Ngày cập nhật mới nhất: 27/09/2023

Tổng quan về phần mềm dịch máy bạn nên biết

Sử dụng dịch vụ của các dịch giả của con người sẽ không bao giờ có thể đối phó với các vấn đề nghiêm trọng. Bạn cần sự giúp đỡ từ phần mềm dịch máy. Một số giải pháp phần mềm đã trở nên có sẵn có thể thực hiện các bản dịch tự động. Các mức độ chính xác đã trở nên khá cao để các dịch giả của con người được hỗ trợ bởi những phần mềm dịch máy như vậy có thể là một cách hiệu quả.

Phần Mềm Dịch Máy Và Những Điều Bạn Cần Biết

Khi các giải pháp phần mềm dịch máy chuyển sang dạng đám mây ngày càng tăng, các dịch vụ dịch thuật này hiện cũng có sẵn thông qua đám mây và người dùng cuối có thể hy vọng sẽ nhận được một số lượng lớn các bản dịch được tính phí hoặc đăng ký hoặc thậm chí miễn phí. Các nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ có thể thêm các công cụ như vậy vào các quy trình của họ để tăng lưu lượng công việc thông qua các dịch vụ của họ.

Các công cụ dịch tự động hoặc các công cụ dịch máy có thể thuộc loại động cơ dựa trên quy tắc hoặc thống kê. Các công cụ thống kê để dịch thuật không phụ thuộc vào bất kỳ kiến thức nào về cặp ngôn ngữ liên quan. Các công cụ này học cách dịch bằng cách xem các ví dụ về văn bản nguồn và văn bản dịch tương ứng. Các thuật ngữ cụ thể trong ngành có thể được dạy cho các hệ thống này thông qua đào tạo.

QTranslate là phần mềm dịch ngôn ngữ tốt nhất trên máy tính

Ngược lại, các công cụ dựa trên quy tắc ngữ pháp và ngôn ngữ của hai ngôn ngữ liên quan. Thuật ngữ chuyên ngành và các từ được bổ sung bởi các từ điển chuyên ngành. Những loại hệ thống này thường cung cấp chất lượng phù hợp khi được sử dụng với các từ điển chuyên ngành.

Những phần mềm dịch thuật này thường sử dụng những gì được gọi là bộ nhớ dịch để giảm khối lượng công việc. Thông thường, các nội dung tiêu chuẩn như tài liệu sản phẩm, tài sản thế chấp bán hàng, công cụ tiếp thị, trang web có các thông điệp tương tự có chứa các cụm từ lặp lại, từ, câu, v.v. Thông thường, chúng có thể được dịch hơn 40% văn bản.

Nếu chúng ta có các câu, từ, cụm từ , v.v. trong ngôn ngữ đích có sẵn trong bộ nhớ, chúng có thể được tìm kiếm và sử dụng một cách đơn giản. Đó có thể là một mức tăng lớn về năng suất. Bạn có thể thiết lập một cơ sở dữ liệu sẽ giữ các từ đã dịch, cụm từ, câu được lưu trữ để sử dụng trong tương lai. Bạn có thể sử dụng tiêu chí khớp 100% để lấy bản dịch.

Top 5 phần mềm dịch tiếng Anh sang tiếng Việt

Quy trình dịch sau đó sẽ sử dụng phần mềm dịch máy bất cứ khi nào bộ nhớ dịch không thể được sử dụng một cách hiệu quả. Sau khi dịch xong, một dịch giả người có thể thực hiện bất kỳ chỉnh sửa và chỉnh sửa nào cần thiết để hoàn tất quy trình.

Các văn phòng dịch vụ dịch thuật thường cung cấp phần mềm sử dụng nhiều công cụ dịch thuật. Một số lượng lớn ngôn ngữ và sự kết hợp rất lớn của các cặp ngôn ngữ có thể được sử dụng để dịch. Kết hợp các trình soạn thảo của con người để thực hiện chỉnh sửa cuối cùng trên máy dịch thường cung cấp cho bạn loại kết quả tốt nhất. Rõ ràng lợi nhuận là năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn và quay vòng nhanh hơn.

Lingoes - Phần mềm dịch ngôn ngữ ở mọi nơi trên máy tính

Xem thêm các chia sẻ kinh nghiệm dịch thuật khác:

Người Biết Tiếng Anh Có Làm Được Dịch Giả Chuyên Nghiệp

Mẹo Cải Thiện Chất Lượng Bản Dịch Một Cách Chuẩn Nhất

Dịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Kinh Doanh Toàn Cầu

5/5 - (1 vote)