Ngày cập nhật mới nhất: 01/08/2023

Bản tin số 3

Muslim = moslem emtremist : người quá khích hồi giáo

Police have blocked the Center of Dacca to prevent Muslim extremists from clashing with supporters of a woman writer. The writer Talisma Nasreen is in hiding. The Muslim extremists have threatened to kill her for proposing changes in Is;amic law to give women equal rights. Reports say 10000 police and milatary troops have been deployed in Dacca. Supporters and opponents of Ms Nasreen marched through the streets of Dacca on Wednesday. The Muslim extremists have called for a nationwide strike on Thursday.

Từ vựng:

To block: phong tỏa, bao vây, ngăn chặn
To prevent: ngăn chặn, đề phòng, chặn đứng
Muslim = moslem emtremist : người quá khích hồi giáo
To clash with : đánh nhau, đụng độ với
Woman writer = feminist writer: nữ văn sĩ
To threaten: dọa nạt, hăm dọa
To propose changes in Islamic law: đề nghị những thay đổi trong luật hồi giáo
To give women equal rights: mang lại quyền bình đẳng cho phụ nữ (với nam giới)
Supporter: người ủng hộ
Opporter: người chống đối
To call for a notionwide strike: kêu gọi một cuộc đình công trên toàn lãnh thổ

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

 

Bài dịch tài liệu mẫu:

Cảnh sát đã phong tỏa trung tâm thủ đô Đaka nhằm ngăn chặn những kẻ quá khích Hồi giáo đánh nhau với những người ủng hộ một nữ văn sĩ. Nữ văn sĩ Talisma Nasreen hiện đang lẩn trốn. Những người quá khích hồi giáo đã dọa giết chết bà vì bà đã đề nghị những thay đổi trong luật Hồi giáo nhằm mang lại cho phụ nữ quyền bình đẳng. Các bản báo cáo cho hay, 10000 cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai tại Đaka. Những người ủng hộ và những kẻ chống đối bà Nasreen đã tuần hành qua những đường phố ở Đaka vào hôm thứ tư. Những người quá khích Hồi giáo dã kêu gọi một cuộc đình công trên toàn quốc vào hôm thứ năm.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post