Một tài liệu tham khảo hoàn chỉnh cần thiết cho sinh viên và các chuyên gia, hoàn hảo cho khóa học đại học và cho những người đang kinh doanh tìm cách nghiên cứu và hiểu nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng – tất cả đều sẽ tăng cơ sở khách hàng, lòng trung thành với thương hiệu và doanh số bán hàng.

Báo cáo về nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng

File tiếng anh:

https://drive.google.com/file/d/1DaETLSTDThJiPIZFr9GUdKZBkZlMYG2M/view?usp=sharing

Tác giả và giáo sư truyền thông Maria Siano, Ph.D. (John Hopkins, Rutgers) đã chế tạo một cách thành thạo công cụ ngắn gọn và có tổ chức nhất cho nhu cầu hiểu biết các khía cạnh của hành vi người tiêu dùng trong 6 trang giấy.

Báo cáo về nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng 1 Báo cáo về nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng 2 Báo cáo về nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng 3 Báo cáo về nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng 4 Báo cáo về nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng 5 Báo cáo về nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng 6

Tổng Quan Mục Đích Lịch Sử Cốt Lõi

Hành vi của người tiêu dùng:

  • Quá trình người đi mua xem xét hoặc mua một sản phẩm, dịch vụ.
  • Các yếu tốt xã hội, tâm lý và văn hóa có thể ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng.

Hành vi của người tiêu dùng phục vụ hai mục đích chính:

  • Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng cho phép các doanh nghiệp hiểu lý do tại sao người mua tìm kiếm và thực hiện mua các giao dịch cụ thể.
  • Hiểu được hành vi của người tiêu dùng cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về các chiến lượt quan hệ công chúng, tiếp thị, bán hàng và quảng cáo

Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng xuất hiện vào những năm 1940, cùng với các nghiên cứu khác trong lĩnh vực truyền thông:

  • Hành vi của người tiêu dùng thuộc phạm vi tiếp thị.
  • Hành vi của người tiêu dùng sử dụng cách tiếp cận liên ngành, dựa trên các khái niệm từ truyền thông, tâm lý học, xã hội học và nhân chứng học.

Các yếu tố cơ bản của hành vi người tiêu dùng:

  • Tạo thêm giá trị cho khách hàng
  • Hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng
  • Tìm kiếm sự trung thành của khách hàng / thương hiệu
Đọc Thêm:  Bản Dịch Báo Cáo Phụ Nữ Số Việt Nam

Được thiết kế để bạn có thể tìm thấy câu trả lời mình cần một cách nhanh chóng, cung cấp một cái nhìn bao quát về chủ đề hành vi khách hàng từ đầu đến cuối.

File tiếng anh:

https://drive.google.com/file/d/1DaETLSTDThJiPIZFr9GUdKZBkZlMYG2M/view?usp=sharing

Bản dịch tiếng việt (bởi idichthuat.com trong chuỗi dự án dịch thuật vì cộng đồng):

https://drive.google.com/file/d/1lPugd7V1FvTvR9dpxK9NbP7UO4hMmWMt/view?usp=sharing

Rate this post
CALL