Ngày cập nhật mới nhất: 18/10/2023

JAPANESE MISSION TO STUDY ECONOMIC TIES

JAPANESE MISSION TO STUDY ECONOMIC TIES

Thời sự quốc tế 6

TOKYO – japan will send a government mission to vietnam from Oct.22 to 29 to study future economic copperation, Foreign Ministry sources said in Thursday.

Japan and Vietnam agreed on the dispatch when Prime Minister Tomiichi Murayama met his counterpart, Vo Van Kiep, in Ha Noi in August, the source said.

The 25 – member team, which includes officials from the Ministries of Foreign Affairs, Finance, Trade and Construction, will meet with their Vietnamese counterparts to discuss the nation’s midterm economic development plan and macro – economic policies , the said.

The two sides will also discuss Japan’s future economic cooperation and areas for the assistance.
Japan considers it important to first train Vietnamese personnel to promote a market-oriented economy and to support establishment of systems, and to cooperate in such areas as electricity, transportation and agriculture, the sources said.

Japan has sent similar ecomonis missions to Kenya Indonesia and the Philippines.

Từ vựng dịch thuật:
Government: phái đoàn, chính phủ
To study: nghiên cứu
Future economic cooperation: sự hợp tác kinh tế trong tương lai
Dispatch: sự sai trái, sự giải quyết nhanh gọn
Counterpart: đối tác
The 25 member team: nhóm gồm 25 thành viên
Ministry of Foreign Affairs: bộ ngoại giao
Ministry of Finance: bộ tài chính
Ministry of trade and construction: bộ thương mại và xây dựng
Midterm: giữa nhiệm kỳ
Economic development plan: kế hoạch phát triển kinh tế
Macro – economic pilicies: những chính sách kinh tế vĩ mô
Promote: đẩy mạnh, xúc tiến
A marker – oriented economy: một nền kinh tế thị trường
Establishment: sự thiết lập
System: hệ thống
Copperate: hợp tác

 

 

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch tài liệu mẫu:

PHÁI ĐOÀN NHẬT BẢN SẼ NGHIÊN CỨU CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ

TOKYO – theo nguồn tin từ bộ ngoại giao vào hôm thứ năm, nhật bản sẽ gửi một phái bộ chính phủ đến việt nam từ ngày 22/10 đến 29/10 để nghiên cứu về sự hợp tác kinh tế trong tương lai.

Nguồn tin cho biết, nhật bản và việt nam đã đồng ý về việc cử một phái đoàn nghiên cứu khi thủ tướng Tomiichi Murayama gặp thủ tướng Võ văn kiệt tại hà nội vào tháng 8.

Theo các nguồn tin, một phái đoàn 25 thành viên gồm các viên chức các bộ ngoại giao, tài chính, thương mại và xây dựng sẽ gặp các giới chức của các bộ liên quan của việt bam để thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế giữa nhiệm kỳ và chính sách kinh tế vĩ mô của hai nước.

Hai bên cũng đã thảo luận đến việc hợp tác kinh tế trong tương lai của Nhật bản và các lĩnh vực mà nhật bản sẽ giúp đỡ việt nam.

Nhật bản cho rằng đều quan trọng là trước tiên phải tập huân các nhân viên việt nam để đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng thị trường và hỗ trợ cho việc thiết lập các hệ thống và để phối hợp giữa các lĩnh vực: điện, vận tải và nông nghiệp.

Nhật bản đã gửi những phái bộ kinh tế tương tự đến Kenya, Indonesia và Philippin.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post