Ngày cập nhật mới nhất: 22/08/2023

Nghị định là văn bản pháp luật của chính phủ. Thường là do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành (đôi khi có thể do các phó Thủ tướng chuyên trách ký theo lĩnh vực được phân công) hoặc có thể do Chính Phủ chủ động ban hành để quản lý một vấn đề nào đó trong nước. Cũng có khi Nghị định được ban hành để triển khai các Luật do Quốc Hội ban hành.

Dịch Thuật Thông Tư – Quyết Định – Quy Định Chuyên Nghiệp Nhất

Thông tư là các văn bản luật cấp Bộ hay cơ quan ngang Bộ ban hành. Thường do Bộ trưởng hay chủ tịch ký. Thông tư cũng có thể do nhiều Bộ ngành có liên quan cùng ban hành để áp dụng trong phạm vi liên quan tới các cơ quan đó.

Nghị quyết là quyết định làm một việc gì đó của một hội nghị. Đường lối là cách thức phải giải quyết một vấn đề nào đó, thường thì nó mang tính định hướng chứ không phải trực tiếp giải quyết vấn đề, cơ quan hành pháp sẽ căn cứ vào định hướng này mà lập pháp.

Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng 1 lần đối với 1 hoặc 1 số đối tượng cụ thể về 1 vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính.

Các tài liệu này luôn được thay đổi, cập nhật sao cho phù hợp với tình hình thực tế trong và ngoài nước vì vậy đây là nguồn tư liệu cực kỳ quan trọng đối với các cán bộ công nhân viên chức đang làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực về luật pháp cũng như hành pháp…Họ là những người luôn phải đi trước đón đầu, liên tục tìm hiểu, tiếp nhận sự thay đổi về các chính sách, chủ trương trong và ngoài nước để có thể tham mưu, đóng góp ý kiến trong việc đổi mới đất nước.

+ Note: Kỹ Năng Cần Thiết Cho Người Mới Dịch Thuật

Các tài liệu thông tư, quyết định, quy định có thể là:

– Tài liệu văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành.

– Tài liệu hiến pháp, các bộ luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc Hội.

– Các loại văn bản do chính phủ, các ban ngành cơ quan.. ban hành.

– Tài liệu nghị định, quyết định, thông tư, nghị định, công văn của thủ tướng chính phủ, của các bộ về các vấn

đề cụ thể,

– Tài liệu thông báo, quyết định sửa đổi bổ sung các điều luật của các nước.

– Các bài phân tích, đánh giá về ảnh hưởng trong việc thay đổi bổ sung các điều luật, quy định, thông tư…

Hiểu được sự cần thiết và nhu cầu đó, Idichthuat đã nỗ lực cố gắng không ngừng nhằm hoàn thiện những sản phẩm dịch thuật chất lượng cao, chính xác về nội dung trong thời gian ngắn nhất. Đội ngũ dịch thuật viên và cộng tác viên là những người được đào tạo chuyên về ngôn ngữ từ các trường đại học, am hiểu sâu rộng về pháp luật, các thông tư, quyết định.. vì vậy đã trau dồi được kho từ ngữ chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc.

Hãy gửi bản dịch cho chúng tôi ngay hôm nay để nhận được tư vấn và báo giá sớm nhất!

✔️ Tham khảo thêm các thông tin liên quan:  👉 Dịch Thuật Khóa Luận Tốt Nghiệp Nhanh Chóng
👉 Dịch Thuật Luận Văn Du Lịch Xã Hội
👉 DỊCH THUẬT TÀI LIỆU VĂN HÓA – LỊCH SỬ
👉 Dịch Thuật Công Nghệ Sinh Học Nhanh Nhất

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

 Dịch Thuật Chuyên Ngành

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

5/5 - (1 vote)