. As many as 115 out of 148 contestants in nation contests won prized during the 1993-1994 academic year.

Mr Han Lien Hai, Head of the general education section of the city’s education Bureau remarked: “Despite all the success in training good students, we still lack a plan for nurturing talents for the nation and the capital city. Many problems remain to be solved, like the curriculum and methodology. As far as the teaching staff is concerned, there must be more material incentives to extract an optimal performance.

Từ vựng: 1 talent : thiên tài, tài ba, tài cán, người có tài, nhân tài 2 general education: giáo dục phổ thông 3 contribution: sự đóng góp 4 candidate: ứng cử viên, thí sinh 5 international competition: kỳ thi quốc tế, cuộc tranh tài quốc tế 6 testimony: sự chứng nhận, sự nhận thức, bằng chứng, chứng cớ 7 quality of teaching: chất lượng giảng dạy 8 special classes: các lớp chuyên, các lớp đặc biệt 9 to be founded : được thành lập 10 to play a significant role: đóng một vai trò đáng kể, đóng một vai trò đầy ý nghĩa 11 to be evacuated: được di tản 12 assistance: sự trợ giúp, sự giúp đỡ, sự phụ trợ 13 mathmatics: toán 14 physics: vật lý 15 chemistry: hóa học 16 biology: sinh học 17 computer science: khoa học vi tính, điện toán 18 literature: văn học 19 foreign language: ngoại ngữ, tiếng nước ngoài 10 majority : đa số 21 international contest: cuộc thi tranh tài quốc tế 22 above average student: sinh viên, học sinh có sức học trên trung bình 23 head of the general education section: trưởng phòng giáo dục phổ thông 24 methodology: phương pháp học 25 teachinh staff: đội ngũ giảng dạy 26 material insentives: những khích lệ về vật chất 27 optimal: hoàn chỉnh, tốt nhất

 

Bài dịch:

BỒI DƯỠNG NHỮNG TÀI NĂNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Suốt 40 năm vừa qua, nền giáo dục phổ thông đã có những đóng góp đáng kể cho việc đào tạo sinh viên lên đại học với số lượng trung bình hàng năm là 4000 thí sinh đạt điểm đỗ.

Hơn nữa, sự ghi nhận rằng số lượng học sinh trung học ở các địa phương được tham dự các kỳ thi quốc gia và quốc tế đã chứng tỏ được chất lượng giảng dạy của các trường phổ thông.

Các lớn chuyên toán đã được thành lập ngay từ năm 1985 (khoảng thời gian nổ ra cuộc chiến tranh Hoa Kỳ chống miền Bắc Việt Nam) và đóng một vai trò quan trọng trong việc phát huy tài năng của học sinh.

Các lớp đầu tiên được di tản đến Xuân ĐỈnh, một xã ngoại ô thành phố, tại đó, trong những túp lều tranh, những giáo viên tiên phong như thầy giáo Nguyễn Thế Dân và thầy giáo Hàn Liên Hải đã đảm nhiệm việc luyện toán cho học sinh.

Sau chiến tranh, trường THPT Chu Văn An đã trở thành một trung tâm dạy học sinh chuyên toán.

Hiện giờ, trường phổ thống trung học Hà Nội-Amsterdam được xây dựng với sự giúp đỡ của chính phủ Hà Lan đã trở thành một trường chuyên nổi tiếng trong nước với 43 lớp chuyên về toán, lý, hóa, sinh, tin, văn học và ngoại ngữ.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Đa số thí sinh được gửi đi tham dự các cuộc thi quốc tế là học sinh trường này.

Các lớp chuyện cũng được tổ chứng trong hầu hết các trường phổ thông. Được gọi là “lớp chọn”, các lớp này dành cho những học sinh khá giỏi, những em này được đào tạo nâng cao về các môn được chọn.

Các trường Trưng Vương, Chu Văn An, Bế Văn Đàn, Trưng Nhị đã trở nên nổi tiếng, học sinh của các trường này đã mang về cho trường minh vòng nguyệt quế từ những kỳ thi quốc gia và quốc tế. Có đến 115 trong tổng số 148 thí sinh đoạt giải trong các cuộc thi quốc gia năm học 1993-1994.

Ông Hàn Liên Hải trưởng phòng giáo dục phổ thông của Sở giáo dục thành phố Hà Nội nhận xét: “mặc dù thành công trong việc rèn luyện học sinh giỏi, chúng tôi vẫn thiếu kế hoạch bồi dưỡng tài năng cho đất nước và cho thủ đô. Nhiều vấn đề còn lại cần phải giải quyết, như chương trình học và phương pháp học. Về đội ngũ giảng dạy phải có thêm những khích lệ về vật chất để có được một cách giảng dạy hoàn chỉnh nhất.”

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post