Ngày cập nhật mới nhất: 19/09/2023

Dịch thuật công chứng là gì?

Một bản dịch công chứng có thể được yêu cầu trong trường hợp bạn đang tìm kiếm một trường đại học nước ngoài, tìm kiếm một công việc ở nước ngoài, muốn nhập cư hoặc trong trường hợp khi bạn phải gửi tài liệu đến một quốc gia khác. Bất kỳ giao dịch hợp pháp nào với một công ty hoặc một tổ chức ở nước ngoài đều yêu cầu nộp một số tài liệu cần thiết bằng ngôn ngữ của quốc gia đó.

Để đảm bảo rằng các tài liệu được gửi là chính xác và bản dịch chính xác của các tài liệu gốc, chúng cần phải được chứng nhận và công chứng. Trong thời đại toàn cầu hóa này, các bản dịch công chứng đã trở nên rất cần thiết.

+ Xem thêm dịch vụ dịch thuật công chứng lấy ngay tại Hà Nội

Một số điều chú ý khi dịch thuật công chứng

Một bản dịch công chứng đề cập đến một bản dịch được chứng thực có chứa một xác minh công chứng về chữ ký của người chứng nhận. Chứng nhận này phải được thực hiện bởi một công chứng viên có giấy phép đủ điều kiện và được ký, với việc đóng dấu công chứng viên chính thức.

Vì vậy, một bản dịch công chứng phải là một bản dịch được chứng thực có chứa một bản tuyên thệ liên quan đến tính chính xác của bản dịch được thực hiện và đề cập rằng đó là bản dịch chính xác của nguồn. Những bản dịch này là bắt buộc khi một người cần nộp tài liệu chính thức ở nước ngoài và việc công chứng cho những tài liệu này có hiệu lực để được chấp nhận ở nước ngoài.

+ Tham khảo tiếp về dịch vụ dịch thuật công chứng nhanh tại hà nội

Một bản dịch được chứng thực phải bao gồm những điều sau đây:

• Tài liệu nguồn bằng ngôn ngữ gốc

• Tài liệu dịch

• Một bản khai có chữ ký của người dịch hoặc công ty chịu trách nhiệm dịch thuật, chứng thực rằng văn bản ngôn ngữ đích là chính xác và bản dịch hoàn chỉnh của văn bản ngôn ngữ gốc.

Điều này rất cần thiết bởi vì bản dịch không chính xác có thể thay đổi ý nghĩa của tài liệu hoặc thông tin và gây ra vấn đề với việc xử lý đơn xin nhập học hoặc công việc của bạn. Bản dịch công chứng được chấp nhận trong các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Tất cả các bản dịch được chứng nhận cần phải được công chứng khi cần thiết cho công việc chính thức.

+ Dịch thuật hành chính pháp lý là một thế mạnh khác của chúng tôi nếu bạn cần

Dưới đây là danh sách các tài liệu cần được công chứng dịch:

• Giấy khai sinh ,chứng minh thư.

• Giấy phép kết hôn và quyết định ly hôn.

• Bản khai tuyên thệ, báo cáo thuế sửa đổi, hóa đơn bán hàng.

• Hợp đồng kinh doanh, báo cáo tài chính.

• Thỏa thuận giám sát.

• Hình thức đấu thầu cho các dự án thành phố, tiểu bang và quận.

• Tài liệu cho thuê nhà.

• Đơn đặt hàng giấy phép kinh doanh mới và thông báo thay đổi tên.

• Giấy ủy quyền.

Việc bạn cần một bản dịch công chứng hay bản dịch được chứng thực tùy thuộc vào mục đích mà bạn yêu cầu các tài liệu. Người đảm nhận công việc dịch thuật cần có kiến thức thực tế về nguồn và ngôn ngữ đích. Tuy nhiên, một số tổ chức và trường đại học có danh sách riêng của các cơ quan dịch thuật được ủy quyền và chỉ chấp nhận công việc của họ.

Xem thêm một số các dịch vụ dịch thuật chuyên ngành khác:

Dịch Vụ Dịch Thuật Sách Uy Tín Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Dịch Thuật Công Chứng Sao Y Bản Chính

Dịch Vụ Dịch Thuật Hồ Sơ Thầu Tại Hà Nội

Công ty dịch thuật chất lượng

Rate this post